OORLOG!

EN TOEN WAS HET OORLOG. MET DANK AAN: VVD (OOK FREEK DE JONGE IS ZUUR OVER DE VVD), PVDA, CDA, PVV, SP, D66, GROENLINKS, CHRISTENUNIE, SGP, PARTIJ VOOR DE DIEREN, GRKH, BRINKMAN, ARABIST HANS JANSEN, RONNY NAFTANIEL, RONALD EISSENS, ESTHER FEUT DE NAZI BITCH HOER KUT, JOSHUA LIVESTRO, JORIS DEMMINK, BREIN, MATTHIJS VAN NIEUWKERK, JORT KELDER, BERT BRUSSEN, JEROEN MIRCK, FRANCISCO VAN JOLE, RUTGER CASTRICUM, DE VOLKSKRANT, JOLANDE WITHUIS (WAT EEN DOM MENS, ONBESTAANBAAR, INTENS VERVELEND, ZAL ER MEE MOETEN NEU.. WERKEN), HET NIOD ÉN FOCKING JEUGDZORG!

Update: de Staat wordt met terrorisme bedreigd om hetzuur.nl te vervolgen * Zionisten zijn antisemieten met een joodse achtergrond * Holocaust gaat onverminderd voort * Lees holocaustles.nl * Slavernij, Zionisme, Nazisme, Communisme, Socialisme, Marxisme, Herzl, Hitler, Auschwitz, Israël, FED, Verenigde Naties, delen allen de inspirerende betrokkenheid van de familie Rothschild * Zionisten bedreigen Joden * US presidentskandidaat Romney zegt: alle Joden zullen sterven *

115 jaar joods terrorisme

Het is in stilte aan iedereen voorbij gegaan. De herdenking van 115 jaar joods terrorisme. 29 tot 31 augustus 2012 was het precies 115 jaar geleden dat joden bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel de mensenrechten voor alle joden opzegde en joden bij meerderheid een volk van verachtte bedelaars noemde. Daarna is het snel bergafwaarts gegaan voor de joden in Europa. In 1896 had de grote joodse leider Theodore Herzl de discussie over de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk (en het negervraagstuk) op de internationaal politieke agenda gezet en noemde hij antisemitisme een gerechtvaardigde vorm van zelfverdediging.

In die jaren schreef deze leider in zijn dagboeken dat joden op elkaar moesten schieten; en dat hij veroorzaken van antisemitisme een goed idee vond; en dat het antisemitisme erger moest worden om joodse rijkdommen te liquideren; en dat antisemieten joodse bondgenoten zijn; en dat de joden gecrediteerde antisemieten aanwijzen voor de controle van de massa; en bedreigde hij Turkije met oorlog of terroristische aanslagen wanneer de joden de zin niet kregen. Continue reading ’115 jaar joods terrorisme’

Volkskrant = kutkrant

Joop Visser zong het al. De Volkskrant is een kutkrant. Een papierendrol. Een plaag voor het gezin. Een pijler van bedrog. De Volkskrant is voor mensen die broodje-aapverhalen de wereld inkatapulteren het best denkbare medium. Wat een godvergeten schijtkrant. Het lijkt wel een riool. Alsof redacteuren geen norm besef bezitten. Het grootste wapenfeit van de oud hoofdredacteur Pieter Broertjes die burgemeester van Utrecht geworden is, is het tabloidformaat van het gedrukt wc-papier. Nooit een kritisch woord over de blatante oorlogsmisdaden van de regeringspartijen, alsof de kutjournalisten van de kutkrant niks geleerd hebben op school. Daarbij hoort natuurlijk het uitlachen van aluhoedjes in verband met 9/11 en het eenvoudige wetenschappelijke feit dat de twee vliegtuigen technisch nóóit het instorten van de Tin Towers veroorzaakt kunnen hebben. En dan nu biochemicus en trol Lucas Maillette de Buy Wenniger die doodleuk beweert dat het verband tussen HIV en AIDS géén complot is. Al in het begin van de jaren tachtig bewijst Robert Gallo in het wetenschappelijke tijdschrift Science dat zijn onderzoekingen geen statistische fundament leveren voor zijn conclusie dat er een casuaal verband bestaat tussen HIV en AIDS. Continue reading ‘Volkskrant = kutkrant’

