Het Joodse liegen

Vandaag wensen Joden elkaar een goed, zoet en vooral vreedzaam Joods nieuwjaar, shana tova. Het is 5772. Geen vuurwerk om middernacht, geen oliebollen, appelflappen, champagne. Feestje voor Joden. Jodendom is 3761 jaar ouder dan het christendom en hoewel het eerst gecodificeerd, jonger dan de Islam. Voordat Joden 5772 jaar geleden Joden werden, waren het arabieren. Zij die traditie getrouw de ongeschreven Islam volgde. Islamieten werden Joden omdat zij zich tot het Jodendom bekeerde, doende alsof zij het uitverkoren volk zijn. Joden komen uit Irak. Mesopotamië, tussen de Eufraat en de Tigris vandaan. Toen de Joden voor het eerst in Palestina kwamen woonde er al mensen. Dat waren Islamieten. De nakomelingen van Ismael: de verbannen zoon van Abraham. De eerste zoon. Die van een slavin, Hagar. Israël rijmt in verband met zijn naam. De bloedlijn van Isaak, de tweede zoon van Abraham en zoon van Sara, werd pas Joods na Jacob. De oudste gebouwen in Palestina zijn meer dan tien duizend jaar oud, van ver voordat er Joden bestonden. Joden nu doen vaak alsof Palestina een land zonder volk is om hun kolonisatie te rechtvaardigen. Joden komen niet uit Palestina. Joden komen uit Irak. Irak is het thuisland der Joden. Palestina hebben zij ontvreemd van de oorspronkelijke bewoners.

Het diepe liegen der Joden over hun geschiedenis en rol in de samenleving sinds 5772 jaar geleden, irriteert mateloos. De Joden zijn ook de grote gangmakers geweest achter het nazisme en liegen dat de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust een exclusief Duits project is. Dat is het niet. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is bedacht en gefinancierd door Joden. Kapitalistische Joden die de Joodse onder- en middenklasse hebben doen laten uitroeien door de Moffen om vervolgens een excuus te hebben voor de voortgaande deportatie van Joden naar wereld getto Israël. Joden die het wel begrepen hebben weten dat de meerderheid der Joden, meer dan negentig procent, liegende Joden zijn. Liegen bijvoorbeeld, dat de Bijbel Joden recht geeft ritueel of anderszins te slachten. Dat blijkt nergens uit de Bijbel, de Joodse wetten. Behalve als de Joodse leugenachtige traditie als wet wordt aangenomen. Joden minachten iedereen die niet als zij zijn. Joden zijn superracisten. Joden hebben zich gek verdiend aan de trans-Atlantische slavenhandel. Joden staan aan de basis van diverse oorlogen. Joden staan aan de basis van welhaast alle moderne oorlogen op aarde omdat zij de financierende bankiers zijn. Hitler was een vriend van deze Joden, bondgenoot, Kompaan, makker in de Zionistische strijd. Nazi’s en kapitalistische Joden zijn de zijde van dezelfde medaille. Niet alle Joden zijn Nazi’s. Er zijn ook Joden die wel leven overeenkomstig de wetten die God Jehova hen gesteld heeft. Dat zijn de Thora trouwe Joden. De Joden die er als Joden uitzien en zich gedragen als Joden, orthodox en zonder enige vorm van politieke ambitie.

De Joden die liegen worden ook wel Zionisten genoemd, of Ashkenazi. Ashkenazi is het Joodse woord voor Europese Joden. Europese Joden onderscheiden zich van niet Europese of Israëlitische of Arabische Joden omdat zij geworteld zijn in de stam der Khazars. Euro Aziaten die 1271 jaar geleden bekeerd zijn tot het Jodendom. Deze Ashkenazi hebben in zoverre iets gemeen met de Israëlitische Joden dat ze beide afstammen van Noach. De Joden uit Irak die 5772 jaar geleden bekeerd zijn stammen van Set, de Semitische stam van Noach. Terwijl de Joden die 1271 jaar geleden in Zuid Rusland bekeerd zijn van de heidense zoon Jafet afstammen. Het verschil is dat de Joden uit Zuid Rusland niet de testamentische Joden zijn en geen voorgeschiedenis bezitten met de Joden die twee duizend jaar geleden uit het beloofde land verdreven zijn door de wil van God Jehova omdat deze Joden zondigde door bijvoorbeeld aan meergoderij te doen. Die van oorsprong Israëlitische Joden zijn als Sefardische of Spaanse of Portugese Joden in Europa gekomen en hebben het altijd relatief goed gedaan in Europa, vooral onder de Arabische overheersing van Spanje.

De Joden uit Zuid Rusland die door eigen leiders tot Jodendom gekerstend zijn en ook door eigen leiders in getto’s zijn gehouden, zijn de Joden die typisch zijn neergezet in de nazipropaganda film ‘Der Ewige Jude’ van Hitler. Dat zijn de Joden die voor problemen zorgde in Europa toen zij 1271 jaar geleden uit Zuid Rusland Europa en verder Rusland introkken. Antisemitisme was ook ter gerechtvaardigde zelfverdediging. Het is deze populatie Zuid Russische Joden die het merendeel der Joden is gaan vormen. En waarvan iedereen denkt dat het de Joden zijn. Het is ook deze populatie Zuid Russische Joden die het Zionisme uitgevonden hebben, en het Jodenprobleem, en de Totaal Oplossing van het Jodenvraagstuk en de financiering van Hitler verzorgde en de aandelen bezat van de fabriek die ZycklonB leverde en verdiende aan de slavenarbeiders van de Duitse concentratiekampen. Het zijn de van oorsprong niet testamentische Joden die vermeende rechten op het beloofde land veinzen en middels het formeren van een terroristische organisatie (the Jewisch Society en the Jewisch State van Theodore Herzl) Palestina in bezit gekregen hebben. De kennelijke financiële leiding is in handen van de Joodse bankiers familie Rothschild die door de ‘founding father’ van de organisatie, Theodore Herzl, beloofd is dat het de eerste Prins van Israël leveren mag wanneer het meebetaalt aan de stichting van wereld getto Israël.

Herzl bedacht ook dat het vooral nodig is antisemitisme te hebben in Europa omdat anders Joden zich niet genoodzaakt zouden zien naar Palestina te verhuizen. Zeker na de Franse Revolutie was Europa de beste plaats voor Joden om te zijn. Een florerend Joods leven in Europa was niet dienstbaar aan het doel van Herzl. Herzl zag antisemieten als zijn bondgenoot. Hij wilde geaccrediteerde antisemieten voor de controle van de massa. De deportatie met treinen had Herzl ook uitgedacht en hij wist met zijn organisatie alle landen en politici te bedreigen met ellende wanneer er niet meegewerkt zou worden. Hele landen zou hij met zijn organisatie economisch kunnen verwoesten. Herzl legt het allemaal precies uit in zijn dagboeken en de rest van het bovenstaande staat in de Bijbel die in welhaast elke Nederlandse kast in enige versie staat. Het irriteert zoals de Joden liegen over hun geschiedenis en de vermeende rechten op Palestina. Joden hebben geen politieke en/of staatsrechtelijke en/of bestuurlijke rechten op Palestina of enig ander land omdat God Jehova hen dat verboden heeft. Joden horen in de Diaspora te leven omdat zij in het verleden gezondigd hebben tegen de wil van G-d.

Dat Joden de titel God van Jehova als G-d schrijven kan overigens een aanwijzing zijn voor het feit dat Joden zich alsnog aan afgoderij bezondigen. Niemand verzekert dat Joden met G-d niet eigenlijk Guk, Gik, Gak bedoelen. Of Gek, het hersenverweekte neefje van Satan. Joden en Arabieren zijn van oorsprong bloed- en geloofsbroeders. De Koran respecteert Joden als mensen van het schrift. Het Ashekenazistische liegen van de schijnheilige flutjoden uit Europa veroorzaakt evenwel dat de Joods-Christenlijke traditie onderwijst dat de Koran antisemitisch is. Waar deze Joden ook de waarheid niet over spreken is het aantal geholocauste Joden bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Meer dan drie miljoen zijn het er niet geweest, althans niet volgens de officiële door de hooggeleerde commissies geaccordeerde statistieken. Toch moet u steeds zes miljoen zeggen wanneer u gevraagd wordt hoeveel Joden er zijn vergast omdat u anders een antisemiet en holocaust ontkenner bent. De eeuwen oude traditie van het Joodse liegen ettert ook nu voort.

Feit is dat Joden in ieder geval sinds 1895 de financiers van welhaast alle oorlogen op aarde zijn. Eenvoudigweg omdat de Joodse bankiers familie Rothschild het financieel commando voert, ongeacht de tegenstrijdige belangen van de volkeren; en aan de financiële basis staat van Israël, de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de Verenigde Naties. Deze familie was ook bezitter van aandelen van het bedrijf wat ZyclonB leverde en verdiende aan de slavenarbeiders van de Naziconcentratiekampen. Dat deze familie nooit is aangepakt in verband met de financiering en/of het anderszins collaboreren met de Nazi’s zegt wat over de totaal organisatie van het internationaal Joods terrorisme. Zionisten hebben sinds 1895 een spoor van geweld achtergelaten in Europa en daarbuiten. Zich aristocratisch verzettend tegen de algemene vrijheden van de Franse Revolutie en alle rechten voor zichzelf opeisend.

30 Responses to “Het Joodse liegen”


 • Tot voor kort was NRC-Handelsblad een slijpsteen voor de geest, een krant die de nuance zocht, maar nu kan de krant die pretentie niet meer waarmaken. “De krant is partij gaan kiezen: voor gerechtigheid, tegen de PVV, voor de multiculturalisten, tegen holocaustontkenning, voor toedekken, tegen onthullen”, aldus Moll.
  http://www.cidi.nl/Nieuwsberichten/Oud-redacteur-gispt-NRC-over-Israel.html

 • Het CIDI beschouwt de holocaust als genuanceerde godsdienstkritiek.

