De Zionistische hel

Er zijn ongeveer één miljoen echte Joden op aarde. Er zijn nooit véél echte Joden geweest. De trouwe Thora Joden: de Joden die weten dat Jodendom een spirituele aangelegenheid is en niet te koop lopen met hun Joodsheid bij en tijdens het met voeten treden van de wil van G-d. Deze Joden weten dat Israël géén Joodse staat is. Er bestaan bijna geen Joden op aarde. De mensen die zichzelf als Jood verkopen, CIDI, Ronny Nafthaniel, @Loorpijpt en de rest van de Cohens en Ashers en Levi’s, Esther Voets, zijn geen Joden. Dat zijn nakomelingen van bekeerde Russen. Waarvan de aristocraten onder hen het proletariaat onder hen naar de gaskamers heeft (doen) laten dragen door Hitler en zijn organisatie. Israël is geen Joodse staat omdat Joden de Bijbelse regel nakomen dat Joden geen staat op politieke grondslag ambiëren en voor eeuwig in de diaspora wonen tot G-d anders beschikt. Het Zionisme wat zich als vertegenwoordiger van alle Joden aan de man gebracht heeft, is de ideologie van vrij gemaakte aristocraten met het bloed van bekeerde Russen in de aderen. Echte ondemocratische wereldveroveraars. De Europese Joden zijn geen Joden omdat niks wat zij doen Joods is. Joods zijn impliceert Joods doen. Israël stichten is niet Joods doen. Joden uit de diaspora verdrijven zoals Zionist Herzl propageerde is het werk van Satan en een vervulling van de Eind Tijd profetie op weg naar de Hel van Meggido. Joden doen er verstandig aan in de diaspora te zijn, dat is voor Joden het beste. Israël is het land wat de Nazi’s gesticht hebben om in vereniging met de christenheid de finale slag te slaan en alle Joden en anders gelovigen te laten bekeren of verbranden in de hel.

De enige echte Joden zijn de nakomelingen van de Israëlieten, zij die twee duizend jaar gelegden verbannen zijn uit het (vermeende) beloofde land omdat zij zich aan afgoderij bezondigde. Echte Joden weten daar alles van. Deze Joden zijn onder andere via Spanje en Portugal Europa binnengekomen. Hebben een bloeitijd doorgemaakt onder de Arabische overheersing van Spanje en zijn in het algemeen op minder weerstand gestuit dan de bekeerde Joden uit Zuid-Rusland. Van de echte Joden zijn er nooit veel geweest. De aanwas Joden ontstond in 740 huidige tijd toen een grote populatie Khazars uit het zuiden van Rusland om opportunistische gronden door hun leider(s) tot het Jodendom bekeerd werd. Nakomelingen van deze mensen nemen nu als ware zij Joden aan het maatschappelijk leven deel en zijn genetisch en/of anderszins alleen in de eigen fantasie verbonden met het volk Israël. Deze mensen worden in het joods niet voor niks Ashekanzi genoemd. Zij zijn de wortels van het antisemitisme in Europa. Hun leiders wilde antisemitisme in Europa omdat daarmee de massa proletarische Ashkenazi naar het wereld getto Israël geëmigreerd worden kon om te dienen als slavenvolk voor de aristocratische Nazi Farht Nach Palestina. Uiteindelijk zullen de echte Joden en anders ongelovigen branden in de hel die de Zionisten vandaag de dag met de christenheid over de aarde aan het uitstorten zijn. Jodenhaat in Europa wordt opgehitst, aangezet, uitgelokt, en/of anderszins aangespoord door Zionisten. Herzl en zijn Zionistische organisatie (lees Ronny Naftaniel en het CIDI) blinken daarin uit, dat zijn de experts oplichters in deze.

2 Responses to “De Zionistische hel”


  • En wat een zionist gemeen heeft met Hitler en Wilders is dat godsdienst wordt afgezworen, maar wel wordt geappelleerd aan religieuze onderbuikgevoelens.

  • Recht te kwetsen valt binnen meningsvrijheid

    Opgepakt omdat je een politicus een extremist noemt. Het overkwam demonstranten van de Internationale Socialisten afgelopen weekend. Een poster met het portret van Tweede Kamerlid Geert Wilders en daaronder de tekst ‘Extremist, brengt u en de samenleving ernstige schade toe’ was, zo vond het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM), belediging van het openbaar gezag. En dat is strafbaar.
    http://vorige.nrc.nl/article1879231.ece

Comments are currently closed.