Ronny Naftaniel = oplichter

Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie Documentatie Israël is een oplichter, en niet zo’n beetje ook. Met zijn werk is hij Zionisten behulpzaam bij en tijdens oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven. In zijn rol als directeur van het CIDI verhult hij opzettelijk de ware toedracht van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en voorkomt hij dat iedereen bekend is met het feit dat in de eerste plaats de Zionisten en Amerikanen aan de basis stonden daarvan. Ronny Naftaniel wil dat iedereen gelooft dat de de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een exclusief Duitse initiatief was, terwijl dit per se niet waar is. De Nationaal Socialisten zijn betaald door de Amerikanen en Zionisten. Het waren in de eerste plaats de Zionisten die anti-semitisme wilde in Europa. Dat was al in het midden van de negentiende-eeuw. De grote Zionistische leider Theodore Herzl zegt het allemaal zelf in zijn dagboeken die pas twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd zijn. Het daarover hebben mag niet van Ronny Naftaniel want dat is beledigend voor Joden. Ronny Naftaniel is ‘after the fact’ medeplichtig aan de Holocaust. Door zijn machinaties en die van zijn collega CIDI-Nazi worden de Joden postuum dubbel vergast.

Nu zijn de sites hetzuur.nl, nazitruth en holocaustles.nl die over deze feiten gaan op last van de oplichters van het CIDI en het Meldpunt uit de lucht gehaald door officier van justitie Velleman die weigert Geert Wilders te vervolgen voor diens benadeling van de staat ten opzichte van de vijand. De maker van deze sites was ook benadeelde partij in de zaak Wilders en heeft sinds maart 2003 (begin illegale oorlog Irak) meer ‘quality time’ gehad met politie, recherche, inlichtingen diensten, politici, diplomaten et cetera dan met ieder ander. Alles wat hij publiceert over Geert Wilders, Maxime Verhagen, Jan Peter Balkenende, Uri Rosental, de Joden, het Zionisme en de schuld van de Zionisten en Amerikanen aan de Tweede Wereldoorlog ende Holocaust, zijn feiten. Heeft niks met mening te maken. De bijpassende mening is dat de feiten zoals iedereen die onderwezen krijgt bij en tijdens holocaustles in het onderwijs gelogen zijn. Glashard gelogen, er wordt willens en wetens de onwaarheid gepropageerd over zij die de ‘key role players’ waren in verband met de Tweede Wereldoorlog ende Holocaust. Zonder de bereidwillige behulpzaamheid van de Zionisten en de Amerikanen konden de beulen van Hitler niks beginnen! Nu willen de propaganda Zionisten van de CIDI-Nazi’s en de internet fascisten van het Meldpunt Discriminatie Internet dat hetzuur.nl en nazitruth.nl en holocaustles.nl en alle andere sites waar de feiten in diversen vormen gepubliceerd staan offline zijn.

Heil focking Hitler! De Zionisten wilde Hitler. De Amerikanen wilde Hitler. Al in 1929. Toen was ook bekend dat Hitler de Socialisten en de Communisten en de Joden zou detineren. In ieder geval was dat bekend bij de Federal Reserve Banken en algemene Amerikaanse banken en Wallstreet en de jonge Rockenffeler en Hitler natuurlijk. In 1929 was Hitler een mislukte kunstenaar, totdat de Amerikanen hem ontdekte. De Amerikanen zagen in Hitler de man die in Duitsland de revolutie veroorzaken kon, desnoods gewelddadig. Dus eerst hebben de Amerikanen en Zionisten Adolf Hitler geleverd, dat was a) in verband met opkomend communisme in Europa en b) het feit dat de Zionisten wilde dat de Joden verdrukt werden zodat zij als vlees geworden emigranten voor Palestina dienst konden doen, vervolgens hebben de Amerikanen Europa van Hitler bevrijd. Zoals dat ook met Irak en Hussein gegaan is. De Zionisten waren in de negetiendee eeuw, dus na de Franse Revolutie waarbij gelijkheid, vrijheid en broederschap voorop stond, de rijksten op aarde. De machtigste mensen. Zij die bepaalde wie waar wanneer populair werd. Zij hadden ook controle over het reilen en zeilen der Joden. Als rijksten hadden zij de massa arme Joden in bezit. De Joden in de getto’s waren hun slaven. Zij hielden kolonies Joden in onder andere Zuid Amerika, Argentinië. Baron Von Hirsch was dat. Om Joden te krijgen waar de zionisten ze hebben wilde werden Joden fabeltjes verteld en werden zij dom gehouden. Dat werd in die terminologie bekokstoofd onder andere tussen Theodore Herzl en Baron von Hirsch. Theodore Herzl zag zich als de uitvinder van de finale oplossing van het Jodenvraagstuk. Hitler was speelbal van Zionistische en Amerikaanse belangen.