 • 1) Als je bij Wikipedia zoekt naar de term politiestaat zoekt dan zul je het volgende bijzonder boeiende vinden.

  Citaat:

  Onder druk van een interne of externe bedreiging van de staatsveiligheid, al dan niet openlijk of bedekt gepromoot door media en overheden, bestaat het gevaar dat wetten doorgevoerd worden die burgerrechten inperken en stapsgewijs in de richting van een politiestaat leiden.[1].

  Dikwijls wordt deze ‘bedreiging van de staatsveiligheid’ in scène gezet door degene die zich vervolgens als dictator ontpopt. Voorbeeld is nazi-Duitsland. Adolf Hitler kwam via verkiezingen op democratische wijze aan de macht. Vervolgens wist hij na de Rijksdagbrand, die hoogstwaarschijnlijk door de Nazi’s zelf is voorbereid, grote bevoegdheden naar zich toe te trekken (uitroepen van de noodtoestand, etc) om ‘de orde te handhaven’. Met deze, in theorie tijdelijke, ‘ordehandhavingswetten’ schakelde hij in snel tempo alle politieke tegenstanders uit, werd de noodtoestand permanent, en werd het hele land aan zijn wil ondergeschikt gemaakt (gleichschaltung).

  Een recent voorbeeld van inperking van burgerrechten gebeurde na de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Ook hier werden sommige burgerrechten (in theorie tijdelijk) ingeperkt zoals het absolute recht op privacy. De regering Bush gaf aan dat dit in het kader was van de War on Terror.

  Per 5 Mei 1945 verloren Wij Onze Vrijheid en werd Nederland een joods islamitisch Kinder bordeel.

  Per ca Maandag 19 december 1977 kwam joods mafialid dries van agt alias bauer alias rotchild aan de macht.

  Door Ons zwarte Maandag Geheten.De dag dat de dood de troon besteeg.

  Toen was het helemaal afgelopen met Nederland en massaalst Kinder Misbruik drugshandel verkrachtingen en een de spuigaten uitlopende misdaadstatistiek was het gevolg mede van en door de massaalst ingevoerde handlangers die van uit de overhden beschermd werden door de link(s)e mafia.

  Tot heden is Ons Land totaal verwoest gegijzeld en de afgrond ingewerkt door de elkaar naadloos opeenvolgende mafialeden en leiders.Even naadloos chronisch het Land vergiftigende Onze Volk en Kinderen vermoordende vergiftigende en verkrachtende en plunderende en bedriegende.

  Bankenmafia met behulp van staatsterrorismen dat is.

  Per 1991 stelden mafialeden donner en hirsch ballin Ons buiten de wet en vogelvrij.
  Per 1995 maakte mafialid hoogervorst Ons helemaal Hulpeloos door de ambtenaren en politie te verbieden Ons ook maar iets te helpen …een totale boycot van de collaborerende wetgevers rechtbanken justitie belastingdiensten en overige instanties kwam daar bij …wat het jaarlijkse zelfmoordcijfer met 35.000 per jaar verhoofde en Mensen Zich Vóór Gemeentehuizen in Brand staken en Mensen Hun Gehele Familie mee de dood in namen om ze te verlossen van dé beesten en hun zwarte terreurwerken.

 • 2) Dé overheden politiediensten justitie wetgevingen werden Misbruikt Áls Terreurwapen en werden de Bevolking mee belaagd getreiterd gestalked beróófd en verkracht. Ook door koos spee met zijn quota waar mee die politie dwong Ons te belagen!
  Prijs en kostenverhogingen op verhogingen willekeurig in ALLE sectoren zonder redenen.
  De euro laag omruilen voor de Gulden om de Waarden onder de Bevolking goedkoper op te kunnen kopen róven áfpersen cq de bevolking sneller Failliet te maken.
  Amerika en Rusland Ván het Westen isoleren met haatzaaien leugens en accijnsen om Heel de Westerse Wereld kapot te maken!
  De Eu Misbruiken om Gelden en macht te roven.Subsidies en zelfs de staatsloterijwinnaars in eigen kring houden!

  Sinds 1991 werden de rééds vanwege Grond en Eigendomsroven en speculatie door mafiatrio kok van agt lubbers wég gejaagde cq getreiterde Boeren nóg eens 900.000 Voordeuren Autochtone Nederlanders áchter ná gejaagd die naar het Buitenland Vluchtten in Hoop op Beter cq Óm Het Vege Lijf te Redden …hiep hoi voor de mafiatak Grondspeculaties en Huisjes melkers weer . Een van de redenen van de massale invoer nieuwe klanten mafia en ook van de persisterende verstedelijkingen cq overbevolkingen …kopers.
  Per 2006 tm 2009 bereidde de joodse mafia een artificiele reccesie vóór door simpel met de boekhoudingen over drie jaren te schuiven in staat belastingdienst en bedrijven die zij onder controle hadden en hebben.Èén der Gevolgen wás dat Òok weer 900.000 Huiseigenaren begin 2009 op eens een dwangbevel kregen om drie jaren ( dé vereiste drie jaren voor reccesie) binnen tién dagen terug te betalen. mafialeden rtl7 bereidden Ons langdurig hier op vóor door langdurig óver een komende reccesie te roepen áls excuus ván "wij hébben tóch gewaarschuwd! Binnen een half jáár ná de dwangbevelen van de joodse mafia in begin 2009 stegen de verkopen en zakten de Huizenprijzen dóór de Vloér.Weer hiep hoi vóór de joodse Grond speculatie en Huisjes melkertak.Mede vóór de belastingmafia die maar liefst 5,2 % rente er bij vroeg over drie jaren …dé beste bank van de Wereld zo onbezoldigd ongevraagd.
  Joodse mafia …enigen die rijk geworden zijn de afgelopen decennia …Bevolking( én Zéker NIÈT dé allochtone bedoelende) …enigen die Arm geworden zijn en Dóod de afgelopen decennia!
  Als Men een Onderzoek DOet naar de overhevelingen van Bezittingen en Gelden Zal Snel een en ander Gaan Opvallen wie Dat NU hebben. Vele joden zijn de afgelopen decennia zo maar op eens óvernacht miljardair én massief eigenaren van Menig Eigendom en Bedrijf geworden….Murder Thát IS. Ván de privatiseringen is Héden Nóg Géén Cént Gevonden!
  Dit doen de joden in elk Land waar ze zijn en binnen de kortste kleren heeft Niemand Meer Zijn Húis Nóch Bezittingen náást dát ze chronisch Genociden Plegen en Pleegden! Door hun microkredieten zijn ook al honderden Mensen gestorven.

  Genociden én slavernijen bedrijven mét Géld!

  De maandag "Zwarte maandag" 19 december is een Jaarlijkse Nationale Rouwdag van Ons Volk en 5 mei het einde van Ons Geluk en Vrijheid.

  Nu moeten We heil israel en óh wat zijn We gelukkig roepen en Onze Kinderen laten zwaaien naar die handpop van ze naast het pijpen van alle joodse mafialeden van het regime anders nemen ronny en vuilemens een snuif en komen Ons op hun hoge laarsjes mét naaldhakjes(heroinenááldhakjes)klop geven.

  sie geil mein fuhrer.(doe Ik het noú goéd ronny? slijmslijm)Heeft jé kanker al een koosnaampjé ….?

  Moet je bij jé baasjes zijn die chrom6 en metyllood in de benzine deden naast drugs gif en gifvaccins radioactief barium in de verplichte melkdrinkkartons en stiekeme bestralingen …kwamen héle kánkerkudden ván…Hóóp dat je terminaal bént mét uitzááiingen …vóór élk Kind één!

  Hóóp Dát Hét Òok Úit Zááít Náár jé vriéndjés!

  Wéés Vervloekt!

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9814/demmink-de-holocaust-en-micha-kat.html/comment-page-2#comment-67504
  Ben2
  1 oktober, 2011 om 11:54

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  “”er is licht aan de horizon!!”"

  Jé weet wél “dát licht” aan het einde van die tunnel aan het einde van je leven!

  Alle artikelen en verslag van alle contacten met staat wet en justitie hebben nu wel aangetoond het is één crimeorg.

  Dat justitie en hun mafiamedia al hebben besloten hoe te staan in de schietpartij laat hun mafiamedia in hun berichtgeving al zien met vernederende termen áls “verwarde man”.Ditsoortige uitspraken van media diensten overheden staat is gebruikelijk een Duidelijk Teken van vijandige Criminele houding en elk onderzoek dus corrupt zal zijn cq geen eens zal plaatsvinden.

  hoer zwerver junk verslaafde verwarde “hééft dossier” “is een bekende” homofiel pedofiel incest slechte mensen …zulks woordgebruik van deze mafiakindermisbruikerparasiet overheden is gebruikelijk teken van misdrijf en vooringenomenheid. Reden waarom ze ook graag alle burgers van geboorte af aan criminaliseren door aanzettingen dwang en uitlokkingen ook met chronische armoeden en misdaad op Volken los laten en door alle beschermingen te ontzeggen tot in de allerzwaarste misdrijven in de Wijken aan toe.is al decennia staatsbeleid…en dan een dossier opbouwen zodat ze naast alles van ieder een “gerechtigd zijn te weten …kunnen zeggen “is een bekende… een zwerver …een probleemgeval…een junk …een réchtsradicáál één antisemiét ….sja die maken ze constant zélf mét hun té hoge lonen van 4000 tot 24.000 (Élke Cént 1 té véél)en meer Euros naast alles stelen en plunderen nog eens een keer..chronisch staatsterrorismen van een heel link(s)e misbruikmafia met monopolies op kinderopvang scholen en overheden je geld en schuldopbouw waar We niets in te brokkelen hebben.

