Nazi’s zijn de gewillige beulen van Zion.

De verzamelde redactie van hetzuur.nl, nazitruth.nl en holocaustles.nl is geschokeerd door de recente Zionistische razzia op de waarheid. Anno 2011 moet het constateren dat de Zionisten de gaskamers van Auschwitz open- én aangezet, en dat ze de treinen er naartoe opgang gebracht hebben. Bombardement op Rotterdam: de Zionisten en Amerikanen zijn schuldig. De Tweede Wereldoorlog begon niet met de door Zionisten uitgelokte Blitzkrieg van Polen 01 september 1939. De Tweede Wereldoorlog begon met de oorlogsverklaring van Judea aan Duitsland 24 maart 1933. Judea was in die tijd machtiger dan welke natie dan ook. Hitler wilde geen oorlog in 1939, vooral niet met Amerika en/of Groot Brittannië. De Zionisten (de Joden in ogen van Hitler) wilde oorlog met Duitsland. De Zionistische organisatie bestond sinds den beginnen (1897) uit heidense aristocraten met Joods bloed die toevallig ook nog eens generaties lang tot de rijkste en machtigste mensen op aarde behoorde en andere machtsgeile idioten, zij die de Franse Revolutie nodig maakten eind achttiende eeuw. Het holocaustonderwijs is totaal corrupt in Nederland en Europa, door de Zionisten en Amerikanen. De Zionisten en Amerikanen zijn de Tweede Wereldoorlog begonnen en hebben deze gewonnen. Iedereen waant zich bevrijd door hen. Anno 2001-2011 flikken de Zionisten en Amerikanen een soortgelijk trucje met Wilders en de illegale oorlogen in Islamitische landen. Zionisten zijn racisten van het zuiverste water, zo’n Naziteefje als Hoerschijft met haar “domme dertien-in-een-dozijn-meninkjes over Israël en de Palestijnen” is racistisch tot op het bot! Dat zij nog niet op vrouwenvleugel woont, bevreemdt. Dan die Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, wat een hypocriete verschrikking! Ronny Naftaniel is misschien wel de grootste ploert in deze slangenkuil.

Semi-beschaafd zegt hij de meest hufterige dingen en niemand doet er wat aan. Zijn site op CIDI.nl is een smerige propagandistische uiting van modern Nazisme. Dat niemand bedenken kan dat de woorden Nazi en Ashkenazi meer aan elkaar verwant zijn dan de woorden Nazi en Nationaal Sozialismus is bizar. De Joden hebben het (ook in vergelijking met andere minderheden) altijd redelijk goed gehad in Europa. Er was zeer zeker ook vervolging en Jodenhaat, er was ook voorspoed. Er waren goede en er waren slechte tijden. Na de Franse Revolutie ging het steeds beter met het algemeen belang der Joden. Tot de Ashkenazi aan hun Nazitrukje begonnen. Toen is het snel bergafwaarts gegaan met de Joden in Europa. Het zijn de dagboeken en andere authentieke geschriften van Zionistenleider en ‘Jodenkoning’ Theodore Herzl op grond waarvan vastgesteld hoort te worden dat de Zionisten wilden dat het antisemitisme toenam in Europa omdat dit realisatie van het Zionistische doel – kolonisatie van Palestina – bevorderde. Fascisten zijn het, die Zionisten. Het laagste.

Het staat vast dat de Joodse bankiers familie Rothschild de militaire wereldmachten commandeerde met diens vermogen (Herzl zegt het zelf) én dat de Joodse bankiers familie Rothschild (mede) eigenaar was van de rechtspersoon (ander woord voor onderneming) die Zycklon-B leverde en profiteerde van de slavenarbeid in Auschwitz én dat de familie Bush met Prescott Hitlers bankier van management voorzag, en Ester Voet van het NIW en Ronny Naftaniel van het CIDI en ook die Jood Uri Rosenthal (terrorist op BZ) houden daar willens en wetens de mond over. De Zionisten voedde de antisemieten met leugens over Joden en het Jodendom. In zijn dagboeken erkent Herzl dat hij de Joden sprookjes vertelde, om ze te krijgen waar hij ze hebben wilde. Hij heerste over de kudde als een ware slavendrijver. Over de eerste Joden die in Israël al het moois moesten aanleggen voor de Aristocraten praatte hij als dwangarbeiders vóór de misdaad. Als er een Jood is die het predicaat terrorist verdient is het Nazi pooier Theodore Herzl, postuum heeft hij alsnog samen met Eichmann de doodstraf verdient.

