Kristallnacht uitgelokt door Joden

Het is dieptriest dat de apologeten van het Centrum Informatie Documentatie Israël niet bereid zijn alle feiten over de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en Kristallnacht op tafel te leggen. De pogrom van Kristallnacht acht en negen november 1938 kwam niet uit de lucht vallen. ‘Reichspogromnacht’ is zorgvuldig voorbereid, betaald en uitgelokt door Joden die de ambitie bezaten Europa Jodenvrij te maken in verband met de politieke wil tot kolonisatie van Palestina. Al vanaf 1897 werkte deze Joden er doelbewust aan dat het antisemitisme zou toenemen in Europa. Ook wilde zij Joodse rijkdommen liquideren en zagen zij antisemieten als bondgenoten. Zij onderhielden onder andere diepgaande relaties met Adolf Eichmann en de Italiaanse fascisten. Ook betaalde zij mee aan de bouw van Auschwitz, bezaten zij aandelen van het bedrijf wat buna en Zyclon-B leverde en voerde zij het financiële commando over de legers van de grote machten waaronder Duitsland. Breivik is hun fan.

In 1929 sponsorde zij met Amerikaanse graaiers (de FED, Rockenfeller) Adolf Hitler met tientallen miljoenen dollars tegelijk. De gewelddadigste orde dienst was de Jüdische Ghetto-Polizei. Deze Joden waren ook schuldig aan de Goelag en de miljoenen doden daarbij en namen collectief en individueel deel aan het Duitse leger. De opmaat naar Kristallnacht begint bij Theodore Herzl en het Zionisme. In zijn dagboeken legt Herzl uit dat hij antisemitisme wil en dat Joden op elkaar moeten schieten. Ook fantaseert hij in zijn dagboeken over deportatie van Joden per goedkope treinen. In andere geschriften heeft deze Jood het over zijn voorliefde voor slavernij en zijn antipathie tegen democratie en vrije meningsuiting. Tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 keurde hij en een paar honderd Joden namens alle Joden de algemene mensenrechten van de Franse Revolutie en Rousseau af omdat deze niet uit broederlijkheid voor de Joden zouden zijn ingevoerd. Ook noemden zij Joden een volk van vervloekte bedelaars.

Hun volgelingen verklaarden in maart 1933 de oorlog aan Duitsland en zij organiseerde een boycot van Duitsland om het land en de bevolking kapot te maken. Deze Joden zelf hierover aan het woord laten is het meest sprekend:

The Israeli people around the world declare economic and financial war against Germany. Fourteen million Jews stand together as one man, to declare war against Germany. The Jewish wholesaler will forsake his firm, the banker his stock exchange, the merchant his commerce and the pauper his pitiful shed in order to join together in a holy war against Hitler’s people. – Daily Express, March 24, 1933.

Each of you, Jew and Gentile alike, who has not already enlisted in this sacred war should do so now and here. It is not sufficient that you should buy no goods made in Germany. You must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any German-made goods or who patronises German ships or shipping…. we will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends. – Samuel Undermeyer, in a Radio Broadcast on WABC, New York, August 6, 1933. Reported in the New York Times, August 7, 1933.

This declaration called the war against Germany, which was now determined on, a ‘holy war’. This war was to be carried out against Germany to its conclusion, to her destruction (Diese Erklarung nannte den Krieg gegen Deutschland, der nun beschlossen sei, einen heiligen Krieg. Dieser Krieg musse gegen Deutschland bis zu dessen Ende, bis zu dessen Vernichtung, geführt werden). – Dr. Franz J. Scheidl, Geschichte der Verfemung Deutschlands.

For months now the struggle against Germany is waged by each Jewish community, at each conference, in all our syndicates, and by each Jew all over the world. There is reason to believe that our part in this struggle has general value. We will trigger a spiritual and material war of all the world against Germany’s ambitions to become once again a great nation, to recover lost territories and colonies. But our Jewish interests demand the complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews. – Vladimir Jabotinsky (founder of the Jewish terrorist group, Irgun Zvai Leumi) in Mascha Rjetsch, January, 1934 (also quoted in “Histoire de l’Armée Allemande” by Jacques Benoist-Mechin, Vol. IV, p. 303)

Hitler will have no war (does not want war), but we will force it on him, not this year, but soon. – Emil Ludwig Cohn in Les Annales, June, 1934 (also quoted in his book “The New Holy Alliance”)