  Deze woorden leren ze apropo alle Kinderen op de schoolreisjes tijdens de verwoestende verkrachtingen drogeringen en misbruiken nota bene.Dus men is er nog eens doodsbang voor zó genoemd te worden óok!

  Vérkrachtingen tot in de koningshuizen aan toé waar job cohen al zijn zwarte zaad rónd sproeide naast ook nóg in Kinder boten scholen en mét dé “rondjes Párk” waar ze Kinderen een week lang naakt dag en nacht vastzetten en heel de mafiabesturen ér 24/7 óver heen gáát incluis ALLE burgemeesters en stront en sperma hét énig éten ván Die Kinderen is!

  Vuigste demonen áls uw autoriteit en uw gelóóf!

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9828/het-om-strijdt-voor-u.html/comment-page-1#comment-67498
  Ben2
  1 oktober, 2011 om 11:28

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  johan bosman 1 oktober, 2011 om 11:03

  Ik voel me op geen enkele wijze gluiperig en kon niet voorkomen dat mijn volk familie kinderen verkracht misbruikt gedrogeerd en uitgevreten en onder de voet gelopen werden en worden door een staatsmafia dat van geboorte af aan op zeer goed georganiseerde wijze tegen ons liegt en u ook niet.

  Mijn Volk zijn noch gluipering noch kutvolk .Dat zit in de staat en politiek ingevreten en behoren geen eens tot mijn volk en was u niet al opgevallen dat geen enkel koningshuis bestaat uit leden van eigen Volk maar altijd vreemd volk is?

  Als u het ware beeld enigzins wil zien waar we in zitten moet u aan de palestijnen denken die overvallen weerloos vermoordt belaagd bestolen beroofd en opgeblazen worden met enkel het verschil dat de misdaadkolonie zich hier “uw overheid” noemt.

  Comprende slome zelfhater?

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9821/holocaust-coming-to-a-city-near-yoy.html/comment-page-1#comment-67496
  Ben2
  1 oktober, 2011 om 11:10

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  Nou meneer majapahit 30 september, 2011 om 21:32 ik had nooit gedacht van u nog eens raciale ophitserij mee te maken en dacht dat u oprecht in pursue voor een betere wereld stond.

  Ik heb mijn moeder mijn vader geen kind dat zwakker is dan ik ooit voor beren gelegd noch ze anderzijds misbruikt of geschonden.

  Die beweringen van u komen uit de duim en hebben geen enkele feitelijke basis noch waren zelfs de eskimo´s onmensen máár júist goede mensen en het offer was een vrije beslissing van meestal het oudste dorps of gezinslid zich te offeren voor de nakomelingen en volk.

  Wat u er van maakt is kwaadaardige omkering laagste laster en smaad besmeuring en een blasfemie aan zulk een totale zelfopoffering dat ik u nooit zal zien doen.U bent een door en door slecht mens met enkel een pen van goed …mis.En juist u zult dus zwakkeren en kinderen aan uw waardeloze bestaan offeren denk ik dan?

  Maar dat zal u wel aangeboren zijn?

  Bovenstaande filmpje vind ik verdacht in die zin dat het blijkbaar op eens toegestaan is alle wandaden te filmen?

  klol is toch al lang op de hoogte van de propandatechnieken om volken burgers en overheden tegen elkaar in het harnas te jagen en dit lijkt weer al weer een werkje uit die zelfde volksmennerstal.klol weet hoe onmogelijk het is té maken én mét bezwarend filmmateriaal weg te komen en dan nog zonder slag of stoot ook nog eens te kunnen publiceren.

  Wat ik dit artikel ook kwalijk neem is dat het al voldoende aangetoond en zelfs genetisch bewezen is dat hitler joods was.

  De aangehaalde goebels askenazijoods en dat de joodse meneer kat dat in het midden laat en algemeen ander volk insinueert.

  Dat is onoprecht en zal onschuldigen de dood en verder leed kosten en de schuldigen waar ook de misbruikmafia overwegend uit bestaan weer en nog langer de vrije hand geven.

  Wat mij tot een verder bezwaar omtrent hier vertoonde filmpje brengt dat aan zijde politie én aan zijde demonstranten het zwart ziet van de joodse mensen.

  Een adl of jdl … die ook al het asielzoekerterrorisme bedreven van guusje ter horst …of een joodse charlie veitch die de auto van het engels koningshuis met verf ondergooide als aanloopje van de riots in engeland dat nota bene ook nog enkel de slachtofferbevolking der misbruikmafia en niet eens de dadergroepen trof …opzetje lijkt hier voor de hand te liggen.Daders in gevestigde orde én oppositiecontrol en de echte slachtoffers worden ondertussen stilzwijgens fijngemalen verder misbruikt en vermoordt en zullen nooit tot het beleven van recht veiligheid en erkenning beleven komen.En Geluk is in een kinder bordeel ook al niet gemakkelijk te vinden.

  Is dat uw doelstelling meneer kat?

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9828/het-om-strijdt-voor-u.html/comment-page-1#comment-67487
  Marlies
  1 oktober, 2011 om 10:20

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  Hoi liesbeth 5:47

  “Belt u over een paar maanden maar terug”

  Dat is vast om weg te komen met hun decennia van roof en misdaad.Ook op tv zorgen ze er voor dat niets van hier opgegraven wordt er door komt en vullen de buis met wartaal en leugens.Met rekken bedreigen en zuigen zorgen ze er voor dat alles in de vergetelheid komt zo als ook misdaadleden de aow en eu uitkering in stoppen en zo uit beeld halen terwijl dat juist een opportuniteit is ze juist meer 24/7 te kunnen gaan vragen naar hoe en wat als ze dan toch heel de dag thuis zijn.

  Tegelijk laten ze niet na ons met nieuwe problemen zorgen en bedreigingen af te leiden van ramp en misdaad naar ramp en misdaad.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9798/jdtv-cameraman-donk-gearresteerd.html#comment-67294
  majapahit
  29 september, 2011 om 2:55

  Zionistische & Joodse samenzweringen zijn En de rook van een onzichtbaar vuur, En het lont voor uiterst barbaarse onsmakelijkheden.

  Makov (een anti-zionistische ex-jood) legde het een keer zo uit:
  het probleem van de Zionisten, de Frankisten, de Sabattean .. is de Talmud

  de “mondelinge” uitleg van Rabbi en Farizeeën, de ‘uitleg’ van de Torah

  wie de kritiek op de Talmud eens navorst komt daar ogenblikkelijk pedofilie, rascisme, ‘barbarenhaat’, gristenhaat, jesushaat, bloedoffers etc etc tegen in een krankzinnige wartaal van opportunistisch gebabbel

  de ‘oorspronkelijke’ (sic) gnostische or principiele jood (die in de Diaspora wensen te blijven) houdt zich grosso mode aan de Torah (Oud Testament)

  Zionisten en de vele stromingen met eindeloos kwebbelende Talmud zwetsers, en de daaruit voorkomende reactonaire ‘seculiere’ Jood, waaronder uw huidige uit zijn nek zwetsende ‘top’ advocaat zijn het probleem,

  wanneer ze het waanzinnig gewauwel van de Talmud zich geinternaliseerd hebben als ‘realistisch’, als ‘logica’

  aldus is de Jood, de brave juwelier bij u om de hoek, Of de Trotsky, Lenin, Begin of Goldman Sachs’ Lloyd Blankfein, die graag U om zeep helpen, na eerst uw zoontje of dochtertje verkracht te hebben

  het Talmudisch gewauwel, de machiavellische ‘logica’ is het hellend vlak dat Zionisten van de New World Order aan elkaar verbind
  en de Sadofilische Kaste van Nederland aan Wallstreet en de London City

  .. althans, daar lijkt het op

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9814/demmink-de-holocaust-en-micha-kat.html/comment-page-1#comment-67422

  @kritischetukker 30 september, 2011 om 12:26

  Niet één persoon óf jood – joden vertegenwoordigden hooguit 10% van de werkkampen – heeft een tattoe op de Arm gekregen.

  Niet één youtubefilmpje of foto laat dan ook een tattoe Zién aan de bergen naakte Lichamen en hele kudden gevangenenfotos.
  Zelfs eli wiesel zijn tattoe is gelogen.

  Heel Dé Wéreldkrantenarchieven hebben niét één Bericht Óm oorlogsmisdaden van Duitsen of over vergassingen uitroeiingen of dat er speciaal opgetreden werd tegen joden.Zelfs van mengele ontbreekt elk Spoor in de Berichtgevingen.Wél dat de geallieerden tién Japanse Rode Kruisschepen hadden verzonken en de Jappaners een Klacht hadden ingediend.

  Het Internationale Rode Kruis Had tot eind 1944 vrij toegang tot de kampen en heeft niets vermeldenswaardigs gevonden.
  Luchtfotos van geallieerden die gemaakt werden om te kijken of er Misdaden tegen de Mensheid plaatsvonden vonden geen reden om tot bombardement over te gaan.

  Het door Rusland Vrij Gegeven Auswitsch Dodenboek Spreekt van Minder … Véél minder jaarlijkse Overlijdens Dán We Nú in Vredestijd Zélfs hebben.