Het kon de Zionisten geen reet schelen wat er met de Joden in Europa gebeurde. De Zionisten waren de rijke aristocraten. Zij hadden schijt aan alles. Ook aan het Jodendom wat politieke ambities onder Joden verbiedt en zeker het ambiëren van een eigen staat op politieke grondslag verbiedt. De Joden waarschuwde al midden negentiende eeuw en eerder voor het Zionisme omdat dit volgens hen het Jodendom kapot zou maken. Zij hebben niet minder dan gelijk gehad. Herzl was er op uit de Joden kapot te maken omdat zonder algemeen onbehagen onder Joden zijn plan ter Kolonisatie van Palestina niet slagen kon. De mensen in Israël die denken Jood te zijn, zijn merendeels Ashkenazi. Hun roots liggen niet in het Midden Oosten, hun stamboom is geworteld in Euro Azië. Er zijn twee grote groepen Joden te onderscheiden. Echte Joden en nep Joden. De echte Joden zijn de Israelieten. De nakomelingen van Sem. De nep Joden zijn Khazares, bekeerd in 740 door hun koning en misleidt en opgelicht door de eigen elite: de zionisten, de aristocraten, de grootgrondbeziters, de slavendrijvers. Theodore Herzl was tegen democratie, dankbaar voor slavernij, noemde het beloofde land ‘world getto’, sprak over de eerste arbeiders die het land moesten opbouwen voor de rijke aristocraten als dwangarbeiders voor de misdaad, het transport met treinen en goedkoop want de Joden moesten het zelf betalen staat in de dagboeken van Theodore Herzl. Er staat meer anti-semitisme in de dagboeken van Zionist Theodore Herzl dan in Mein Kampf.

Hitler was onmiskenbaar geïnspireerd door Herzl en het Zionisme. Alle anti-Semieten lieten zich inspireren door Herzl en de Zionisten. Herzl en de Zionisten wilde dat het anti-semitisme in Europa toenam. Dat staat letterlijk in zijn dagboeken. Opper Zionisten waren leiders in de fascistische beweging van Mussolini (Menachem begin). De Holocaust is een massaslachting van de zionistische Joden op alle overige Joden die zij niet gebruiken konden voor hun plan om Palestina te koloniseren. De Holocaust is een door Zionisten en Amerikanen aangesticht brandoffer. De Duitsers hebben zich voor het Zionistische karretje laten spannen. De Nazi’s zijn de door de Zionisten gecrediteerde Antisemieten om de massa te controleren. Behoudens het woord ‘nazi’, Herzl beruikt de term anti-semites (we want to let respectable anti-Semites participate in our project, – as a sort of people’s control authority) staat het allemaal letterlijk in de dagboeken van Theodore Herzl te lezen. De protocollen van de Zionistische Congressen te beginnen in Basel augustus 1895 lezen als de verslagen van de vergadering van een honderdtal beroeps narcisten. De bombardementen in Rotterdam zijn mede mogelijk gemaakt door de bereidwillige hulp van de Zionisten en Amerikanen. Niet alleen heeft Hitler zijn supplies bij Amerikanen afgenomen, ook zijn management en de sponsors waren Amerikanen. Onder andere de familie Rothschild, Rockenfeller en Bush. Herzl beschrijft heel gedetailleerd als kenner wat een gevaar het Wereld Huis van de familie Rothschild in 1895 vormt. Niet als verzinsel van een 9/11-geindoctrineerde, als feit honderdvijftien jaar eerder. De familie Rockenfeller en de familie Rothschild, zonder hen zou de Holocaust niet mogelijk zijn geweest. Hitler deed zijn werk in hun gratie. Zij waren de opdrachtgevers van Hitler. Hitler was hun aannemer. Later, toen Hitler faalde hebben de familie Rockenfeller en Rothschild het Amerikaanse leger op Europa afgestuurd tegen de militair opkomende Communisten.