We are not denying and are not afraid to confess that this war is our war and that it is waged for the liberation of Jewry… Stronger than all fronts together is our front, that of Jewry. We are not only giving this war our financial support on which the entire war production is based, we are not only providing our full propaganda power which is the moral energy that keeps this war going. The guarantee of victory is predominantly based on weakening the enemy forces, on destroying them in their own country, within the resistance. And we are the Trojan horses in the enemy’s fortress. Thousands of Jews living in Europe constitute the principal factor in the destruction of our enemy. There, our front is a fact and the most valuable aid for victory. – Chaim Weizmann, President of the World Jewish Congress, Head of the Jewish Agency and later President of Israel, in a Speech on December 3, 1942, in New York.

Bovenstaand zijn slechts enkele citaten waaruit de haat van Joden tegen Duitsland en Duitsers onloochenbaar blijkt. Ook is algemeen bekend dat deze Joden het verlies van Duitsland in de Eerste Wereldoorlog verzorgd hebben in ruil voor de Balfour-verklaring van Engeland aan Jood Rothschild persoonlijk. Het is een omstandigheid van feitelijke aard dat deze Joden systematisch een serieus te nemen bedreiging vormde voor de veiligheid van de Duitse Staat en de diplomatieke betrekkingen met het buitenland. Aristocratische Joden hebben oorlog en holocaust uitgelokt tegen de Joodse onderklasse als middel om Palestina in bezit te krijgen.

4 Responses to “Kristallnacht uitgelokt door Joden”


 • Gút Wát een Verrassing Een Heuze Website Weer. Óf Ik Je moet feliciteren óf Bang moet worden dát het weer “unsindliches aantrekt Wacht Ik even Áf!

  - Edit – Ja een heuze website. Hou de comments weer kort aub.

 • De kristallnachtherdenking waar mee de joden hun eigen attentat tegen de Duitse en joodse bevolkingen Pleegden moeten herdenken door Arme Onwetende schaapjes te Misbruiken en naar de herdenkingsmonumenten te jagen cq lokken cq groomen waar ze zo goed in zijn vanwege hun ervaringen met Kinderen groomen al met school en staatsmiddelen.Via de belasting en subsidiefraudes zullen We vast de snoepjes dáár vóor ook al betalen!

  http://www.carelbrendel.nl/2010/11/09/zes-kristallnacht-herdenkingen-op-stalinistische-wijze-verdwenen/
  http://wiki.answers.com/Q/How_much_did_the_German_government_fine_Jews_for_Kristallnacht

  Bedenk even hoé de náám ván joods aanslagpleger “Grynszpan” ÓP greenspan én greenpies LIJKT…Toéval?
  http://www.east-buc.k12.ia.us/99_00/100/pb.htm

  De éérste wereldoorlog begon ÒOK AL mét een joodse aanslagpleger.

 • Kristallnacht was een soort economisch antisemitisme cq Rassenhaat en geweld zaaien van joden die anderen tegen joden óp zétten.Zo als cidi mdi naftaniels etc nu ook doen.De door de rothchilds voor die oorlog al opgezette doodseskader cq sabotage en terreurorg jdl dat Door de FBI als terreurorg bekend staat en zelfs israel na een massamoordaanslag niet meer in mag zal er wel de hand in hebben gehad.

  http://thy-weapon-of-war.blogspot.com/2010/09/look-at-who-was-really-behind.html

 • Een lid van de cohen kohn kuhn kahn clan in actie

  Friday, November 7, 2008Excellent pamphlet on the conpiracy for world Jewish domination: “The Longest Hatred: An Examination of Anti-Gentilism”

  The following short book was produced by anonymous Christian British authors in the 1980s/90s, and examines the world Jewish conspiracy from the founding of the Rothschild’s “Bank of England” to the Jewish-directed Bolshevik Revolution to the modern-day Jewish control of the Western media and non-white immigration invasions into the Western Christian nations.