  Tegelijk verzwijgt de joodse pedobrigade al éven 70 jaar 2 miljoen Aangiften Tegen Juist joden Wegens oorlogsmisdaden tegen Nederlanders en zijn er onder meer 1 miljoen Nederlandse Mannen en Jongetjes naar het Oostfront gestuurt om daar kansloos uitgeroeid te worden.
  Dáár héb je al 2 miljoén verdwenen joden …in één VALSE naam één geróófde Náám verdwenen even als de geroofde Goederen en Eigendommen!!!
  HOé veel joden mét oorlogsuitkering noemen zich ZÈLF familielid ván een opgegeven jood die zij eerst ZÈLF Waren?

  De joden roofden hun eigendommen en bezittingen.
  Je bent bedrogen door jé oom en familie die heel wat te verbergen had zo als hoé ze aan hun bezittingen kwamen en dát ze vele vele miljoenen Europeanen Russen en Duitsen in sionistische opdracht op straffe des doods hebben Vermóórdt.Dat ging tot 1967 door.En ander wijs tot zo goed als Gister.Zo Als gifstoffen opzettelijke milieuvervuiling straling abortussen massaimmigraties armoeden en ziekten zaaien als aids soas fluor wat Jé Skelet verruineerd en Hersens verwoest en gedempt maakt en kanker en vaccins en dé aanleg en import van drugs harddrugs en tabak en alcoholconsumpties op de lagere scholen schoolreisjes al opgedrongen waardoor een afiniteit gekweekt wordt
  Èlke oorlog was pér toen dat verschijnsel 2800 jaar geleden definitief met ze meekwam in hun regie.

  Zélfs heden verbloemen de joden Misdrijven van joodse Misdaden in de Statistieken Berichten en Zélfs Officiele Onderzoekingen der diensten …j vd s tristan vd sloot ook weer zulke dramas…en 20 advocaten natuurlijk.Hun ware aantallen frauderen ze ook door hun aantallen met de Onze ongenaamd ongenoemd te mengen.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9814/demmink-de-holocaust-en-micha-kat.html/comment-page-1#comment-67422

  Fraudebestrijder
  30 september, 2011 om 12:46

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  @Trijntje 30 september, 2011 om 9:36

  Gaan ze áls zwijnen met Kinderen en Volken te keer hoort Men niks.Zégt Iemánd dáár Wát Van heeft ie ´t gelijk gedaan?

  Exact de zelfde “schuldomkeringsmethoden gebruiken ze op schoolreisjes ook tegen de Kinderen om die Zich schuldig te laten voelen aan Kinderverkrachting holocoust en de dood van het joodse volk en hun kinderen terwijl die dat tegelijk uitsluitend en alleen zelf bedrijven de Kinderen ondertussen martelende verkrachtende Misbruikende en dát de straf er voor noemen ze ook nog eens uitmaken voor rechtsradicaal antisemiet slecht mens hoer tweedehandsje Áls Ze Tóch Durven Protesteren…Térwijl ze omgekéérd ZÈLF ook nog ÈNIG holocoustontkenner zijn.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9786/demmink-bolwerk-verder-gesloopt.html/comment-page-1#comment-67246

  argarg
  28 september, 2011 om 16:39

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  “”alleen iets kan opleveren als de getuige onder grote, extreme druk wordt gezet “”

  Als dat staat te gebeuren valt die even als de justitieklokkenluider dood om van de thallium.

  Te veel zijn bang voor zijn getuigenis.Dan gaan er honderden en meer.

  En getuigenbeschermingsprogs kan die vergeten want daar hebben ze ook monopolie op.Dus een oogje in zijn achterhoofd schroeven en elke dag proeven hoe zijn eten en drinken smaakt naast onder zijn auto kijken is het enige dat rest.

  Je moet weten de rechterlijke macht en zelfs ministers zijn maar disposables en ben je nog lang niet bij de internationale toplaag.Dit is maar een outpost aan de rand van de beschaving van ze.In de EU zitten hogeren en zelfs die zijn nog geen toplaag.

  Zelf ALLES zo veel mogelijk aan de grote klok hangen daarmee reden hem te executeren verminderd of wegvalt zal zijn enige kans zijn en dan maar hopen dat ze eerder hangen dan hij dan is ie er van af!Desnoods ze anoniem by proxy saboteren onderuit halen met informatie over ze.Waarbij wikileaks not done en een mafiaspin is.

  En als zijn handlangers dat ook doen gaat het razendsnel want die 50 mld per jaar van bendelid barosso van de banken vind ik een belediging en schijntje tegen al die weg geroofde triljarden en enorms leed dat ze brachten.Meer roven ze alleen al elk jaar uit Nederland weg.

  Aan de troonrede 2011 kon ik vrezen dat ze van plan zijn ijskoud door te gaan het het gevoerde terreurbeleid van staatsterreur en misdaden tegen de Mensheid ook via schoolsystemen weer en werkgelegheid cq bezuinigingen alias plunderingen.Èén drupje ván wat ze gestolen hebben terug en het sterven aan Armoeden en jeugdzorg is voorbij en de economie draait dan weer maar nee hoor.

  Ze hebben zelfs Obama´s 900mld werrkgelegenheidsgelden gestolen Hilary Clinton´s 700 mld Ziekenfondsproject en nu weer 400 mld werkgelegenheidsgelden afgeperst.
  Wat dacht je hebben ze bij Ons niets anders gedaan?
  Dat verzwijgen ze ook al.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9777/op-naar-9-28-filmen-toegestaan.html/comment-page-1#comment-67220

  1) argarg
  28 september, 2011 om 6:34

  Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

  @Micha Kat 28 september, 2011 om 3:23

  “”Zeer opvallend is dat in het stuk over het ‘pedo-KG’ uit het FD nergens wordt gesproken van een concreet verbod op het stellen van vragen over pedofilie en chantage, het blijft bij vage termen als”"

  Ik had in de tachtiger jaren een gelijkend geval.
  Vanwege Intregriteitsbepaling van tegenpartij de staat vroeg Ik áls arme eigen advocaat aan de ovj wat zijn sexuele voorkeur wás.

  Daar op raakte heel de zaal en rechter in paniek die dacht dat Ik aan hém die vraag ook zou gaan stellen en de Zaak werd stilgelegd en resultaat was dat ik door rechter francke en hoofdinspecteur joop smeets ten kantore verkracht en met de dood bedreigd werd..zo ver scheiding der machten.

  In zake demmink is het helemaal bál natuurlijk die heeft met menig rechter en ovj samen Kinderen gegangbanged vermoordt vergiftigd waarbij ze thallium dandy vinden omdat een Kind dan als een stuiptrekkend Visje happend naar Adem Stérft en zijn ze …dames Òok …bang dat die over hén ook gaat spetteren wil het tot zulke onderwerpen komen.

  Een Rechtzaak Onderzoek dat vaststelt met welke rechters en ovjs demmink saampjes zijn hobbies bedreef zou pré zijn daar ten slotte alles anders van meet corrupt en verloren is.Donner opstelten en ballin Kun Je Dáár Zo BIJ Rekenen cq Laten Verhoren.Dan wordt het moeilijk nog een rechter of ovj te vinden daar de misbruikmafia academici zo al van meet op universiteiten al corrumpeert met Kinderen en belang.Onder meer lieden als donner ballin bolkenstein cohen pechthold verhagen lubbers kok moscowicz van agt rutte bedreven dat.

  Die Kunnen Òok Opgeroepen Worden want spil in Die Zaken Òok de Grondspeculaties.

  èchter Ook in Zake chipshol is zulk onderwerp cruciaal daar die Misdrijven omtrent Kinderen JUIST de Criminele samenwerkingslijm van die mafia ZIJN.Alle leden van die ploeg werken niet enkel samen in Kinderen afbranden maar in ALLE Misdaad verder Ook .Dat Kinder molesteren martelen drogeren is enkel vermaak machtsmisbruik en loyaliteitsbetoon.

  Aan de Grondspeculatiemafia en Grondroven met behulp van staat politiek wet en justitie begon die mafia met de Boeren opschrikken in de zeventiger jaren onder mafiatrio kok lubbers van agt al onder allerlei voorwendselen om ze weg te treiteren en de Grond van goedkoop Boerenland Woningbouwgebied te maken voor de klinkende munt.Niet om niets zijn diversen miljardair geworden in Nederland van die Misdrijven.Iets wat onmogelijk is zonder eeuwen voorwerk.Zijn We Óverbevolkt ´Wát We nota bene ván de mafiarechters Niét Èéns mogen Zéggen.Zie Dáár dé handlangers en bendeleden hun Ambten Misbruiken in hun Wérk en Uitspraken!

 • 2) De pooten zijn in Mijn Ogen dan ook niet Zó schoon volk en bendeleden óf ex bendeleden van die zelfde ploeg ook.En kan het nog steeds een poging blijken de Bevolking nóg eens van ruime 14 miljard té beroven wat ze dan delen met de rechters en leden wet en staat.´K bedoel één miljard aanbieden om te zwijgen doen ze zó al die grote globalmafiajongens zo als de banken mark rutte ook al één miljard boden als die hielp Ons nóg een ruime 200 miljárd vérder dé stront in te trappen.

  Vanwege die link(s)e Grondmafia hebben We ook de Wijkterrorismen bewoners weg jagen Wijken laten verpauperen en Misdaad invoeren immigreren cq propageren om de Waardevoller geworden Grond te kunnen klissen.