Eichmann voelde zich een Zionist in hart en nieren. Hij is in Israël geëxecuteerd als straf voor zijn bijdrage aan de mislukking van de Holocaust. Nogal wiedes dat Harry Mulisch de Nobelprijs voor de literatuur nooit gewonnen heeft, zijn verslagen van het Eichmannproces zijn vette flauwekul. De Zionisten hebben wat zij hebben wilde met de Holocaust: Palestina. Daar gedragen zij zich als beesten. Palestijnen behandelend als vuil. In het land aangekomen, afgepakt van de oorspronkelijke bewoners, doen zij alsof zij het voor het zeggen hebben. Nooit ook maar een resolutie van de VN respecteren en altijd iedereen de les lezend want zij zijn toch die door de Nazi’s vergaste Joden. As van het kwaad, nogmaals, Israël en Amerika. Grote en kleine satan. Als er twee landen zijn die de wereld dikke stront leveren dan zijn het Israël en Amerika. Twee landen die gewelddadig begonnen zijn. De onafhankelijkheid van Israël is afgedwongen met terroristische aanslagen en de Amerikanen hebben eerst alle Indianen vermoord en in getto’s gestopt. Die Amerikanen leren het nooit: als pioniers zijn ze Europa uitgescheten! Duitsland heeft voor minder dan de helft schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De Zionisten en de Amerikanen hebben de meeste schuld. De gewillige beulen van Daniel Goldhagen wisten niet beter, zij waren geleid, geïnspireerd, opgehitst, betaald door de Zionisten en Amerikanen. Iedereen van de Zionistische en Amerikaanse elite vond het normaal wat Hitler deed. Iedereen was blij met Hitler. Europa wordt leugens verteld door de winnaars van de Tweede Wereldoorlog over de Tweede Wereldoorlog. Vooral de personalia van de direct betrokken Amerikanen en Zionisten wordt angstvallig verzwegen.

Vroeger werd er nooit over de Tweede Wereldoorlog gesproken. Tot Shoa op TV kwam en er Amerikaanse Holocaust films waren. In de jaren zeventig werden de gruwelheden van Hitler pas een beetje algemeen bekend, daarna mocht niemand nooit meer wat anders vinden van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Afwijken van de standaard halve waarheid van Lou de Jong is strafbaar. Zonder de Zionisten en de Amerikanen had Claude Lanzmann, die in Shoa overigens vertelt dat de Holocaust niet op de Duitse begroting stond, zijn film niet kunnen maken. Niet alleen het Jodenvraagstuk zou opgelost moeten worden door de kongsi van Zionisten, Amerikanen en Nationaal Socialisten, ook het negervraagstuk was aan de orde. Dat niemand opgevallen is dat Nazi een vreemde afkorting is voor Nationalsozialismus, bevreemd. Meer logisch is het te veronderstellen dat Nazi afkomstig is van het woord Ashkenazi, wat de tekens NAZI letterlijk als combinatie bezit. De logische afkorting voor Nationalsozialismus is NaSo. Het is immers National Sozialismus en niet Nationalso Zialismus. De Nationaal Socialisten waren de Naso’s die door de bereidwillige financiën en managing en anderszins hulp van de Zionisten aka Ashkenazi en de Amerikanen, Nazi werden. Er zijn medailles geslagen die de band tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten bevestigen. Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de Nationaal Socialisten ende Zionisten. Er zijn uitspraken genoteerd van Zionisten waarin zij aangeven dat Palestina en niet het redden van Joden het doel is. De Zionisten in Amerika hebben gelobbyd om Amerikaanse emigratiewetten niet aangepast te krijgen in verband met de opkomst van Hitler zodat Joden niet naar de VS vluchten konden. Op 23 maart 1933 verklaarde de Zionisten, de rijksten op aarde, zij die legers naar de hand zetten konden, de oorlog aan Duitsland waarna Hitler zich op alle Joden wreekte. Wordt niemand verteld in de klas bij en tijdens geschiedenisles en bij wie bovenstaande wel verkondigt met onderbouwing van authentiek bronmateriaal komt de politie binnenvallen en worden de servers afgenomen. Dat is 2011: er mag geen andere visie zijn op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust dan de visie van propaganda Zionist Ronny Naftaniel en zijn CIDI-Nazi’s. Wie nu nog gelooft dat Nederland geen bananenrepubliek is heeft het niet begrepen!

