Wraak van Auschwitz

Auschwitz neemt wraak op de Zionisten: Dat Auschwitz een ander kamp was dan iedereen gedoceerd krijgt, weet iedereen die regelmatig hetzuur leest nu wel. De Joden hebben de Joden vergast en feitelijk zijn er minder Joden vergast dan aanvankelijk gepropageerd en het vergassen was ook niet in het ver gevorderde stadium. Het ging wel ver, elke vergassing is er een te veel, het was alleen niet in de beruchte geïndustrialiseerde omvang. De vergassingen waren het experimentele stadium nog niet voorbij. De Russen staken daar een stokje voor. De Duitsers waren door de Joden opgezet tegen de mensheid. Na de Franse Revolutie en Rousseau kwam er meer gelijkheid tussen de mensen. Dat vonden de meeste Joden niks, die keurde de algemene mensenrechten af en werden Zionist om vervolgen de wereld naar de ondergang te brengen en Palestina in bezit te nemen. Die mensen die zich Joden noemen, zijn niet de Israëlieten zoals in de bijbel genoemd. De Joden zijn geworteld in het Zuiden van Rusland, en waren oorspronkelijk Mongolen. De Israëlieten, zoals genoemd in de bijbel, de Sefardim, waar Hitler het niet op gemunt had, komen uit Irak. Dat zijn oorspronkelijk arabieren die geloven in een c.q. de eerste geschreven variant op de ongeschreven Islam. Joden bestaan niet als ras. Joden en Jodendom zijn een verzinsel van Kahzars en worden ook wel Jiddischkeit genoemd, net zoals christenen en christendom een verzinsel zijn van Papen en ook wel christenheid genoemd worden.

De Duitsers zijn niet de enige schuldigen aan Auschwitz. Zij zijn voor een derde schuldig. De overige hoofdschuldigen zijn Zionisten en Amerikanen. Het Huis van Rothschild als eerste belanghebbende, Rockefeller, Ford, IBM, Shell. Hitler en Auschwitz waren internationale projecten van Duitsers, Amerikanen en de Stichters van Israël. Auschwitz is opgezet als Zionistisch modelkamp. Door de druk van de Joden in de internationale verhoudingen is dat kamp ontaard in een slachtpartij. De idee van slavenarbeid zoals in Auschwitz is een typisch Joods idee en komt rechtstreeks van het gedachtegoed van Zionist Theodore Herzl. Deze Jood is ook de ‘founding father’ van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Dat er Joden slachtoffer zouden worden van de Joodse drift tot kolonisatie van Palestina nam Zionist Theodore Herzl voor lief. Die mensen dehumaniseerde en kleineerde hij op voorhand en werden door hem gezien als verraders van de zaak. Feitelijk wilde Jood Herzl iedereen kapot die zijn plan niet volgde. Het uittreken van gouden kiezen en tanden en het roven van ringen, kleding en andere bezittingen van de vergaste Joden in Auschwitz is precies wat de Jood Herzl in zijn dagboeken “liquidatie van Joodse vermogens” noemt. De deportatie van de Joden die in Israël terecht kwamen moest ergens van betaald worden. Dat de expulsie niet vrijwillig zou gaan had Herzl ingecalculeerd, om de Joden zover te krijgen zag hij antisemieten als zijn bondgenoot en wilde hij meer antisemitisme in Europa. Joden zijn de Nazi’s. Israëlieten, de Semieten uit de Bijbel die door misleiding ook voor Joden doorgaan, zijn de Sefardim. Joden waren ook verantwoordelijk voor de Goelag.

11 Responses to “Wraak van Auschwitz”


 • 1) "Het ging wel ver, elke vergassing is er een te veel, het was alleen niet in de beruchte geïndustrialiseerde omvang. De vergassingen waren het experimentele stadium nog niet voorbij. De Russen staken daar een stokje voor. De Duitsers waren door de Joden opgezet tegen de mensheid. "

  Beetje zwakjes ..Ik Meen dé "Zélfcensúúrschade die de joodse mafia al 65 jáár mét Miljárdenfraudes bedreigingen en indoctrinaties Pléégt Hiér in té Herkennen? …Mét druk dreiging Én Terréur DÈ LEUGEN wáárheid maken !

  Dé MÈEST Demonische én Hondsbrutale OPLICHTING tér Wereld!