  Dat nu Homofielen uit hun Huizen gejaagd worden heeft daar ook mee te maken en het laizes fair LIJKENDE Gemeentebeleid van aleid wolfsen is GÈÈN Incident maar regeringsmafiabeleid van decennia AL!Dat er sinds 1991 door mafia werk van bendelid hirsch ballin 900.000 Voordeuren Hun Huizen en Land úit gejaagd zijn is ook Zó een Misdrijf geweest van Waarden en Eigendomsroven.De Wijk en Huisuitdrijvingen Zijn op diverse manieren massaal al decennia.De Roerendgoedmalaise het Gevolg.De Misdrijven met behulp van de belastingdienst en het creeren van de artificiele reccesie van balkenende en rutte had Ook Dat Gevolg.Nérgens Kan Men Zo Wat Langer dan 30 jaar Leven Niéts Òp Bouwen tot Rust Komen Óp Volgen of Erfen. Wé worden belaagd Wé worden gestalked. De Grond en Roerend Goed mafia vaart daar wónderwél BIJ.Chronisch Levens Gezinnen Landen ontwrichten en ván die Ellende leven Alles inpikken en rijk worden dat is die mafiacultuur Wereldwijd.

  Wat dat betreft is het verloop van de Eigendomsoverdrachten cq opkoop van Waarden en Eigendommen tussen Landen met verschillende Valuta Ook iets van Landen zo arm maken en hun Munt devalueren dat ze laag moéten verkopen en dan wordt van uit andere valutalanden “opgekocht.Een chronisch eb en vloedwerking waarvan er maar één groep erg rijk al is geworden en de banken een spil.

  In Alle Landen ontwrichten ze Volken die dan Hiér komen en Onze ex Bezittingen opkopen en bij Hén Weer Andere Buitenlanders.Een marry go round waar ze kwijlend tussen zitten en de kassa bewaken.

  Dat is Duitsland Europa Rusland Amerika Engeland Wél wat vaker óverkomen.Het is niet om niets dat enkel één van die mafiagezinnetjes al zowat de helft van Alle Waarde op Aarde moet bezitten.

  Maár demmink en de paniekjustitie en rechtbank is Me Wel Duidelijk!Dat clubje is bang om eigen hachje Waar Bij het Toch Belangrijk Zou Zijn om Ook de Afwezigheid van de Scheiding der Machten te Kunnen Constateren en ze naar huis te sturen of Beter Én Réchtvaardiger het Gevang want ze Hébben HÈÈL WAT Rekeningen té Betalen!Dán Nóg ….rechtbanken en justities zitten zélf in de Grondpeculatiemafia.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9759/op-naar-9-28-rutte-en-beatrix.html

  1) ""De volgende stap -en daartoe roepen wij onze lezers thans massaal op- is het benaderen van Amnesty International en Human Rights Watch. ""

  Oéps auw oeioei … amnesty Nederland heeft als directeur ene eduard nazarski en dat is een hoog volbloed lid van de Kinder misbruikmafia met nóg hogere aantallen Verkrachtte en gemutileerde Kinderen op zijn naam dan lubbers van agt rutte verhagen demmink cohen berlusconi polak (de Noorse politicus en aanzetter en mentor van breivik heet christopher polak)en steekt momenteel Wereldrecordhouder aron sharon naar de kroon die óp 1800 Verwoéste Leventjes stáát.

  Aantallen Kinderen en Mensen Verkrachten heeft bij de Misbruikmafia een status en loyaliteitsbelang zo als een nieuw bendelid wel eens een Mens moet vermoorden als bewijs van loyaliteit.Dát levert tevens een chronisch Volkenonderdrukkend gevolg óp van devote en gemakkelijk Misbruikbare dienaren en Burgers. Om ván status rechter ovj hoge ambtenaar hoger op te komen naar nationaal en internationaal leiderschap eist de Misbruikmafia het doden van minstens vier Kinderen áls initiatieritueel.Een makkie daar meesten tóch al gedoodt hébben.Daar heeft bij Mijn Weten job cohen al drie van voldaan die zelfs dé koning wilde worden en zijn zaad alvast in het Koningshuis geinfiltreerd hééft.
  Met deze bendecultuurstructuur en regels Heb Je Gelijk een indicatie voor berlusconi medvedev kahn draghi rutte verhagen roemer dejager cohen tang hamer …leden in msm industrie etc.

  amnesty heeft ook toegang tot msm tv regeringen en wordt als autoriteit aangehaald – door msm overheden politici – zo al een Verdachtsmoment.ÁLs een instantie een kerk een leer een org blijft bestaan onder een regime van huidig sfeer dán is Dát Corrupt of Crimineel en dient dé staat.
  Wordt Misbruikt om Mensenhandel ontwrichtingen van Landen en Culturen manipulaties Volksberovingen cq verjagingen te plegen.

 • 2) Van Echt Belangrijke zaken zo als dat er oorlogshandelingen in Somalie zijn …dát de drie Miljoen Biafranen – door britse rothchildleger wég gejaagde Nigerianen vanwege BP oliebelangen – die in de Woestijn Wáár Hun Skeletten Nóg Liggen … stierven na dat de Hulpgelden waren opgestreken …Ván de Misbruikmafia …Ván dé gemiddeld Schrijnend Liederlijke politiek ….Ván Wát er Wérkelijk in Afghanistan Irak Haiti Afrika Europa( de ziékmakende opzettelijke Armoeden Bij Voorbeeld) Amerika(oa 20 Miljoén Burgers Hun Huis úit én dé Straat óp geflikkerd of dé verdwijning ván jaarlijks 890.000 Mensen Dáár waar onder 400.000 Kinderen) NIÈTS … Ván dé absoluut Mensonterende behandeling van Kinderen en zeer grootscheepse Misbruiken en drogeringen verprostitueringen waar aan rutte met oa zijn artificiele reccesies plunderingen via kostenverhogingen en gebrek leningenscams armoedezaaibeleid grof oorzaak en deel aan is tot zelfs de koperdiefstallen aan toe pushen faciliteren uitlokken criminaliseren corrumperen en meedeed aan dé Criminele vaccinatieacties vergiftiging van Kinderen en Jongeren in 23 Landen in de Westerse Wereld is … van hen Óver hén GÈÈN Wóórd.Afleidingen naar Buitenlanden en dan bijzakelijk ook nog.Tevens wordt Een Ieder Die dé grootscheepse industriele Kinder Misbruiken en slachtingen op de amnesty websites Aan Geeft geweigerd geblokt van de site áf geflikkerd en sluit nazarsky zijn facebookforum en gaat elders verder indien Aan Gesproken óp Die Zaken van Belang.Men Mag Mééste hulp en Mensenrechten orgs tót de Misbruikmafia Rekenen die ook Vaak nog eens dure én té dure Subsidie en donatiesponzen Zijn.Wij ZIJN één derdewereldlánd mét Verkrachtingsslachtoffers Talrijker dán in een Afrikaans oorlogsgebied.! Overheden en corrupte orgs die verkrachtingscijfers van tussen de 3 en 20 op 1 Kinderen áls Slachtoffers opgeven terwijl ELK Kind op schoolreisjes in ÉÈN WÈÈK 24/7 al MINSTENS 100 maal gegangbanged WÒRDT…dán moésten dé islamieten en afrikanen die kwijlend stonden te wachten óok nóg!Én Ik Héb Vele schoolreisjes Zó Beleefd DUS Mijn Cijfers Zijn Betrouwbaarder Dán van die Serie Kinder Verkrachtende Miljardenvreters.Én inderdáád WÀÀR ZIJN Die hulp en Mensenrechtenorgs al Die TIJD AL?

  Dus kans op verloren Inspanningen en inzinkingen.
  Beter Óf Dáár Náást ( Niet Geschoten is Altijd Mis en Kun Je Gelijk Zèlf Zién hoé ze reageren – is Ook Vrucht en Kennis)Oproepen met Regelmaat of Sóms af en toé te Helpen Informatiekernen omtrent dé Diverse Gewichtigste Zaken Helpen te Verspreiden Wereldwijd …China is ook target van de plunder en Misbruikmafia en info over hun bendestructuren en hoé ze dát doén is dán Cruciaal en Zo Zijn er Nóg Honderden Landen cq Slachtoffers Áls India en dé microkredieten en ex Slachtoffers en Die op de nominatie staan Als China Rusland áls hérnieuwd stulpje en Amerika ook opnieuw.Laat Stáán Somalie Afghanistan Irak Iran waar ze zich in de besturen en politiek al breed hebben gemaakt en honderden Iraakse Bestuurders Ambtenaren Politici simpel Vermóórdt áls ze 12.000 Poolse Officieren ook deden. En Vergeet dan Engeland Niét Wáár dé staatsgedreven manipulaties en geweld tegen de Bevolking en Jeugd dé Pán úit rijst.Bedenk de Ambtenaren Politiepersoneel Militairen Politici en Wetenschappers te Informeren Die mét schoolhersenspoélkleppen vóor dóór Onze Volken razen en niet Beter Weten.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9748/beerput-boekx-corrupt-mafioos-crimineel.html
  1) Paragnost
  26 september, 2011 om 16:36

  @Jan 14:48

  Je Ziet Waarschijnlijk de Leugen waar in Je leeft niet omdat die groter is dan Je Kunt Bevatten en Jé gedateerde zeventiger jarengeest zich Fijn voelt bij die oude schijnzekerheden en schijnorde?

  Heel de democratie en wétgevingen is door de Misbruikmafia aangelegd als hoax áls Bedrog áls verdeel en heerswapen …áls… “máál Alle Belang en Inzet van ieder Een tegen Ieder Een kapot …Óns áfgericht Dát ook nog Zélf overwegend mét gekrakeel te doén…Jouw Belang kapot om Mijn Belangwerk…terwijl “zij tóch hun ding dwars door alles héén doen als of We niet Bestaan.Een elite cq mafiashadowsociety die ván áchter dié Facades heerst parasiteert en leeft.Álle wetgevingen ingericht tégen Ons niét Vóor Ons!

  Een alternatief voor de in de struiken verdwijnen van hun elite hun adel uit Beeld zo als beloofd om Ons Internationaal de 2de Wereldoorlog in te lokken.Je Wéét Wél Dóódbloeden vóór Vrijheid Democratié Inspraak?