Geert Wilders haat joden

Dat Wilders door joden betaald wordt houdt niet in dat hij geen joden haat. Hitler is ook betaald door joden, iedereen weet wat daarvan gekomen is. De afkeer van de Islam schuift Wilders niet onder stoelen of banken. Bij de rechtbank Amsterdam heeft Wilders inmiddels afgedreigd dat hij niet vervolgd wordt voor discriminatiefeiten, en Wilders is tegen ritueel slachten. Ook neemt Wilders ongestraft deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen. Alles is in gereedheid gebracht om zijn shit naar het volgende niveau te brengen. Dat Wilders joden haat zonder dit op te schrijven of zijn lippen hierover te bewegen, houdt ook niet in dat hij geen joden haat. De Duisters ontkennen de Holocaust ook door telepathie, volgens joden. De diepliggende jodenhaat van Wilders en zijn propaganda vriend Martin Bosma blijkt het meest blatant uit het epistel ‘De Schijn-elite van de valse munters‘ van deze Goebbels der Lage Landen waarin hij joden, geel, gas en geld halen op één lijn stelt. Bovendien is Wilders tegen multiculturalisme. Daar passen ook geen joden bij. Antisemitisme en Islam-haat zijn loten aan één stam, beide vormen van onversneden racisme. Wilders is de leider van de nieuwe nazi’s. Wanneer Wilders en zijn valse munters het ‘ausradieren’ van de Islamieten gelegaliseerd hebben, zijn vanzelfsprekend als vanouds joden en negers aan de beurt.

Opperrabijn geboren Nazi

De Israëlische opperrabijn Yona Metzger die oorlogsmisdadiger en antisemiet Dion Graus toepassing van de klassieke antisemitische methode waarmee de joodse riten in de loop van de geschiedenis zijn aangevallen en gedemoniseerd toedicht omdat het Kamerlid van de Nieuwe NSB tegen ritueel slachten is in verband met dierenmishandeling, is zelf een geboren Nazi.

De opperrabijn, die meer lijkt op de leadzanger van System Of A Down op zijn oude dag dan op een rabbijn, is de Ashkenazi Chief Rabbi van Israël. Van Ronald Eissens (met SS geschreven) mag het niet gezegd worden: Ashkenazi is de enige verzameling mensen die de tekens NAZI van oudsher in groepsaanduiding hebben. Ook is algemeen bekend dat rijke Asjkenazische joden Hitler betaald hebben en de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk wilde met Auschwitz en al. Er is meer. Continue reading ‘Opperrabijn geboren Nazi’

Albert Verlinden = zuur

Hoe zuur is iemand die homo en TV persoonlijkheid is en het doet met een Nederlandse burgemeester die vanzelfsprekend ook homo is en deelneemt aan oorlogsmisdaden en terrorisme en genocide in landen waar het gebruikelijk is homo’s aan de hoogste boom op te knopen? Antwoord: heul zuur. Roddelkoning Albert Verlinde van RTL Boulevard is zo’n homo die top of bottem op basis van regelmatigheid omgang heeft met homo Onno Hoes die burgemeester is van Maastricht en net als Joshua Livestro, van het fascistenblogje de Dagelijkse Standaard, ook wel der Angriff der Lage Landen genoemd, in de rol van prominent lid van het terroristische VVD schuld heeft aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak en de genocide op moslims daar. Begrijpelijk dat moslims in Nederland het niet zo hebben met homo emancipatie nu blijkt dat homo’s eigenlijk voorstanders zijn van misdaden tegen de menselijkheid en Albert Verlinden als feestbeest bij RTL Boelefart daar nooit wat van zegt en dit dus gedoogt. Homo’s als Albert Verlinde en Onno Hoes geven homofilie een vieze bijsmaak.

Joden hebben probleem

Joden hebben een ernstig en serieus probleem, dat is het eenvoudige feit dat zionistische joden verantwoordelijk gehouden horen te worden voor de Tweede Wereldoorlog en de Shoah. Hoewel iedereen onderwezen is dat de Duisters de schuld hieraan hebben blijkt uit concrete feiten en joodse bronnen dat zionistische joden de hoofdschuldigen zijn. Een dramatisch probleem voor joden die het slachtoffer zijn van deze terroristische joden. Niemand kan voorspellen hoe ver zionistische joden nog gaan zullen in hun strijd tegen de mensheid. Voorts lokken deze waarachtige feiten, hoewel onbenoemd, jodenhaat uit overal waar joden zijn. De hoofdschuld van zionistische joden aan de Tweede Wereldoorlog en de bijkomende misdaden tegen de menselijkheid en daarna de excessieve claims op Duitsers voor ‘wiedergutmachungen’ en het voortgaand pathologische liegen over de joodse schuld aan de Holocaust en de omvang ervan, maakt het nodige los bij mensen. Niet uitgesloten is dat de rabbijn die recent in Berlijn op straat afgetuigd is dat te danken heeft aan dit ongebreidelde zionistische kwaad waarvan veel Duisters in de onderbuik weten dat het een bikkelhard feit is.

