Geloof in Armageddon

U hoeft geen gelovige te zijn om te geloven in de voorspellende waarde van het laatste boek van de Bijbel: Openbaring. Armageddon zoals daarin beschreven, met de Eindtijd en de Apocalyps en dat alles kapot gaat, in ieder geval zij die niet tot het ware geloof behoren, is de agenda van de internationale politiek. Wat u daarvan waarneemt is drie ongeoorloofde oorlogen van christelijke landen tegen Islamitische landen en/of anderszins crisis: de moderne kruistocht van de christenheid tegen de “verwerpelijke” Islam. Arabist Hans Jansen van HoeBoei schittert daarin als oplichter van publiek en rechtspraak. Om de internationale politiek van nu te begrijpen is begrip van de Bijbel en de Koran onontbeerlijk. Al de verhoudingen zijn niet te begrijpen zonder kennis van de Bijbel en de Koran. Ook voor de atheïst niet. Om de Bijbel en/of de Koran te begrijpen is het niet nodig in G-d, God, Allah of Jehova te geloven. De Bijbel en koran zijn geschriften. Er is niemand die u verplicht en/of verplichten kan regels voortvloeiende uit de Bijbel of de Koran te handhaven. Naleving geschiedt altijd op vrijwillige grondslag. De regels uit de Bijbel en./of de Koran zijn voor niemand bindend. De regels uit het nationaal en internationaal strafrecht daarentegen weer wel. Gelovigen in de politiek geloven dat zij bijdragen aan G-ds plan voor maatschappelijk leven wanneer zij in tegen stelling tot wat de Bijbel en de Koran voorschrijft van enig politiek recht gebruik maken. Dáárdoor ontstaat in onze tijd ‘as we speak’ in ‘real time’ de omstandigheid op aarde die in het laatste boek van de Bijbel de Eindtijd en Armageddon en de Apocalyps genoemd wordt in plaats dat iedereen al twee duizend jaar geleden in het eeuwige Paradijs was aangeland. Het Duizendjarig Koninkrijk zal alleen verkregen worden wanneer gelovigen zich onthouden van deelname aan politiek en agressie, voorspelt de Bijbel in Openbaring.

0 Responses to “Geloof in Armageddon”


Comments are currently closed.