  Van achter de struiken van de democratie > via wet Geld industrié politiek controle mediamonopolié wétsmonopolié Criminele internationale samenspan van uit Géld en overheden en via massaalste Kinder Vérkrachtingen regeren ze Ons als altijd té voren al.

  Alle Partijen in controle ÓF geleid DÒÒR mafialeden of hun geconditioneerde erfgenamen.Je hebt te maken met het enorme kwaad en maatschappijstructuren ontstaan en Wellicht nóg ouder gedurende de faraodynastien.Een gróter Kwaad én óók Bedrog Wás en is Óp Aarde Niét Vindbaar. Louter kastenstelsel bij erfopvolgingen Thát IS met een ietwát hocuspocús en slablaadje!

  NIÈTS is mét en ná de tweede Wereldoorlog veranderd enkel Valse Hoop en …langs dé hele lijn tóch al reeds Verkracht Misbruikt geplunderd bedrogen uitgeroeid…..óp naar dé volgende door hen bepaalde Rámp en ondergang epidemie of oorlog … dát moets wél en was vaste prik omdat We anders óm de zo veel decennia hun scam en bankenpyramidesystemen hún Misdrijven tegen de Mensheid Gáán Dóórzién dús moesten regelmatig Getuigen Slachtoffers Slachtofferlanden “uitgeroeid worden al dan niet mét tientallen miljoenen ván eigen Volk! Dé inquisities Heksen verbrandingen oorlogen kruistochten waren niét middeleeuws eenmalig máár Héden nog met grote regelmaat al Zie Je Dát niét omdat de Slachtoffers cq geplunderde en Verkrachtte Natives nu boéf rechtsradicáál kaalkopjes antisemiét genoemd wórden en Je Telt De Doden niét! Ze noemen Je hoér of zwerver armoédzaaier pedofiél homofiél en slaan Je Dóod en Niemand Die een Tweede maal omkijkt en denken het is goed.Zelf noemen ze zich status gerechtigheid edel adel overheid moraal goéd christen martelaar en slachtoffer vrijheidsvechter misdáádbestrijder oid en zijn onaantastbaar in hun Leugens Bedrog en Misdrijven.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9748/beerput-boekx-corrupt-mafioos-crimineel.html
  1) Paragnost
  26 september, 2011 om 16:36

  @Jan 14:48

  Je Ziet Waarschijnlijk de Leugen waar in Je leeft niet omdat die groter is dan Je Kunt Bevatten en Jé gedateerde zeventiger jarengeest zich Fijn voelt bij die oude schijnzekerheden en schijnorde?

  Heel de democratie en wétgevingen is door de Misbruikmafia aangelegd als hoax áls Bedrog áls verdeel en heerswapen …áls… “máál Alle Belang en Inzet van ieder Een tegen Ieder Een kapot …Óns áfgericht Dát ook nog Zélf overwegend mét gekrakeel te doén…Jouw Belang kapot om Mijn Belangwerk…terwijl “zij tóch hun ding dwars door alles héén doen als of We niet Bestaan.Een elite cq mafiashadowsociety die ván áchter dié Facades heerst parasiteert en leeft.Álle wetgevingen ingericht tégen Ons niét Vóor Ons!

  Een alternatief voor de in de struiken verdwijnen van hun elite hun adel uit Beeld zo als beloofd om Ons Internationaal de 2de Wereldoorlog in te lokken.Je Wéét Wél Dóódbloeden vóór Vrijheid Democratié Inspraak?

  Van achter de struiken van de democratie > via wet Geld industrié politiek controle mediamonopolié wétsmonopolié Criminele internationale samenspan van uit Géld en overheden en via massaalste Kinder Vérkrachtingen regeren ze Ons als altijd té voren al.

  Alle Partijen in controle ÓF geleid DÒÒR mafialeden of hun geconditioneerde erfgenamen.Je hebt te maken met het enorme kwaad en maatschappijstructuren ontstaan en Wellicht nóg ouder gedurende de faraodynastien.Een gróter Kwaad én óók Bedrog Wás en is Óp Aarde Niét Vindbaar. Louter kastenstelsel bij erfopvolgingen Thát IS met een ietwát hocuspocús en slablaadje!

  NIÈTS is mét en ná de tweede Wereldoorlog veranderd enkel Valse Hoop en …langs dé hele lijn tóch al reeds Verkracht Misbruikt geplunderd bedrogen uitgeroeid…..óp naar dé volgende door hen bepaalde Rámp en ondergang epidemie of oorlog … dát moets wél en was vaste prik omdat We anders óm de zo veel decennia hun scam en bankenpyramidesystemen hún Misdrijven tegen de Mensheid Gáán Dóórzién dús moesten regelmatig Getuigen Slachtoffers Slachtofferlanden “uitgeroeid worden al dan niet mét tientallen miljoenen ván eigen Volk! Dé inquisities Heksen verbrandingen oorlogen kruistochten waren niét middeleeuws eenmalig máár Héden nog met grote regelmaat al Zie Je Dát niét omdat de Slachtoffers cq geplunderde en Verkrachtte Natives nu boéf rechtsradicáál kaalkopjes antisemiét genoemd wórden en Je Telt De Doden niét! Ze noemen Je hoér of zwerver armoédzaaier pedofiél homofiél en slaan Je Dóod en Niemand Die een Tweede maal omkijkt en denken het is goed.Zelf noemen ze zich status gerechtigheid edel adel overheid moraal goéd christen martelaar en slachtoffer vrijheidsvechter misdáádbestrijder oid en zijn onaantastbaar in hun Leugens Bedrog en Misdrijven.

  Ruime 32.000 óórlogen hadden We al van hen ná dat ze 2800 jaar geleden definief kwamen om te blijven ná ván het Afrikaanse Kontinent áf geflikkerd te zijn en een nieuw stulpje moesten zoeken. Toen al startten ze oorlogen twist verdeeldheden Honger armoeden Rampen epidemien Ziekten ontwrichtingen van Culturen met immigratievergiftigingen en geweld als Nu in het kader van hun macht Róóf en plunder en dépopulatie en kolonisatieprogramms. Er Moet Zelfs nog een pyramide ca 100km ten zuiden van de Pyrineeen van ze liggen dat ze begroeven om zich voor hun achtervolgers te verstoppen.Én de morentijd dát We ietwat Kennen ván het eerste Millenium wellicht hun tegenstanders?

 • 2) Hét is niet voor niets dát We eeuwenlang uit de Achterlanden werden gehaald om tegen zuidelijken te vechten tot eind 17de eeuw.Al ruime 8000 jaar haalden ronselden ze Ons voor allerlei als dienaren soldaten en slaven onder meer de slavenhandels naar het zuiden afrika china japan soemerie etc.Onze Kinderen massaal gelijk ná Geboorte al naar de semieten etc.Waar het opgelegde katholicisme enkel dé slaven soldaten en hoerenbroedkamer Wás die verscheept werden Wereldwijd.Dwangvoortplantingen.

  Het Onstaaan Ván én dé Afscheiding Ván Het Protest …antisme Wás de Eerste Buiten Alle Verzet en Weerstand Via oorlogen en gevechten Afscheiding Ván Deze Misdaadcultuur… En Een Vermenselijking Alhoéwél het je vrij staat jé Vrouw dood te neuken voor hun winsten en macht

  Je Moet Eens een Minuutje Stil Staan Bij Het Feit Dat We Vóor hén Vóór Dát ze kwamen na Ons 13.000 jaar geleden met het terugtrekken van de ijstijd ontdekt te hebben …. ná Enkelen Van Ons Blanke Roodharig en Blond Volk al 15.000 jaar geleden tussen de ijstijden dóor gevonden te hebben en sindsdién op zoek waren naar hun shenandoah …méér van Ons….ziekten gebrek Armoeden oorlogen epidemien geweld misdaad verkrachting onvrede Geen Eens Kénden!

  Ooit Één van hen … waren We honderdduizend jaar geleden afgescheiden op het Noordelijk Halfrond en Onder Invloed van Een Zeer Lief Wezen Onmetelijk Anders Ontwikkeld Én Ván eencellig Náár Een Meercellige Levensvorm Getransformeerd Welk in Staat IS om in Vrede en Samengaan te Bestaan.Helaas Gingen Die Dood per 13.000 jaar geleden meer en meer en Moest Alles Opnieuw Beginnen.

  Domme Kiezers Bestaan Niet Bedrogen verwarde Opgelichtten ván Peuter af aan Verkráchtten en belógen geindoctrineerden en met grof geweld “overtuigden cq Slachtoffervolk Wèl!
  Zélfs hun religious leiders en priesters Weten Géén Eens Dat ze Goddeloos koud géld dienen uiteindelijk zo als Wij eeuwenlang dat christendom devoot dienden en de elite er smerig rijk en machtig aan werd.Zo is het met die islam Ook …een talmudderivaat.

  Zelfs Geert Wilders wordt aan alle Kanten geflankeerd en klemgezet door hun mafialeiders als rutte verhagen donner ballin joris demmink roemer pechthold dejager cohen en hun media hun wetgevers en hún justitiés..ér vált NIETS te Stemmen Eigenlijk per Saldo En Invloed ZÒ!

  Èérst Maar Een Referendum Óf ze de Gevangenis IN Moeten cq uit de Macht ontzet IS Wellicht Zinniger.Kunnen We Het Eens Over Wél Belangrijke Dingen Hebben inplaats dát Saaie róteuro én Fakeschuldspóók áán dé “Verkéérde Debiteuren” als mafiaafleiding en verbloemingen en bedreigingen aan Ons Bestaan.

  christus is ván chrestiany zo als ze zich zelf noemden in de eerste eeuw dat ze dat brachten en oplegden – christus krisna.Een samenraapsel van asiatisch en grieks origine.What ever gets the money!