11 Responses to “Ronny Naftaniel = oplichter”


 • Zo bekeken is holocaustontkenning verplichte lesstof op Nederlandse scholen, onmisbaar voor het kweken van een patriottisch bewustzijn.

  Labor MK tells Army Radio that he met with Mubarak in Sharm el-Sheikh; says Mubarak declined offer because he was a 'patriot'.

 • Ronny Naftaniël: Vragen om erkenning van Israël is een gotspe. Immers: Een dergelijke staat moet het resultaat zijn van wederzijdse erkenning.
  http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Vragen-om-erkenning-Palestijnse-staat-is-gotspe.html

 • Naftaniël snoert holocaustoverlevenden de mond:

  Rabbi Weiss clarifies media lies:
  http://www.youtube.com/watch?v=vQY60tN9yL8&feature=youtube_gdata

 • Was Norway's Terrorism Timed to Celebrate Israel's King David Hotel Attack?

  "…whenever countries lately exhibit anti-Jew behavior, natural disasters happen, sometimes not so natural…" – Comment on pro-Israel article

  Suspected right-wing terrorist Anders Behring Breivik is reported to have written many posts on the website Aftenposten described as "Islam-critical and Israel-friendly". The attack on Oslo came exactly 65 years to the day after the Israeli Irgun blew up the King David Hotel in Jerusalem that left over 90 people dead. The violent blast even killed passers by and people in adjacent neighboring buildings. 91 people of various nationalities were killed and 46 were injured This was an attack directed at British soldiers who just the year before, were still fighting the Nazi's.
  http://www.salem-news.com/articles/july232011/oslo-israel-tk.php

  Op 27 maart 1952 werd er met een bom in een postpakket een aanslag op het leven van Adenauer gepleegd, waarbij een Duitse politieagent het leven verloor. Het was destijds al duidelijk dat de aanslag uit de hoek van de Israëlische, zionistische terreurorganisatie Irgun onder leiding van het radicale Knesset-lid Menachem Begin kwam. Adenauer en de Israëlische premier David Ben-Gurion waren het erover eens dat een strafvervolging en een openbaar maken van de achtergrond niet in het gezamenlijke belang van beide landen zou zijn. Contacten met Duitsland waren toen überhaupt nog zéér omstreden in Israël, bijvoorbeeld het Luxemburger Abkommen, dat steun voor de opbouw van Israël regelde. Bovendien achtte men heropleving van antisemitisme in West-Duitsland voor waarschijnlijk in geval van publicatie. Duitsland had kort daarvoor, vooral op initiatief van Adenauer, een akkoord gesloten met Israël over de zogeheten herstelbetalingen vanwege de vervolging van de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Konrad_Adenauer

 • Joden en andere rechtse denkers hebben het moeilijk:

  Hoe NRC mij, en andere rechtse denkers, verkettert
  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Afshin-Ellian/309171/Hoe-NRC-mij-en-andere-rechtse-denkers-verkettert.htm

 • Israel voert een haatzaai campagne uit in Noorwegen, Europa en ook in Nederland via Israelische loopjongens en frontsoldaten zoals Anders Breivik en Geert Wilders.

  Israel's doel is zijn racistische oorlog tegen de Palestijnen te exporteren naar Noorwegen, Nederland en Europa om politieke steun te verwerven. Israel wil in Nederland en Europa een spiegelbeeldige situatie creeren als op de Westbank. Door het onderhuidse racisme in Europa te sanctioneren (Breivik en Wilders zijn immers geen slechte nazis maar goede Israel supporters) en te kanaliseren en te verbreden tot strijd tegen moslims in het algemeen, kan Israel doorgaan met zijn racistische behandeling van de autochtone Palestijnen, wiens land continu gestolen blijft worden door allochtone Israeli's en wiens mensenrechten continu geschonden blijven worden.

  En nu heeft Israel's haatzaai campagne na een eerste succes met Wilders installatie in het Nederlandse parlement, de brandstof geleverd aan Breivik's brein voor de moordpartijen op de Sociaal Democratische partij van Noorwegen.

  Deze Sociaal Democratische partij leidt de regering in Noorwegen en heeft 2 dagen voorafgaand aan de aanslag (vorige week woensdag) en voorafgaand aan de moordpartij door Wilders' ideologische broeder Breivik besloten een onafhankelijke Palestijnse staat te zullen erkennen wannneer de Palestijnen dit bij de VN vragen in September.