Van der Staaij verkrachter Christus

SGP-treklijster Kees van der Staaij zegt christen te zijn. Christenen zijn volgers van Jezus Christus. Christenen geloven in de Bijbel. Van der Staaij is christen en politicus, en dat is een vreemde combinatie. Hoewel Christus alle koninkrijken der wereld is aangeboden, heeft Jezus Christus dit aanbod van de duivel afgeslagen (Matheus 4:8-11). Christus weigerde als politicus op te treden en trok duidelijk een grens tussen wat van Caesar en wat van God is. De gevleugelde uitspraak van Christus betaalt Caesar terug wat van Caesar, maar God wat van God is (Markus 12:13-17), is Kees van der Staaij vast en zeker bekend. Desondanks stelt Van der Staaij zich niet op de grondslag van Gods Woord en belijdt hij mitsdien niet het absoluut gezag van Gods Woord. Continue reading ‘Van der Staaij verkrachter Christus’

Geert Wilders slopen

Geert Wilders vindt het bestrijden van de Islam zijn belangrijkste opdracht die hij als PVV leider heeft, zo blijkt uit een item op het fascistenblogje van oorlogsmisdadiger Joshua Livestro. In géén honderdduizend jaar zal hij een Moskee betreden, zeker niet met een hoofddoek erbij. Principes zal Wilders niet verloochenen. Dat doet hij al acht jaar niet. Bij en tijdens het geruchtmakende Wildersproces heeft Wilders kennis gemaakt met een benadeelde partij die tot drie keer toe een poging gedaan heeft Geert Wilders aan te houden en gevangen te nemen in verband met het benadelen van de Staat ten opzichte van de vijand bij en tijdens gewapend conflict. Één van de belangrijkste opdrachten die deze benadeelde partij heeft, naast het slopen van het CDA en de VVD en de PvdA en de CU en de SGP en de SP en Joshua Livestro van de Dagelijkse Standaard en BREIN.

Update het monster van Venlo wordt maatschappelijk geslacht

Diederik Terrorist Samsom

Samen met zijn kornuiten in de politiek is Diederik Terrorist Samsom deelnemer aan genocide in Irak. Bij Diederik Terrorist Samsom weegt dat allemaal extra zwaar want Diederik Terrorist Samsom is ingenieur kernfysica, hij is bekend met de gevaren van radioactiviteit. Diederik Terrorist Samsom is daarom één van de Kamerleden die extra goed weet of althans extra goed weten kan hoeveel schade excessief bombarderen met munitie van verarmd uranium levert. Desondanks gedoogt Diederik Terrorist Samsom het excessief bombarderen van Irak, Afghanistan, Libië etc met munitie van verarmd uranium en werkt hij samen met politieke verenigingen die schuld hebben aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Ook zwijgt ingenieur Diederik Terrorist Samsom over het feit dat het onloochenbaar is dat de Twin Towers in Amerika niet zijn ingestort ten gevolge van de twee vliegtuigen. De bij ingenieurs algemeen bekende Derde Wet van Newton en die van Behoud Van Energie bewijzen dat het instorten van de Twin Towers technisch een andere oorzaak moet hebben dan de twee vliegtuigen. Diederik Terrorist Samson benadeelt de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict. Er is aangifte gedaan tegen Diederik Terrorist Samsom in verband met deelname aan genocide. De zaak is in onderzoek.

Eichmann hielp joden

De aanklachten dat Eichmann verantwoordelijk was voor de dood van zes miljoen joden zijn vals, en de openbare aanklager in het Eichmann proces wist dat. Aldus de vrouw van Eichmann in een brief die onthuld werd mei 1961. Volgens de vrouw van Eichmann vocht haar man voor de joden en hielp hij altijd wanneer hulp nodig was. Volgens de vrouw van Eichmann was Eichmann louter verantwoordelijk voor de emigratie. Gezien de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Shoah zoals het CIDI en het MDI niet willen dat u weet zou de vrouw van Eichmann best wel eens gelijk kunnen hebben. Het kamp Auschwitz waar Eichmann verantwoordelijk voor was is tenslotte symbiotisch gebouwd met de bedrijven van de Rothschild bankiers, en Eichmann noemde zichzelf Zionist in hart en nieren. Ook kwam Eichmann al voor de oorlog bij de Zionistische congressen op bezoek en was het Zionist Herzl die het een goed plan vond om antisemitisme te veroorzaken om joodse rijkdommen te liquideren. De conclusie dat Eichmann eigenlijk geëxecuteerd is omdat hij de Holocaust heeft laten mislukken lijkt minder ver van de werkelijkheid dan zijn schuld aan de moord op zes miljoen joden.

