De Demmink Doofpot

Micha Kat van klokkenluideronline doet thans reeds geruime tijd zijn best te bewijzen dat de secretaris-generaal van justitie, de heer mr. Joris Demmink, een gewelddadige kindermisbruiker is die zijn positie gebruikt om een omvangrijk netwerk van kindermisbruikers in bescherming te nemen. Ook zou Demmink persoonlijk betrokken geweest zijn bij verkrachting en ander geweld tegen minderjarigen. Micha Kat onderbouwt dit op zijn eigenwijze en hij haalt geregeld het werk van advocaat Van der Plas aan die optreedt voor een tot levenslang veroordeelde Turk die meer schijnt te weten. Van der Plas heeft namens de Turk en anderen aangifte gedaan en artikel 12 strafvordering procedures doorlopen. Het hof oordeelt – kort gezegd – dat op voorhand uit het dossier niks blijken kan van enig strafbaar feit waar Demmink bij betrokken zou zijn geweest. Kortom, Micha Kat heeft geen bewijs. Ook omdat Micha Kat kortzichtig is en met een bord voor het hoofd rondloopt en niet nadenkt. De opvallendste bewijzen dat er iets niet klopt met Joris Demmink zijn terug te vinden in het officiële werk van de Rijksoverheid waar Joris Demmink bij betrokken is.

Het beleid in verband met bestrijding van kindermisbruik. Zoals dat door Justitie ingericht dreigde te worden, al dan niet in samenspel met kabinet en parlement, leidt automatisch tot bescherming van internationaal opererende netwerken van kindermisbruikers. Het internetfilter. Inmiddels achterhaald als het goed is. Desondanks een onzinnig idee wanneer beleidsmakers oprecht bezig zijn met bestrijding van kindermisbruik. Hoe sympathiek het ook imponeert, een filter verhult misdrijven die normaal niet aan het oog ontrokken zouden zijn. Iedere illegale wietteler wil ook een filter rond de plantage, dat heet dan een hek. Dus wanneer beleidsmakers van de overheid initiatief nemen tot en/of pleiten voor een filter om kindermisbruik te bestrijden deugt er iets niet in het hoofd van die beleidsmakers en streven zij feitelijk misschien wel heule andere doelstellingen na. Voorts is Joris Demmink lid van de VVD en in dier voege deelnemer in particuliere hoedanigheid aan de oorlogsmisdaden en terroristische en internationale misdrijven van zijn partij.

0 Responses to “De Demmink Doofpot”


Comments are currently closed.