Herzl heeft geweten wat hij gedaan heeft. Herzl was onmiskenbaar visionair. Joods opgevoed met kennis van de traditie en voldoende lef om een goj te zijn die alle normen van fatsoen aan de laars lappen kon. Dat wilde de Zionisten, de vrijheid om hufter te zijn. De Joden en speciaal die in Israël zijn bedrogen door de Zionisten. Zionisme en Nazisme zijn twee ideologieën uit dezelfde Zionistische koker. Herzl had het al over de Totaal Oplossing van het Jodenvraagstuk vóórdat Hitler betaald door Amerikanen en Zionisten aan de uitvoering begon. Over van G-dlos gesproken, schoften zijn het die Zionisten. Zionisten en Amerikanen zijn de eerst verantwoordelijke voor elke vermoordde Jood bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Het bombardement op Rotterdam hebben zij met hun machinaties verzorgd, en ook hebben zij bijgedragen aan de Eerste Wereldoorlog. In de zin dat die oorlog langer duurde omdat de Zionisten de Britten hebben geholpen aan winst in ruil voor rechten op Palestina. Het is een vuil spel wat Zionisten spelen. Duivels smerig en totaal hufterig.

Dus nu heeft onderhavige redactie een razzia ondergaan omdat Ronny Naftaniel kennelijk de mening is toegedaan dat niet gezegd mag worden dat Joden terroristen zijn wanneer zij terroristen zijn. Strikt genomen zijn de terroristische Joden geen Joden omdat het Zionisten zijn, alleen doet dat er voor het oordeel niet toe. De Zionisten doen alsof zij alle Joden op aarde vertegenwoordigen. Vervolgens verklaren zij Duitsland de oorlog. Hoe ‘clever’ is dat in het algemeen belang der Joden? Daarnaast blijven de Joden voor de familie Rothschild werken want daar komt tenslotte het geld vandaan. Dus ‘wiedergutmachung’ dient in de eerste plaats bij de Rockenfellers en Rothschilds en grappig genoeg de Staat Israël gehaald te worden. De moffen zijn aangezet tot Holocaust door de Zionisten en Amerikanen! De Joden hadden het redelijk goed in Europa tot de Zionisten en Amerikanen zich in 1929 met Hitler gingen bemoeien. De Duitse communistische en socialistische partijen zaten vol met Joden die hun communisten en socialisten dingetje deden. Na de Franse Revolutie ging het steeds beter met de Joden in Europa. Meer vrijheden voor iedereen leverde veel op. Alleen in delen van Europa, Polen en Rusland e.d. waar de idee van gelijkheid, vrijheid en broederschap nog niet was aangeslagen bestond Jodenhaat wat bovendien door Joden zelf werd aangesticht staat doodleuk in de Protocollen van het Eerste Zionistische Congres te lezen. Wat de leden van dat congres vooral irriteerde was dat de algemene vrijheden voor iedereen niet speciaal voor Joden waren. Dat gelijkheid tussen mensen op basis van de wet was en niet als eerste uit het hart kwam speciaal voor Joden. Er werd godbetert geklaagd over het feit dat de algemene vrijheden klinisch zijn en dat de Joden niet speciaal omdat zij Joden zijn vrijheden gekregen hebben na de Franse Revolutie. Dit zegt Zionistenleider Max Nordau tijdens het Eerste Zionistische Congres in 1897: Und so wurde in Frankreich die Gleichberechtigung der Juden verkündet, nicht aus brüderlichem Gefühle für die Juden, sodern weil die Logik es erforderte. Zieker is bijna niet voor te stellen.

