Echte vlag Israël

Echte vlag Israël.

De Ster van David, de Mogein Dovid, die iedereen als symbool van de Joden heeft leren kennen is feitelijk helemaal geen Joods symbool. De Ster van David is ongeveer twee honderd jaar geleden geïntroduceerd door Zionisten om hun Nationalisme vorm te geven. De ster op een vlag had een grote symbool functie voor de Zionisten en de door hen geïntroduceerde kolonisatie politiek van Palestina. De David Ster is feitelijk de Ster van Moloch.

Toen de Zionisten zochten naar een symbool voor hun beweging, namen zij zowel de Mogein Dovid als de menora voor hun vlag. Als symbool van nationale eenheid. Omdat het Joodse volk niet gehecht is aan de historische waarde van de Mogein Dovid, heeft het Zionistisch gebruik van dit symbool Joden niet noemenswaardig van streek gemaakt. Meer verontrustend voor Joden is het Zionistisch gebruik van de naam Israël, de authentieke naam van het Joodse volk, en de zevenarmige menorah, die op gezag van G-d meer dan 1300 jaar in de Heilige Tempel stond.

5 Responses to “Echte vlag Israël”


 • 'Joods-christelijk' "Zeg maar Ben" pastor Kok lijkt er net zo over te denken.
  http://7gabriel73.punt.nl/index.php?r=1&id=308576&tbl_archief=1
  Hij heeft echter geen bezwaar tegen een de ster op de Israëlische vlag en liet desgevraagd weten ook geen problemen te hebben met een swastika op de Nederlandse vlag.

 • Èén Bruine stér Óm Dát ze Alle Davidjés Zo gráág Dé Anáálkanálen úit rággén Mét hun speciáál Dáár vóór besnéden Róófpikken Óp Een Brúine "Fálse flag" Hád Pássendér Gewéést.

  Méde IS Hét gebruik Óf Béter Misbruik Ván De Náám Israel Niét Hét Verontrustende Máár Dát ze "dénken" volk Ván Israel te ZIJN …hén Sinds 200 Jáár aan gewreven als nieuwe waarheid ván plan der volken Dóór hun Liégelite…Zélfde Léést Ván de Aloude "goede herder" Die ze Al Duizenden Járen Als in Een Vloék De Weréld rónd jágen náár winst en Kindérkutjés …plundérparasiéten Ván De Planéét!

  Ván Israel Bestaat Al 8000 Jáár Géén Volk Meer …ÉN ZÈKER Wáren Dat GÈÈN asiaten askenazis afrikanen Óf islamiéten Máár Blanke Nóórderlingen Dié Tót Vóórbij Irák Wóónden!

  Òók Lag Het Ware Israel in Wát NU Noord Syrie Zúid Turkeye IS!Men Kan Heden Nóg De Lidtekens in Noord Syrie Zien Van Een even Oude Polonium Waterstofbómexplósie Hét Enig Eérste Én Láátste Verzét Van Een Weerlóós Volkje Dát Dé Blásfémié Ván Móord Vérkrachting gewéld óórlog Leugen Én Bedrog Gehéél Niét Kende!

  Wát Therapié Óm Óndértússen Dóor eeuwen Van Identiteitsróven Vérlóren ÈIGEN Identiteit Zoú Raadzaám ZIJN!

  Ik Dénk Dát Dé Mééste joden Geen Eens Wéten Dát ze Ónder Zó Veelste Válse familiénaam Bestáán? Dóór hun Leugens en Bedróg Zijn ze hun eigen Waarheden Òok Kwijt!

  Én Dát Dóódshóofdsymbóóltje IS Òok Wat Overdréven …Dát Suggereert Dapperheid …Térwijl Èén Kindér Schendende RÀT Én Tásjésdiéf in Dè Nácht Méér Dé Lading Dékt!

  Dénk Dáár Vóór Àlléén Ál Aan Dé Áchtérbáks Raciáál Terroristische gedrágingen Van Èén jústitié Een velleman naftaniél en mdi Úit Èigen Ervaringsweréld Óf dé joden in de Politiék ..Néém Èén rutte Òp Het Moment…Óm Zulks Bééld Àl Rás te Vórmen!

  Óf jódinnen Àls lóór Ván lóórschrijft Dié Peutértjés áfrichten Mét heroine Òm Ze te Misbruiken …Èén cúltúréél VEÈL Vóórkomende liederlijkheid Bij jóódse dames en heren Waar vóór ze Òok Kinderen Ván Peuterschóóltjes en lagere scholen massáál Misbruiken …ÉN Dé clán Zélfs BIJ Blanke Blonde Gezinnen IN trouwen Óm altijd verzekerd te Zijn Ván aanvoér Vérs neukvléés en Kindér hoertjés vóór dé lusten en inkomens!

  Enige Reden Wáár Óm De scholen ZÒ Vérgéven Zijn Ván de joden!

  Ánders Héb Ik Nog Wél Vérhálen ùit Mijn schóólreisjéstijd Mét Dè Rát Èhhh Oeps Sorry …joden … Ván Strónt Èn pis ijskoude sperma Zo Als Dat Moét Niét IS!

  Kindéren ónder schijten Óm Ze te laten zién wié báás is Wié slááf … wié wáárd is Wié NIÈTS!Vlag boven IS té Véél Eer!

 • Nu "presidént" rutte Tóch ter Sprake Kwám …Dié Moét Èén Van z(w)ijn eigén Dóchters Zwanger gemáákt hébben! Dát Maakt Het Bééld Wél Compléét Dacht Ik Zó ?

 • Dé Stérformatie in Je Link Geeft Het Stelsel Aan Waar in de asiaat Noah´s Ark …Arc …Vonk Zó noemden Ze Een Schip Dát Door Tijd En Ruimte Voér … zagen Gaan Naar Een Bestemming Vér Voorbij Orion!

  Hún symboliék Sinds Dién Enkel Een Fetisj Èén vórm Zondér Inhoud.BIJ Primitiéve volken En Dieren Ziet Men Wel Eens Dat Ze Met De Vorm dé Wérking Het Wézen willen récreeren.Èén Begin Van Technologie!

  Dáár Óm Staan hun Pyramiden Òók ÓP Orion Gericht.Hún Pyramiden even Eens Een Vórm Ván Wát ze Òoit zagen Maar Nóoit Begrepen …Noah´s Arc!

 • Het verbod op holocaustontkenning is, zoals gebleken, niet bedoeld om antisemitisme of racisme te bestrijden, noch om geschiedvervalsing tegen te gaan. Dankzij dit verbod zal rabbijn Evers op een dodenherdenking in de nabije toekomst onder een wapperende oranje-blanje-bleu vlag met hakenkruis verantwoording afleggen over de misdaden begaan door zijn grootvader van moederskant, een ((inter)nationaal)socialist, en worden bemoedigende woorden gesproken door imam Ibrahim Srebrenica Kok.

Comments are currently closed.