  En Vást Ook vanwege zich voor de achtervolgers verstoppen overgestapt van de ene op de andere Fakegoddiensten want Identiteitsrovers eerste klas zijn het ook.Alles dat ze als wapen kunnen Misbruiken culturen imiteren religien gaan aanhangen gaan dienen …alles om als trojaans paard om te infiltreren …Ook zo als ze dé PVV deden…en dán toeslaan macht overnemen en hét ér ván nemen en de Ware Bewoners …sja die raken óp en zij krijgen meer en meer Landen waarden en eigendommen in bezit.Een cultureel gedrag!
  En Je prioriteitstelling is Zinlóos Zéker Onder Huidig Omstandigheden!

  Eh @fruitarier 14:58

  “”@Micha Kat 25 september, 2011 om 5:51

  “Dat Chipshol dit accepteert maakt mij hels en ook hopeloos en verdrietig. ”

  Ooit gedacht aan verborgen agenda?

  Zijn wel miljardairs geworden van Grondspeculaties > IN Néderland > iets wat zonder samenspan met de misbruikmafia in staat en wet absoluut onmogelijk is!

  Het is zelfs zo dat als ze winnen ze nog eens meer dan 14 miljard van de Weerloze Burger en Zijn Gezin kunnen plukken en verdelen met hun maatjes?

  Buitendien houden ze …..”"
  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9744/op-naar-9-28-mafia-advocaat-exposed-1.html/comment-page-1#comment-67074

  #

 • 3) Btw Téken aan de Wand is Ook Dát de Politie Zich Helemaal niet interesseert Voór Die negaduimpjes en Gevonden Vreten Zouden Zijn in Dé Kinder Misbruikbestrijding.Zegt Heel Wat over de overheden politiek justitie en politie onder ivo op stelten rutte cohen en verhagen!

  Las Nét Dat ÀLS ze in Belgie bij onderzoek bevinden zich in richting wetgevers en elite te begeven inzake Misdaadbestrijdingen ze dan verplicht zijn de Vervolgingen te staken…free game voor de pedoplunderuitwoonsektebankstel.IS Hiér Zeer Blijkbaar óok ZO? Zelfs Ik Outclass Een pedorechercheurpedo in Onderzoek en Waarheidvinding.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9748/beerput-boekx-corrupt-mafioos-crimineel.html/comment-page-2#comment-67124
  Paragnost
  26 september, 2011 om 12:14

  jan bouma 26 september, 2011 om 12:02

  “Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral”.

  Weet Je gelijk waar om de rutte en bankenmafia Armoeden en schulden zaaien en rutte Ons met hun artificiele reccesies bedreigen en hét plunderen door gaat in navolging van balkenende lubbers kok en van agt eerder al.

  Pooiers houden hun hoeren òok zó gevangen met intimidaties armoeden verslavingen en afhankelijkheid.

  Nou wil het geval Dát Ònze minister president mark rutte óók nog eens Kinder pooier IS!
  Heeft zijn 12 jarig Dochtertje Zwanger gemaakt in zijn fritzlkelder!

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9744/op-naar-9-28-mafia-advocaat-exposed-1.html
  Paragnost
  26 september, 2011 om 11:44

  1) @ Johan1 25 september, 2011 om 13:28
  Kán verkeren …als ze door die Misbruikmafia die specialisten op gebied van Hersen spoelingen zijn zijn behandeld zo als We voor ze de laatste tijd ook in allerlei landen “unfug plegen…vanwege dat en oplichtingen … is het koffiedik Kijken en het Beste Hopen. Is niet de eerste keer dat ze eigen volk Eigen Volk laten afslachten …Blanken sloegen Weerloze Blanken Dóod na dat ze eenmaal “gekerstend waren ( Als Baby verkracht Misbruikt en onderworpen – hoe vroeger desto beter geeft dát absolute almacht over Volken – waarom Zwangere Vrouwen dus ook worden geramd) …. bouyri tates van der vlis breivik jared lee loughner kim de wilde – Álles moord op commando uit de mafia Hérsenspoelstal.

  Mijn Moeder werd gehááld omdat Ik Bleef Sputteren en verzoop (connectie met “dé áfchrijstelijke dóóp” Babies verzuipen dópen óm de Eigen Willetjes te breken) Mij als Kind tijdens de Verkrachtingen van schoolkinderen meermalen al voor de Ogen van de Andere Kinderen mét de opmerking “Hij Zei Wat Óver j#den” omdat ze anders Haar Hele Familie en Haar zouden ombrengen en Zij Ván Geboorte Niét Beter Wist dan de varkensstal van de Misbruikmafia en Ze als achtjarig Kind Zelf al Misbruikt was om Hitler gelijk in 1933 ten val te pogen te brengen en Heel Haar Leven Als Een Dolle Hond Niet Wist Waar Heen met Haar Leed en Zorgen en Àán Het Misbruik en de Misdaden Niét Kon Ontsnappen in Dié cosmos. Dát IS een Leven Als de mafia Jé Overheid is.

 • 2) Een Familielid van Mij hadden ze afgelopen Maanden nog naar Frankrijk bevolen en Hem behandeld en Vérkracht …als het Ware Zijn Wil wég gevaagd en de hunne er voor in de plaats gezet om Mij zó dan om te kunnen brengen na dat alle met cyanide bestróóide Plantjes Kinderen en overige Móordpersoneel en pogingen Faalden. Dús Zélfs Jé Meest Close Partner (van Traa) kunnen ze zó doen helpen Je drugs te geven én helpen té Vermóorden …Zelfs Jé Moéder! Maar met Mijn Familielid Liep Het Dit Keer Goed Áf Vóor Hém Òok !
  Maar Zó maken ze óp de Peuter en lagere scholen ook al van Je Kind dé vijand in Huis en op achtjarige Leeftijd is er gebruikelijk een diepe onheelbare breuk en verwijdering met de Familie dóor die praktijken….van af dán zijn ze eigendom dienaar en hoer van hun verkrachters hét zij islamitisch hetzij afrikaans of j##ds … Die ze zó oprapen in Hun Ontwrichte Hopeloze Zoektocht naar Geborgenheid en Geluk Liefde … Èèn Veilig Plekje En Aandacht ..én onbewuste aangelegde verslavingsneigingen ….Én meestal tóch al besproken en “gepákt zijn Òók in dé Wijken van de wijklords die al decennia ván uit de overheden de link(s)e misdaadhanden boven het hoofd hebben! Dús justities rechtbanken en politici áls rutte verhagen cohen pechthold lubbers van agt kok tang hamer(vrouwelijke leden ook ) aartsen spee halsema van thijn van mierlo cq multicultilink(s)en burgemeesters etc …”dé handshake én bónús(ván wellink én aartsen ) ambenaren”" Hébben Héél wat Méér Óp hun Geweten Dan enkel wat honderden miljarden róven en Kinderen drogeren en Verkrachten en justitie en politiediensten decenniá lang Misbruiken en dwingen om de Bevolking chronisch te belagen en stalken om te zorgen dat We maar vooral vér weg bleven van de overheden – vijandige polarisaties – terwijl ze bezig waren Ons te plunderen en uit te benen.

  Dé legeroefening Kán Òók een intimidatie een bedreiging van de ruttemafia zijn…Die bedreigd Ons Tóch al dagelijks mét bezuinigingsdrift met failisementsspoken mét Armoede zaaien en reccesies zo als zijn voorganger balkenende ook al deed. Zo als hij en verhagen Ons ook al herhaaldelijk bedreigden met de politie als We Die gifspuiten van ze niet in Onze Kinderen zouden zétten. > Terrrrrwijl ze zélf dat hpv virus náást Baarmoederhálslidtekentjes in Onze Kinderen brengen met hun seriemassaverkrachtingen en van vogelgriep alle tijd geen sprake wás. > Wás óm de op de schoolreisjes ingespoten drugs en gifstoffen een excuus te geven een andere oorzaak dan hén.Met GHB hadden ze na 2009 ook al zo een mediahype als óf het massaal gebruikt zou worden omdat ze ook ghb in den treure tijdens hun gangbangs gebruiken bij de Kinderen en van de heroine is simpel …dáár geven ze gewoon de collaborateurs de schuld van.

 • http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9744/op-naar-9-28-mafia-advocaat-exposed-1.html

  Paragnost
  25 september, 2011 om 11:46

  Apropo max moscowicz is zeer mogelijk ook één van die poolse communisten en met de oorlog en bezetting meegekomen zo als velen van hen.Voorouders van hem zaten in 1830 in Winchester …een plaatsje in California en waren al rechter en Kinder seriemoordenaars ..toen werden er nog vele zwaar gemutileerde Kinderen in linnen gebonden in de Winchesterwateren gevonden. Zij waren dé oorzaak dát Vele Moeders Hun Kinderen Héden Nóg toéstoppen “neem Géén snoepjes van vreemden aan hóór!”

  Wat me ook weer bij de fam poot brengt met voor op óf “poot” wel hun echte originele naam is daar zeer vele russische en poolse communisten na de oorlog naast massaal Eigendomsroof massaal Valse christelijke namen aannamen en “poot klinkt niet naar de achtergrond van hun afkomst?

  > Zij zijn wél mede hoofdzaak dat huren onbetaalbaar zijn Huizen ónkoopbaar en Mensen uit Hun Huizen gegooid en Kinderen bij Jeugd zorg terecht komen en in de prostituties getrapt worden áls Gevolg ván mede de speculatiemisdrijven over deccenia…iets waar op tv niet zo veel Óver Gezégd mocht worden …Máár Dát is Niét Meer Zó wonderbaarlijk!