  Maar Já Jou Uitleggen WÀT een Bronpsychopaat kán …en DÀT óók nog eens ÁLS collectiéf cq cultúúr cq Crimineelste mafiasekte is vast Ondoenlijk?

  Al Hoe Wél een Herinneren ÀÀN de Middeleeuwen en wát ze Òns Dáár áán deden Wél een BÈÈTJE BEELD SCHEPT…Dié adel elite nobility dát blauwe bloed dié uitverkorenen cq asiaten ÉN Mensen eters slavenhandelaren cq Fake joden.Mede adviséér Ik snuffmovies pschychotische Horrorfilms Één Reis Náár Salem Én Hét Lézen Ván dé heksenhamer Óm dé sféér ietwát Óp té snuiven!

  Tén Èérste > BEWIJS MIJ ÈÈN JÒOD Dié dóor het Hitlerregime "ÒNBETWIJFELBÀÀR" vergast zoú zijn.

  Er IS Geen Eens Vérhaal Óf KÈNNIS Ván Òok MÁÀR ÈÈN "BEWEZEN" SECTIE in Omloop!

  BEWIJS MIJ DÀT Hét óm joden GING Dié vandaág zich óók als joden profileren.

  BEWIJS MIJ DÀT Hèt NIET óm dé exterminaties ging Dié de JODEN ZÈLF VÒÒR TIJDENS ÈN NÀ Dié óórlog in Heel de Westerse Wereld ÉN Rusland ZÈLF Bégingen en Véle Tientállen Miljoénen Blanken Dé Dóod IN joegen.

  Leg MIJ UIT Hoé DÀN Dié Drie Miljoen Aangiften TEGEN JODEN Wegens óorlogsmisdaden tegen Nederlanders ÒNTSTAAN MOÈTEN ZIJN!

  Lég Mij DÀN Úit wié DÀN Dié Miljoén Jongetjes en Mannen Ván Autóchtóón Blank Nederlandse Afkomst IN DÈ ÒORLOG Dé Dóód in joeg ÁLS Dé Néderlanders Hét Aàn Die Aangiften te Zién Veel te Druk Hadden ZÈLF Hét Vege Lijf te Redden ELKE DÀG!

  IK ZÀL SNELLER Èèn Treintunnel in Amerika Rusland Europa Schandinavie en Engeland Ván Tussen 1880 én 1967 VINDEN MÈT BLAUWE STÈÈN Wáár IN Dé joden ÒNS BLANKEN BIJ DÈ MILJOÈNEN vergasten en BIJ Behorende cyanidespóren Dàn Jij ÒÒIT in supposed deathcamps.

  ÉN DÀT ZIJN Tóch Òok MEÈR daden vóor Gewetenloze én Onbarmhartige asiaten Ván Mensen eterafkomst DÀN VÁN Nobele Blanken?

 • 2) Herzl laat ook in het midden WÀT het jodenvraagstuk nu PRECIÈS Betékent Inhoudt Méé bedoeld wórdt ..WÀT dát probleem DÀN IS EXACT.

  Dé Verwachting DÀT herzl zijn werk één stápje in een "vóórtgaand" hink stap sprongwerk ván infiltreren koloniseren dépopuleren én náar dé volgende Groene Wei mét achterlating ván kolonisten IS en een werk dat al millenia aan de gang WAS MÀG ÉCHT Bedacht Worden.

  Dé pestepidien in 301 al ingevoerd en Europa Engeland en Rusland deciméérden WÀS DÀT exterminatiewerk Òok al.Dé oorlogen dé starvations epidemien hongersnoden en Rampen dé massa emigraties en immigraties Volken en Culturen déstabiliseren en versplinteren … ALLES DÀT ene grote werk en opdracht van farao´s.

  Dé oorlogen het christendom de islam marxisme communisme kapitalisme banken wetenschappen de haatzaaimedia en tv de scholen de medische wereld en de vaccinaties de chemicalien op schoolreisjes de drugscriminaliteit en Wijkterrorismen de schuldenbergen de massa immigraties de Bosbranden de zinkende Zuid Koreaanse fregatten … de werken van herzl onder meer een Ván de Vele emanaties DÙS ván dé zelfde Hersenspoelingen Die al millenia Oud zijn > uitroeing ván de Mensheid …Mét een zwak punt > ZÈLF ZIJN ze ÒOK Mensen … en Hérkennen Èlkaar NIÈT én Weten Niét dát ze al achtduizend jáár enkel EIGEN SÒORT nog maar extermineren en belagen!