Een aantal Joden verloren belangen door de Franse Revolutie, andere Joden kregen meer vrijheden. De vriendjes van Theodore Herzl, de puissant rijke aristocraten, de vrije Joden, de Joden zonder geel kenmerk en met persoonlijk toegang tot koningshuizen en regeringen, verloren vermogensbelangen omdat burgers in het algemeen en dus ook de Joodse arbeiders onderlaag er rechten bij kregen. Het waren slavendrijvers, die aristocraten. Vrijheid was het probleem voor de Zionisten. Antisemitisme bestond bijna niet meer in West Europa. In Engeland was geen antisemitisme. Herzl vertelt zelf uitgebreid dat antisemitisme in het onderbewuste van mensen bestond en dat dit in de praktijk eigenlijk niet veel voorstelde in de gebieden van Europa waar de idee van de Franse Revolutie had postgevat. Ook vertelt hij dat waar Joden kwamen zij antisemitisme veroorzaakten. Herzl vertelt over het leed wat hij en zijn organisatie veroorzaken. En dat Joden ten strijd moesten trekken en op elkaar moesten schieten. Herzl heeft het over liquideren van Joodse belangen. Wie niet met de Zionisten is, is tegen hen. Er is geheime politie, en destructie van economische systemen door het plan van Herzl. Herzl vertelt het allemaal zelf in zijn dagboeken, die algemeen bekend zijn onder Zionisten en natuurlijk al helemaal bij Ronny Naftaniel. Én Zionisten wilde ferme beperkingen van vrije meningsuiting. Herzl heeft het er over dat hij Joden bevrijdt uit het getto en noemt Israël vervolgens het wereld getto. Niet te rijmen met de Zionistische idealen die gepropageerd werden en worden dat grondlegger Herzl de vrije meningsuiting fiks aan banden wilde leggen én tegen democratie was én dankbaar was voor slavernij én antisemitisme als bondgenoot zag én een aristocratisch bestuur wilde in het Beloofde Land waar de leverancier van Zyclon-B Eerste Prins van mocht zijn omdat deze tenslotte als rijkste onder de Joden fiks bijdroeg.

Max Nordau, het vriendje van Herzl, is de bedenker van termen als ‘Entartete Kunst’ wat Hitler later ook is gaan gebruiken. Eichmann voelde zich een echte Zionist. Er is een medaille geslagen met aan de ene kant een hakenkruis en de andere kant een David Ster en de tekst “Ein Nazi Farth Nach Palestina”. Duidelijker kan het niet zijn dat het bedrog der Zionisten van Satanische oorsprong is. Israël is een Staat op terroristische grondslag. Het is de meest niet-Joodse Staat op aarde. De Joodse traditie schrijft voor dat Joden voor eeuwig in de verstrooiing leven. Wat niet betekent dat ze niet in Palestina mogen wonen, wat alleen inhoudt dat Joden door G-d verboden is een eigen staat op politieke grondslag te ambiëren. Bij gebreke waarvan…de geschiedenis is bekend. Om Palestina te koloniseren was het nodig voor Herzl en zijn Zionisten politiek, Joodse massa immigratie op gang te brengen. Omdat het na de Franse Revolutie steeds beter ging met de Joden in Europa en er bruisende Joodse centra waren, was er uiteraard geen animo voor die fantasie te verwachten. Dus bedacht Herzl het plan het antisemitisme in het onderbewuste van mensen wakker te schudden opdat het dagelijks ongemak voor de Joden toenam zodat ze gedwongen vrijwillig de verhuizing naar Palestina zouden aanvaarden, ook bedacht Herzl hoe hij Joden daarvoor ging laten betalen en dat hij geaccrediteerde antisemieten nodig had voor de uitvoering. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust was een exclusief Zionistisch-Amerikaans project waarbij de Duitsers voor het karretje gespannen zijn. Zionisme is het failliet van de mensheid.

10 Responses to “Nazi’s zijn de gewillige beulen van Zion.”


 • Adverteren met Tegen antisemitisme, tegen racisme en vervolgens de rol van grootvizier Iznogoedh Kortenoeven badineren is zeggen dat de PVV geen racistische partij is. Maar dat is gelul. Het antisemitisme en het plan met de Slaafse, Serviele bevolking hebben alles te maken met de geschiedenis van het Westerse christendom. In de Joegoslavische burgeroorlog werd gesproken van Serviërs, Kroaten en moslims, en was dus duidelijk geen sprake was van een oorlog tegen christenen, zou Wilders zeggen.