  Het is Opvallend dat van leden ván de Misbruikmafia amper Achtergrond Familie voorouders en Zélfs Óf ze getrouwd zijn en waar ze vandaan komen “ON bekend is …lubbers(loeb) van agt(dayan bauer rothchild) kok(cook oude elite admiraal cook) rutte verhagen cohen(kohn (kohan=priester in hun taal) kahn khan kuhn(van kuhn en loeb oorlogsfinanciers) pechthold(herzl) balkenende zalm hoogervorst aboutaleb marcouch etc etc ..Dát Tékent Die specifieke mafialeden ook en We weten Zó Dus geen eens dat mark rutte een Zoontje heeft gekregen!

  Gefeliciteerd merkelmark!
  Familie van angela merkel mafia incestelite.

  Maar de hidden mafiaagenda kon wel eens een samenspan zijn van rechtbanken justitie advocatuur en de pooten om aan nog eens ruime 14 miljard van Ons Geld dat We niet meer hebben te komen en dat beslist is dat ze zullen winnen? ´K bedoel “die disciplines staan immers ook samen in overige Grondspeculaties en Eigendomsroven en massaal Kinderen op schoolreisjes en elders te Verkrachten …donner hirsch ballin kalbfleisch ook …dus scheiding der machten óf Integriteit is Zó al een Farce!

 • Óm Nóg Maar Èéns Jé Titel Mét een Asfalttrekker té Óndérstrépen!!!

 • The Rudolf Report
  Expert Report on Chemical and Technical Aspects
  of the ‘Gas Chambers’ of Auschwitz

  This Expert Report–online version– is dedicated to Ernst Zündel who, at the time when this document was released, was held in jail as a result of his dissenting historical views.

  http://www.vho.org/GB/Books/trr/index.html#toc

  Nóg een Getuige en Wetenschapper Mens der Waarheid die door de joodse fraude en plundermafia naar het Leven gestaan wórdt!

  Doen ze niet alleen met Kinderen!

 • Kijk es Àán wiegel Òók GÈÈN Háár Béter…

  Het kabinet-Van Agt I was het Nederlands kabinet van 19 december 1977 tot 11 september 1981. Het wordt ook wel het kabinet-Van Agt-Wiegel genoemd.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Van_Agt_I

  Ik was in 1967 nog bij een aanslag op Den Uyl door dat mafiatrio van agt kok lubbers in Den Haag.Ik moest Hem Dood schieten.

  De verkeerde …óf Béter dé juiste ging echter dood …Mijn schooldirecteur van de Linschotenschool te Haarlem die lid van de joodse mafia was ging er áán.

  Doen ze vaak …Kinderen Misbruiken voor ook nog eens afpersingen met gebruikelijk sex en ze laten ze Moorden Plegen.

  Wiegel dé rát zág ik eergister nog op tv en hij noemde Mensen Die al decennia genadeloos door de joodse mafia én hém dús worden úitgebeend en uitgeperst "wánbetalers" áls Ze Hun Sociale lasten Niet Meer Kunnen Betalen.

  ´K Hóóp Dát Dié Kánker tússen ÈLKE Ruggewervel Krijgt!

  Zélf zit die met zijn té Dure kankerlijf in een Boerderij van een miljoén.Miljoenen Mensen heeft die de dood en de afgrond in gedreven die duivel!

  ´K Hád ém nog wel eens op website depers Áán Gesproken óm zijn leven ván varken en joden hoér …échte politicus hóór …tuuttuuttuut…dáár schrijft die hond af en toé stukjes bedrog en oplichting die mafiahónd!

  Ken ém nog ván dat die met bolkestein óok zó een mafiaklant saampjes met de toenmalige senatoren van het Land Mij en Mijn Moeder in hun saunaatje aan het molesteren en verneuken wáren …Mij en Mijn Moeder …twéé was Ik toén …en er is nog kans dát die bolkestein Mijn vader Kan Zijn Ook vanwege jarenlange verkrachting en Misbruik van Mijn Moeder!

  Joden en hun bastaards ….Slechte Mensen!
  Monsters!

 • Netwerk volgt een groep leerlingen van het Amsterdamse Huygens College tijdens hun bezoek aan vernietigingskamp Auschwitz. Op het allerlaatste moment dreigt het helemaal mis te gaan: terwijl de bus vol leerlingen op weg is naar Polen, blijkt Auschwitz gesloten te zijn. Een reportage over verwoede onder-handelingen en een bezoek op een heel
  bijzonder tijdstip.
  http://www.netwerk.tv/node/2900

  The Great Great Flood’, ‘Naar de Filistijnen’ en ‘Golgotha Wonderland’. Het zijn slechts enkele voorbeelden van attracties waarmee het Katholieke Kerkgenootschap een nieuwe manier zoekt om het geloof aan te wakkeren. In Flevoland opent medio 2013 pretpark Het Genesis Familieparadijs.

  Gelovigen kunnen op deze manier de Bijbel ‘real-life’ herbeleven. Voor heidenen is het volgens PR-medewerker Mark Stefanus een prachtige kennismaking met het katholieke geloof. “Zo niet, dan weten ze na een rit in in ons eigen Haunted Hell House hoe het is om in de hel te branden.” In dat spookhuis zijn tal van Bijbelse gevaren te trotseren. “Wie is er niet bang voor een sprinkhanenplaag, stokken die in slangen veranderen en natuurlijk een hoofd op een schaal. Dan zit de schrik er al goed in voordat je via de hel in het vagevuur belandt. Gelukkig brand je bij ons niet eeuwig, maar slechts 12 seconden. Anders worden de rijen te lang.”

  De wildwaterbaan belooft volgens Stefanus ook behoorlijk spectaculair te worden. Zo begint de Great Great Flood met de zondvloed, drijf je een stuk over een rivier van bloed om aan het einde op het droge te komen in een zee waarvan het water in tweeen splijt. Wie geen zin heeft in attracties kan met zijn of haar favoriete Bijbelfiguur op de foto. En niet alleen Maria, Noach en Jezus + kruis zijn vertegenwoordigd, ook voor cultfiguren als Judas, Bathseba en Nebukadnessar is plaats in Gods speelparadijs. Voor wie wil blijven slapen zijn er luxe schuurtjes met king-size-kribben en een echte ezel en os in de bijschuur.

  Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Zo is het brandende niet-verbrandende braambosje een eerste spirituele ervaring die de dansende Rode Schoentjes doet verbleken. Alle kinderen onder de twee jaar kunnen bij binnenkomst gratis in een mandje worden achtergelaten om een heerlijk dagje op de Flevo-Nijl te drijven. Aan het einde van de dag kunnen ouders ze aan de andere kant van het park weer ophalen. “Je baby zal er als arbeider in gaan en als koningszoon weer uitkomen.”
  http://www.speld.nl/2011/07/22/rooms-katholieke-kerk-opent-pretpark/

 • Net te Horen Gekregen dat de heer fred teeven de hand in de staatsloterij sinds 20 jaar heeft en al die 20 jáár er voor zorgt dat de prijzen in eigen kring ..dat is …joodse mafiakring en handlangers rónd gaan en elders niét!

  Ze roofden al miljoenen door boekhoudkundige Fraudes door het aantal vierkante meters per gevangene door núl "de term gernist" te delen waardoor de Gevangenissen VOL léken…kassa miljoénen per jaar.

  Kort ná publicatie van Dit mafiamisdrijf sloot hij zes Jeugd gevangenissen wat al honderd miljoén per jaar Schéelt.

  Nou dé rést nog …van Mensen Kinderen en Burgers boéven maken zodat Ze gevangen genomen kunnen worden en de joodse mafia excuus voor miljárdenróven hééft.

  Van Kinderen en Mensen boeven maken kan door Ze te verkrachten en gek van de haat en wraakzucht te maken door Ze Straatarm te houden en konstant uit te lokken aan te zetten via slinkse wegen als plichten rechten en mediaophitsingen door Ze als Kind al verslaafd te maken op de scholen kerken en tripjes aan drugs en alcohol tabak medicijnen door alles onbetaalbaar te maken door Grondspeculaties en prijsopdrijvingen door immigranten vrijbrieven te geven de Autochtonen Bevolking te pakken te nemen geweld aan te doén té verkrachten beroven verprostitueren drogeren verslaafd maken zonder Gevolg door Autochtonen Mensen Alle Recht en Beschermingen te ontzeggen….

  Maar ergo Wil Dit Zéggen Dát heertjé teeven Volkomen mafiabendelid van de joodse mafia IS Die Micha Kat van Klokkenluideronline ook al in een arrestantencelletje even vlug verkracht heeft om Hem Bang te maken de Mond te snoeren bijdraaien en onderdanige gehoorzaamheid af te persen.

  Èén Brók bedróg zó gróot áls zijn vette karkas IS!

  Mag Ván Mij Òok Kanker tussen Elke Ruggewervel Krijgen!

  Genocidepleger plunderaar staatsterrorist Kinder Verkrachter…Úw crimeslijter!

  Sjá hoé ze dé belastinggelden en subsidiestromen teruggaven aftrekposten handshakes en bonusjes EU Gelden Géldstromen en Subsidies verdelen wié een Dure baan van ze krijgt ….Én Wié Niét ….Zál Òok Wél een Bééld Ván Óp Doemen Neem Ik Àán?

 • Het grote voordeel van het geloof in de holocaust is dat je mensen kunt blijven deporteren op basis van hun geloof of afkomst. Als je daarop wordt aangesproken, kun je met steun van het CIDI aangifte doen wegens antisemitisme en holocaustontkenning.
  http://www.youtube.com/watch?v=0ugVxGQ_sKc&feature=related

Comments are currently closed.