  BLANKEN afrikanen eskimo´s asiaten joden etc etc Buiten Dé Aboriginals … Stammen Ván ÈÈN Bron AF ÈÈN ÉN Hét ZELFDE RAS. DÀT WÀS ALTIJD AL ZO En Dáár uit Ontstonden Òok de israelieten 100.000 Jáár Geleden Waar Van dé Laatsten 8000 Jaar Geleden Werden Gevacueerd Vanwege WÀT er mét het terugtrekken van de ijstijd 13.000 jáár geleden óver Òns Kwám …dé oude mensheid mét zielen VÒL haat kwaad geweld Móórd en Zonde Ván VELE Millenia …Kinder Verkrachtersculturen Én Mensen eters….Vernietigers Ván GOD´s Schepping!
  DÈ Zóndvloed dé Ragnarok Götterdämmerung Eindtijd!

  Voor dé Rést Herken Ik ze Wel Weer in Je Verhaal…NO GOOD NOTHINGS ROTTEN CHILDREN …as usual !
  Zélfs Hét Goud hébben ze NÀ de oorlog uit dé Kiezen Geróófd en NIÈT tijdens!
  Hoé VÈÈL Gouden Vullingen Denk Je Komen er Alleen al Vrij Mét duizend Brandbombardementen Óp even Duizend Duitse Steden Alleen al NÀ De oorlog Ván eind 1944 tm 1950? …Dán dé tiéntallen Miljoénen via tyfusverspreidngen in Polen en Duitsland verhongeringen vergassingen pogroms en lynchpartijen róófmoorden exódussen en treinreisjes naar Rusland Wáár ze maar een ijzeren goordijn vóor gehangen hadden!

 • Ik Herinner Hiér BIJ DÀT de nederlandse politie IN DE OORLOG JÒODS WÀS Zó Áls ze Dát HEDEN NÒG IS.Een Filmpje Óp de Youtubesite ván Gepke de Leef Vertóónd Dát Òok.

  DÀT ÀLLÈ regering Én Kader JÒÒDS WAS ÈN IS in Zó Wél Duitsland Àls de Overige oorlogvoerende Landen en Alle Leden Wannseekonferenz JÒÒDS WAREN!

  ÉN ÈRG WEINIG concentratiekampfoto´s ÉN Lijkenbergen ZIJN Wáár Ván Ik Onbetwijfelbáár KÁN ZEGGEN "Dát IS een jóod"!…Méésten ZIJN Armeens Pools Russisch ÈN Germááns DUITS! Én Dié Páár asiatische cq askenazijoodse tyfuslijers op twee fotootjes Tél Ik Dán Maar Niét.Òók Óm Dát die meer ná oorlogse vacantiekiekjes Lijken.En Dóór eli wiesel al Misbruikt werden voor zijn Fakeclaims door één ván hen als zich zelf zijnde aan te wijzen wat later Niét Wáár Bleek en de fotos Dáár óm Òok al debunked ZIJN Als Fake.

  MAW Dé oorlogen ZÈLF en uitroeingen WAREN Volkomen Jóods ÈN Jóodse exterminatieprogramma´s internationaal samenspannend uitgevoerd!

  Wáár Bij …Indién er joodse onderduikers WÀREN … DÀT DÀN Méér geinfiltreerde agenten waren Dié Autóchtónen moesten verraden en Verweer saboteren etc.

  Volken extermineren Dóór Ze van uit Hun Eigen regeringen steeds weer op nieuw tegen Elkaar dé Dóod en dé óorlog In te jagen!

  Tót Óp HEDEN wórdt Niét Anders Gedáán Dóór Onze joodse koloniale heren en dames!

  Óók éen maniér!

  Óns ondertussen van uit wetgevingen en overheden dé Mond snoeren en Monddóod houden térwijl ze Onze Volken Landen Gelden legers Middelen Misbruiken!

  DÀT ze Òns dwóngen tm 1920 scheiding kerk en staat Óm Zélf Ònze Kinderen wettelijk verplicht té Verkráchten óm Ze "gebroken devoot onderdanige dienaren ván de jóodse parasieten industrie én bórdéelbedrijf te maken mag Men Ván ze Niét Zéggen Die wetgevers ván Niks!