  Wat zijn nu deze Israelische haatzaai websites??

  Anders Breivik was een fervant lezer van de site van haatzaaier Hans Rustad van de site:

  http://www.document.no

  Verder schreef Breivik in zijn 1500 pagina's tellende manifest hele stukken over van nog zo'n Israel haatzaaier, onder het pseudoniem Fjordman, die publiceert op de site:

  http://www.gatesofvienna.blogspot.com

  Fjordman, die in mijn ogen vervolgd dient te worden, schrijft ook op deze site, van Vlaams belang lid Paul Belien:

  http://www.brusselsjournal.com/node/1965

  Verder zijn er nog veel meer van dit soort Israelische propaganda haatzaai sites, zoals het leugenachtige:

  http://www.honestreporting.com

  En nog zo'n foute journalistiek "neutrale" site, in het Nederlands!!!!:

  http://www.amsterdampost.nl

  Verder gebruiken al deze racistische loopjongens van Israel, net als Israel de zelfde tactieken, dwz.

  Zij noemen zichzelf het slachtoffer, en de echte slachtoffers noemen zij daders, zij noemen eerlijk verslag doen van, wat in werkelijkheid de grofste leugens betreft. En zij eigenen zich het recht toe te discrimineren naar moslims toe (net als die zieke juwelier) maar noemen het veiligheid. Wilders wordt beschermd door bodyguards en zijn woorden zaaien haat en jutten Breivik op om vreedzame politici zonder bodyguards te doden.

  Dit zal het einde van de rechtstaat betekenen (zie uitspraak rechters inzake Wilders) en zal er toe leiden dat Nederland net zo'n racistische schijn-democratie,als Israel is geworden.
  http://www.stand.nl/buitenland/loopjongen-breivik-opgejut-door-israelische-haatzaai-sites

 • SETTLER MKS WELCOME RUSSIAN NEO-NAZI HOLOCAUST DENIERS TO KNESSET, YAD VASHEM

  It begins with a visit from a Russian neo-Nazi delegation to Israel. Under the auspices of Tuvia Lerner, editor of the Russian edition of Arutz 7, the media voice of the settler movement, they inveigled themselves an invitation to meet with far-right MKs Aryeh Eldad and Ayoob Kara. They also toured Yad VaShem without telling anyone there that they were Holocaust deniers. Like I told you, this story has to be read to be believed. The two Russians have been photographed giving Nazi salutes, celebrating Der Fuhrer’s birthday, and they published songs of praise to Adoph Hitler on their website.
  Naturally, when they met with the MKs the ideas they espoused were quite different. One of the neo-Nazis told Israeli TV that the concept of Israel “excites me,” because it involves “an ancient people who took upon itself a pioneer project to revive a modern state and nation.” The TV reporter tartly asked how the neo-Nazi of yesterday suddenly became a Zionist. How they did it, is by finding a common enemy: Islam (sound familiar?). The second neo-Nazi tells the interviewer:
  “We’re talking about radical Islam which is the enemy of humanity, enemy of democracy, enemy of progress and of any sane society.
  http://www.richardsilverstein.com/tikun_olam/2011/07/28/rightist-knesset-members-welcome-russian-neo-nazis-to-knesset/

 • "We stellen ook vast dat in hun weerwoord op geen enkel moment gerept wordt over de essentie van bewuste tekst, namelijk onze mening over de nederzettingen in Palestina."
  http://www.gershon-lehrer.be/blog/2011/08/antisemitisch-stukje-in-de-zwinkrant-vervolg-take-1/#comment-510

 • "Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ze het vreemd vinden dat anderen niet met hen in discussie gaan over de nederzettingen in Palestina (of ehm, Israël misschien? Palestina is voorlopig nog niet uitgeroepen. De Palestijnen willen hiervoor naar de VN stappen in september en de Israëliërs willen verder onderhandelen)."
  http://www.gershon-lehrer.be/blog/2011/08/antisemitisch-stukje-in-de-zwinkrant-vervolg-take-1/#comment-510

  Hetzelfde oordeel op Joden los latend:
  Waarom de holocaust serieus nemen? Een volk zonder land bestaat immers niet? Een massamoord kan derhalve nooit hebben plaatsgevonden.

 • En zo wordt het recht op massamoordontkenning afgedwongen via de rechter, door een ander dat recht te ontzeggen.

Comments are currently closed.