Wraak van Auschwitz (3)

Zionisme is slavernij” zegt Khadaffi in zijn testament, hij heeft gelijk. De slavenarbeiders van Auschwitz hebben dat aan den lijve ondervonden. De ‘founding father’ van de Zionistische wereldbeweging verklaarde zelf in zijn epistel ‘der Judenstaat’ zijn liefde voor slavernij, hij was er dankbaar voor. Ook wilde hij executie van Joodse rijkdommen en meer antisemitisme in Europa in verband met de kolonisatie van Palestina. Joden hebben vermogens te danken aan slavernij. De negers van Afrika en Amerika weten daar alles van. Hele Joodse volksstammen hebben het oude geld te danken aan slavernij. Joden zijn ook de vandaaldragers van het kapitalisme. Waren Joden alleen die vaandeldragers geweest dan hadden zij geen schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Nu zijn Joden vooral ook mensen die Duitsland bedreigde en de SS geholpen hebben met de financiering van Auschwitz. Joden en de SS bezaten een symbiotische verhouding. Joden en de SS waren parasitair afhankelijk van elkaar. Joden hadden het geld voor de bouw van Auschwitz en de overigens particulier georganiseerde Schutzstaffel was bereid tot toepassing van het bijkomende geweld.

Of Hitler persoonlijk bekend was met deze diepgaande band tussen de SS en de Zionisten valt te betwijfelen. Het waren immers Himmler en Eichmann die de scepter zwaaide over de uitvoering van de door Zionist Theodore Totaal bedachte Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Vooralsnog heeft Hitler wat dit betreft het voordeel van de twijfel, Eichmann vervulde de sleutelrol in de relatie met de Zionisten. Eichmann onderhield als executeur van de ‘Endlösung der Judefrage’ al ver voor de oorlog vriendschappelijke banden met de Zionisten. Eichmann was idolaat van het Zionisme. Eichmann voelde zich een echte Zionist. In ogen van Eichmann was hij oprecht Zionist. Het gemak waarmee de Joden zijn vergast heeft de SS aan de Zionisten te danken. De Shoa is een misdaad van Joden tegen Joden in vereniging met Amerikanen en Duitsers om de Zionisten de kolonisatie van Palestina te vergunnen. Hun voortgaande Holocaust op de arabieren is dagelijks onderwerp van berichtgeving in de media.

In de nationale en internationale verhoudingen stookte de Zionisten potentiële antisemieten en ‘blut und boden’ utopisten op tegen Joodse belangen door onredelijke eisen en Joden als een volk van “vervloekte bedelaars” weg te zetten. Ook zorgde zij voor angst bij Joden door bijvoorbeeld in de media en anderszins van antisemitische incidenten in Europa na de Franse Revolutie een antisemitische draak te maken. Daarmee wordt onder andere de Dreyfusaffaire bedoeld en het ‘J’accuse…!’ van Émile Zola wat nergens over ging. De Dreyfus affaire was een incidenteel falen van een op mensenrechten gebaseerd rechtssysteem wat bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres te Basel door de Zionisten officieel afgewezen is. De Dreyfus affaire was per se niet bewijs van antisemitische systeemmisdaden of de dreiging daarvan. Het antisemitische belang van die zaak is opportunistisch door de Zionisten buiten proportioneel opgeblazen. De Zionisten zijn geen bevrijders van Joden. De Zionisten zijn de keerzijde van de Nazimedaille. De Nazi bankiers. De nazi managers, de nazi aristocraten die handen wassen in onschuld.

De grote bankiers uit Amerika hebben Hitler betaald. Aandeelhouders waren Joden. De eerste begunstigde van Auschwitz was de Joodse familie Rothschild. Buna, een belangrijk product in de Duitse Nazi-verrichtingen, kwam van het bedrijf van de Joodse familie Rothschild. De slaven arbeiders van Auschwitz hebben voor de Joodse bankiers familie Rothschild gewerkt. Feiten van algemene bekendheid belangrijker dan het dagboek van Anne Frank. Toch heeft niemand het er over. Het Huis van Rothschild is de financier van de grote oorlogen. Journalist en Jood en Zionist Herzl verklaart dit zelf in zijn dagboeken. De Tweede Wereldoorlog is een Joodse oorlog, tegen de Duitsers en de rest van Europa. In door niemand gelezen Zionistische propaganda komen de zionisten daar ronduit voor uit. Groot Israël omvat het universum. De Holocaust is een genocide betaald door Joden en geïnspireerd op het gedachte goed van Joden. Joden zijn de intellectuele daders en financiers en waren ook als militair, kampbeul èn slachtoffer betrokken. De Holocaust is het brandoffer van, voor en door Joden. Mensen die in staat zijn gebleven tot meer dan vijfenzestig jaar na de misdaad ongestraft te blijven.

1 Response to “Wraak van Auschwitz (3)”


Comments are currently closed.