  THE LONGEST HATRED: An Examination of Anti-Gentilism
  http://www.biblebelievers.org.au/hatred.htm

  excerpts:

  “Major Robert Williams of American Counter Intelligence, revealed in his book The Ultimate World Order that there was “A Jewish World Power movement hidden inside the Communist movement” and that “it is the Anglo-Saxon who must be undermined, softened, brainwashed, made to breed with the dark races if the Zionists are to win”. He projected that the master strategists would precipitate a Third World War between the Zionist State of Israel—backed by America and the West—and the Arab-Moslem World, supposedly backed by the Soviets, the real objective, however, was to destroy the industrial and military capacity of the West and Communism. He regarded Communism as merely a temporary tool of Jewish ambition, and predicted that a Jewish World Super State would be built on the ruins created by such a war. He concluded: “Unless the American people recapture their government and smash the Zionist machine, the insane elements within that machine may wipe out Mankind”.

  [...]

  “The Banking System which was foisted on this country in 1694 and during succeeding years over most of the world has been the main means by which the Jews have brought misery and impoverishment everywhere. By their manipulation of finance they have been the cause of most wars and economic and social troubles. They have been able to obtain control of governments and of the means of publicity (Press, Radio, TV, Films, Publishing Houses, News Services, etc.) and so have been able to suppress the truth and propagate the lie. This has enabled them to fool and bully the people of the world into following the most suicidal courses until the Jews are now in the position of expecting to clamp final dominion upon the world by means of a supranational organisation and some form of irresistible world police force which they would control.”

  [...]

  In 1912 >>ISRAEL COHEN<< wrote a book on Communist tactics entitled A Racial Program for the Twentieth Century. It has proven to be prophetic:

  “We must realise that our Party’s most powerful weapon is racial tension. By pounding into the consciousness of the dark races that for centuries they have been oppressed by the Whites, we can mould them to our program. The terms ‘colonialism ’ and ‘imperialism ’ must be featured in our propaganda. in America we will aim for subtle victory while inflaming the Negro minority against the Whites, we will endeavour to instil in the Whites a guilt complex for exploiting the Negroes. We will aid the Negroes to rise to prominence in every walk of life, in the professions and in the world of sport and entertainment. With this prestige, the Negroes will be able to intermarry with the Whites and begin a process which will deliver America [and Britain] to our cause.”

  This is why our Banker-controlled TV and advertising industry are working mightily to promote the Negro and why we now have Negroes and Asiatics reading the ‘news’ and entertaining our children. Just how successful has all their propaganda been can be seen throughout Britain by the increasing numbers of Britons rushing to commit racial suicide by cohabiting with the dark races and producing mongrels. Carried to finality this means the permanent and irreversible destruction of Britain and the British people, which is exactly what the Money Lords intend.

  [...]

  Christians are stultified in their attitude to Jewry because they believe that Jesus Christ was a Jew and that Christianity came out of Judaism. Both of these beliefs, although now well established, are lies. Jesus Christ was not a Jew. He was a direct descendant of Judah, the son of Jacob, which the Ashkenazim (Khazar) Jews have never been. Jesus was a Galilean as were all of his disciples, except Judas who was an Edomite Jew. It was the Jewish Pharisees and Sadducees who were Christ’s bitterest opponents and finally had him crucified. Christ himself uttered the most scathing denunciations and rebukes against the Jews which today would certainly land him in the dock under our Jewish imposed Race Relations laws.

  Christ called the Jews “a generation of vipers” (Matt. 23:33). According to the eminent Biblical scholar Scofield, in his Reference Bible, the word translated “generation” in the New Testament of the Bible means “race”. Christ also seemed to hold the Jews responsible for all the innocent blood shed from the beginning of history (Matt. 23:25). The Jews, in fact, use the serpent as the symbol of their tribe and have stated that when the serpent entwines the globe they will rule the world

  [...]

  THE BIBLE AND MULTIRACIALISM

  THE BIBLE, which forms the true basis of the Christian faith, nowhere teaches the amalgamation of races. What it does teach is that God is the author of racial separation and that He originally scattered the races across the face of the earth, assigning to each its own territory. God's law of reproduction states that "everything should bring forth of its own kind" — Genesis 1:11. In promoting and defending the mixing of races, ministers of religion have placed themselves firmly on the side of the enemies of God. It is the Communists, the Illuminati, the UNO and other assorted anti-God groups who are determined to destroy the God-given and ordained entity of race.

  #

  Dé job cohen die WIJ hebben volgt dat clancultuurprogramma Òok mede door massa immigraties en Wijkterorismen te propageren en realiseren naast plunderen en Liegen.

Comments are currently closed.