Opperrabbijn Israel Meir Lau = Nazi

Dat joden ook Moffen zijn is een feit wat joden al te graag onder het tapijt schuiven. Besnijdenis van jongetjes is een heet hangijzer in Duitsland. Er dreigt een verbod en dat is tegen het zere been van de Asjkenazische joden die de tekens NAZI reeds in de joodse groepsaanduiding verwerkt hebben. De Asjkenazische voormalige opperrabbijn Israel Meir Lau vindt dat joden in het geval van een verbod Duitsland massaal moeten verlaten. Want, zo is het argument, een jood is pas een jood wanneer het de piemol van minderjarige jongetjes mag mutileren. Pas de piemol stuksnijden wanneer het achttien is, is niet joods genoeg. Fijn dat de rabbijn zo joods wil zijn, dan kan het ook vertellen dat God joden verboden heeft een joodse staat te stichten. De opperrabbijn, die maskeert dat de Zionisten in 1897 de mensenrechten voor de joden afschafte en Hitler bijna dertig miljoen betaald hebben en symbiotisch met de SS Auschwitz gebouwd hebben, kan zich overigens niets voorstellen bij het plotse Duitse medelijden met baby’s. Tijdens zijn kinderjaren in het concentratiekamp Buchenwald heeft hij de Duitsers nooit op zulke gevoeligheid betrapt, zei hij. Continue reading ‘Opperrabbijn Israel Meir Lau = Nazi’

Wilders moet oprotten

Nederland een vrij land. Baas in eigen huis. Inderdaad. Wilders heeft gelijk. Dus Wilders moet oprotten. Op de burelen van hetzuur gaat Wilders welhaast dagelijks over de tong. Vooral ook omdat Wilders professioneel bijlen heeft gezet aan de wortels van de onafhankelijke rechtspraak en dat kracht heeft bijgezet door oud-raadsheer Ton Schalken meer dan schandalig verbaal agressief in de rug aan te vallen bij en tijdens het geruchtmakende Wilders proces. Dat Wilders de wereld graag naar zijn hand zet is een ding wat zeker is. Hij is niet de enige. Waar op de burelen van hetzuur ook flink van gebaald wordt in verband met Wilders is zijn fuck film FITNA waarmee hij de belangen van de Staat bij en tijdens gewapend conflict zwaar benadeeld. Wilders wil dat graag, de Staat benadelen. Zijn joodse advocaat die belooft geen oorlogsmisdadigers te verdedigden en het toch doet helpt hem daar met graagte bij. Dat vult zijn zakken kan met geld van joden uit Amerika die ook een hekel aan Islamieten hebben. Wie zegt dat joden beschaafde mensen zijn? Bij hetzuur bestaat een bloedhekel aan Wilders en is de trukendoos uit de berging gehaald om de schavuit naast Mohammed B op de terroristen afdeling het vet te laten genieten zoals dat ouderwets gaat met de verliezers van onafhankelijkheidsstrijd.

Joodse zelfbevlekkers

De club Joden Tegen Besnijdenis trekken zich beter af dan joden die zich laten besnijden, zo blijkt uit een artikel op Hoeiboei:

Joden behoren tot de slimste mensen in de wereld. We zijn slechts 1/3 van één procent van de bevolking, maar we hebben 33% van de Nobelprijzen.

Een schrandere reaguurder op Hoeiboei zegt daarover:

Die Nobelprijzen komen wel vrijwel volledig voor rekening van de Asjkenazische (noord/oost- Europese) joden

Het waren de rijken onder deze 1/3 van de één procent van de bevolking die in 1929 bijna dertig miljoen aan Hitler betaald hebben. Deze kleine club van joodse zelfbevlekkers hebben in het kader van hun Zionisme in 1897 de mensenrechten voor alle joden afgewezen en de idee van gelijkheid, vrijheid en broederschap afgedaan als ouderwets. Deze joodse zelfbevlekkers wilde een wereld-getto met aristocratisch bestuur in Palestina. Om dat land in bezit te krijgen hebben de joodse zelfbevlekkers het eigen volk eerst naar de gaskamers gedragen als zoenoffer voor de almachtige. Volgens de joodse zelfbevlekkers heeft God geen besnijdenis bevolen. Wel heeft God de joden bevolen geen joodse staat te stichten en in de diaspora te verblijven. Volgens de joodse zelfbevlekkers is besnijdenis bedacht door mensen om masturberen tegen te gaan. Gezien het collectieve narcisme van de Asjkenazim heeft dat niet geholpen.