 • De natte droom van Wim Kortenoeven: Psycho, starring Wim Kortenoeven as Norman Bates. En dat dan … Oef!

 • In de slotscene krijgt Wim te horen dat zijn moeder dood is en, terwijl het Israëlische volkslied aanzwelt, beschuldigt Wim de spreker van antisemitisme en holcaustontkenning.

 • Die rol PVV Kamerlid Van Kortenhoeven als oud medewerker van het CIDI en vervolgens het CIDI wat de mond houdt over het schofterige racistische beleid van Wilders is een grootste schofterige schande!

 • Óver nazi´s …
  http://webarchive.yolasite.com/the-nameless-war.php
  Les Estatutz de la Jeuerie 1275 [A.D.]
  From The Statutes of The Realm.
  Vol. 1,
  page 221.

  THE STATUTES OF JEWRY

  Their badge.

  And that each Jew after he shall be seven years old, shall wear a badge on his outer garment that is to say in the form of two tables joined of yellow felt of the length of six inches and of the breadth of three inches. ""

  Dit Lijkt Óp Dát de gele ster waar de joden Dé Duitsen al 7 decennia óm besmeuren Wél Eens eigen cultuurgebruik Kón Zijn?

  Noú @Het Zuur 13:28 ànderzijds Héb Jij Enorme Moeite Òm Dè Al decenniá etnische Wijkterrorismen Én "géwíld ghettovórmend" geweld en Rascistisch seperatisme Ván dé "gásten" té Willen Óf Kúnnen Zién?

  Blijkbáár wérken dé Criminéél jóódsetnische verzwijgingen in hun media Én Politiékcensúúr ómtrent etnisch Wijkterrorismen Wáár Ònder massaalste Verkrachtingen en drogéringen Misdaden En geweld Wáár Ònder Zélfs Rélllen in de Grote Steden in 1972 AL òm Dè massale belagingen en aanrandingen Ván Kinderen en Vrouwen Door allochtonen!

  Ànderzijds IS Jouw Opmerking cq Kritiék Òf Onbegrip Goed uit te Leggen Mét jóóds Raciáálterroristisch beleid Àls Je dé áánpak Van ze Béschreven in Je Artikel "Citaten dagboeken Theodore Herzl" even Weer Vóór Ògen Haalt! Dat beleid past goed in de israelische beleidslijnen tegen de islamieten en Iran ….Álsmede mét de interraciale spanningen in de Landen!

  Wist JE Dát Art 1 Én Art137 "Ván Dé Autóchtóón Néderlander MÈÈST GEschonden Zijn" …Náást Een Hele Serie Méér ? …Máár Já WIJ Mogen Nérgens Aangifte Doen Nóch Zál Een Zaak Vervolgt Òf Beóórdeeld Worden Ánders Wáren ér Enkele Miljoénen Aangiften Wégend geweld En Verkrachtingen MÈÈR in Beeld Gekómen!

  Máár Dáár de joden Van de staat via DIÈ wég wéér onderhuids Collaboréért Mét de islamieten religious leiders imams rabijnen Zál DÀT Àángezién ze ZÈLF rechter ovj Én DADER Zijn Dat Geen Kans Maken …Nét Als Al Mét Dié Drie Miljoén Aangiften Tegen joden Wegens óórlogsmisdaden Gepléégd tegen Nederlanders!

  Wéét JE Dát We 9000 islamitische ÉN 90.000 jóódse rabijnen cq etnisch Terroristen bezetters belagers Kindér pooiers in Hét Land hébben Dié Dóór joden van de staat via Subsidies Criminéél tegen Óns gefinanciéérd wórden?

  ´K Zoú Zéggen Láát Geert Wilders Maar Schuiven … ´K Zelf Zié Liever Een Nóg HÈÈL Wát Stérker Vérsie!

  Hád JIJ Wél Eens Bedacht Dát Je VIA de "belangengroep" tegen Geert Wilders via de moslimgelden Wél Eens Misbruikt Kón ZIJN Dóór de jóódse facties Die Òók Diverse groeperingen via justitie betalen cq subsidieren Óm hun spel vóór ze te spelen … Òók Dát Van cidi etc?

  Zó ÀLs Alle Gegevens NU Liggen doet de joodse mafia alles om voortdurend Élke Autonomie Eigenbelang Soevereiniteit Ván Nederlanders cq Autóchtónen te Schenden saboteren Vérmóórden.

  Één "standáárdaanpak " Van Deze mafia in Èlk Land … Mét hun christendom al Waar Mee ze ONZE Geloven En Culturen Zó Volkómen uitvaagden Dát Jij Niét Wéét ér Òoit Gehád te Hebben!

  Òók hun islam heeft exact dé Zélfde werking …Alle Cultuur en Geloof in Elk Land Dat ze aanpakken uitvagen!

  Ter Bescherming Ván Dé Gelóofsvrijheid Zou Hét Prioriteit Moéten Zijn Déze Fake mafiareligien te Verbieden en Òp De Terrorismenlijsten BIJ te Zétten!

 • Èn Zo laten joden Mét Misbruik Politiek Staat Regeringen Wet En gezág Stééds wéér Beschavingen éxplodéren ….

  "ongeveer tweederde van de van verkrachting beschuldigde mannen van niet-westerse afkomst, in de praktijk vrijwel altijd islamieten uit bijvoorbeeld Pakistan[1]. Deze groep maakt slechts 6% (volgens andere bronnen: 15%) van de bevolking"

  "De combinatie van een verstikkende politiek-correcte consensus met een sluimerende, steeds sterkere vreemdelingenhaat is een explosieve combinatie."

  Zó wérd dé Bevolking Ván Duitsland ÉN Mede andere Landen Als Amerika En Japan Vóór ww2 Òók kláár gestóomd vóór Die óórlóg.

  Dús Je bijdragen áán dé "politiék correcte zijde" hebben Juist Dé Gevolgen Die Je Bévreesd!

  Mede Óm Dát JE Niét Wéét Dat de joden al Zéér ruime dertig Jáár dé islamieten En afrikanen dé hand boven het Misdaadhóófd houden Náást Collaboratie bij dé massale Vérkrachtingen Wijkterrorismen en vernietiging Ván Levens!

  http://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/europa/scandinavie-een-sociale-tijdbom/

  Èn Nog Wat Rascisten in De Dóp?
  http://www.scientias.nl/kleuters-kiezen-voor-eigen-etnische-groep/34104

 • Genocide vergt nader onderzoek:

  Israel moved closer to officially recognizing the genocide in 2011 when the Knesset held its first open discussion on the matter. By a unanimous vote of 20-0, Israel's Parliament approved referring the subject to the Education Committee for more extensive deliberation.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Genocide_recognition

 • American Jewish leaders are expressing concern over declarations by Republican presidential candidates that emphasize the candidates' Christian faith and their devotion to religious values. Jewish leaders firmly reject suggestions, however, that an attack by candidate Rick Perry, the Texas governor, on Federal Reserve chairman Ben Bernanke during a campaign speech in Iowa earlier this week was anti-Semitic in nature. Bernanke is Jewish.

  "If this guy prints more money between now and the election, I don't know what you would do with him," Perry reportedly said. "We would treat him pretty ugly down in Texas. Printing more money to play politics at this particular time in American history is almost treacherous – or treasonous – in my opinion."

  Jewish leaders were at pains to dispel concerns that the speech was motivated by anti-Semitism.
  http://www.haaretz.com/print-edition/news/u-s-jewish-leaders-republican-candidate-rick-perry-s-bernanke-outburst-not-anti-semitic-1.379207?localLinksEnabled=false

 • Vooraanstaand kandidaat Arbeiderspartij: Ik beschouw oorlogsmisdaden, zoals de holocaust, niet als misdaad.

  Leading Labor Party candidate: I don't see Israeli settlements as a crime
  http://www.haaretz.com/print-edition/news/leading-labor-party-candidate-i-don-t-see-israeli-settlements-as-a-crime-1.379200?localLinksEnabled=false

Comments are currently closed.