  Mét gesofisteerdere dreigingen insinuaties Jeugdzorgleugens financiele manipulaties Armoedenzaaien Misdaad kweken als Ook Wijkterrorismen mediainsinuaties en Vervalsingen Statistieken en Medische Gegevens Wetenschappelijke Bevindingen en academien geménd nieuws én ZELFS zinlóos geweld Plegen Én kweken ÉN ZÈLFS Bedrog Ván NCTb in samenspan mét uni Utrecht én twan huys óp dé buis gaat het Wéér Dié kant ÒP Mét ÒNZE Kindér pooiers!

  DÀN hún epidémisch geban en gecénsuréér Nóg…mét én zónder WÈT!

  DÀT ze mét hun middelen én false flag Terrorismen mét hun Wereld media chronisch stoken zinloos geweld kweken Valse antisemitismecijfers kweken en haatzaaien IS Óverweldigend te Bevinden Binnen één Dág Van Zoeken AL Indién DÀT NÒG NIÈT Standaard Parate KENNIS IS!

 • Kostelijk leesvoer om niet te zeggen een meesterwerk dat je aanzet tot het bijspijkeren van je historische kennis:

  Pyat Quartet is a tetralogy of novels (1981–2006) by Michael Moorcock comprising Byzantium Endures, The Laughter of Carthage, Jerusalem Commands and The Vengeance of Rome.

  The novels are set as if narrated to Moorcock by (fictional) Colonel Pyat or Maxim Arturovitch Pyatnitski (born on 1 January 1900 in Kiev), a classic unreliable narrator.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Pyat_Quartet

 • When Reagan began to use the language of the blood feud (Old Testament language if you prefer) in the 1980s, I predicted that this was setting the terms both domestically and abroad. Domestically the blood feud has become about the only law of the 'ghettoes', and abroad it is being followed through Clinton's bombing of the Sudanese pharmaceutical plant (also the 'subject' of a Jerry Cornelius story, Cheering for the Rockets, which is online at Fantastic Metropolis, The Edge and maybe Revolution SF). Blood-feuding is essentially what is going on between the Palestinians and the Israelis. Martyr schmartyr, security measures, scmecurity schmeasures. It's scarcely politics, but it is Old Testament law… Not sure why the Americans condemn shari'a law when they are pretty much practising it themselves. Bush's army of barmy bigots is the worst thing that's happened to the US in some years. Whatever else the British did in their handling of the IRA bombings, they didn't offer to bomb Catholic Belfast bomb for bomb. We have spent a thousand years developing a system of law which is supposed to cover most disputes between peoples and individuals. Unless we adhere to that law and improve upon it, we all fall back into a bloody abyss.

  I have suggested to people who ask me what they should read that while Chomsky and John Pilger are pretty good, for instance, they would do as well to watch some of the popular movies of the late 60s and 70s — Lawrence of Arabia and Little Big Man would both offer a few clues as to how the present situation has developed. The much-maligned Heaven's Gate is another good one. Maybe Apocalypse Now. The Arthur Penn movie (Little Big Man) is still probably the best depiction of Plains Indians I've seen and far superior to the romantic and sentimental Dances With Wolves, which was typically unpolitical and not much better than the pseudo-political (but actually self-serving) Attenborough movies like Gandhi or Cry Freedom.
  In the Little Big Man novel, humour was used to give a far sharper edge to the pain. The otiose liberalisms of the 80s and 90s echoed the crap we heard from Reagan and Thatcher, but offered themselves as opposition. That's what we still get on US media. Re. Little Big Man again: though there has been breast-beating almost since the genocide in the West began, Americans know in their psyches that such policies 'work'. Their historical experience is that you can get away with invasion and genocide. In this they share something with previous imperial powers. They are extending this lesson into the Middle East and are now using the same propaganda from their Dept. of Dirty Tricks against Cuba, in order to muddy the waters for Jimmy Carter during his visit there. Anyone the current administration is unhappy with, usually because their own trade interests or domestic vote is threatened, they characterise as 'evil', wickedly planning to manufacture nuclear bombs or, if that is patently ludicrous, bio-weapons, aimed at attacking the US. The only biological attack on the US so far has come from domestic sources, some even believe the CIA or FBI. The only suicide attack has come from Saudi Arabians. I have more confidence in the average voter's common sense than the US media or their awful politicians, but I very much hope these people will be locked up before they do any further harm, either in the Americas or abroad. The recent 'nod' to the Venezuelan military showed that they are still up to their old tricks. It's amazing that more people haven't attacked them. Not, I hasten to say, that attacks are a good idea, either on or from the US or anywhere else. It's always civilians who get the worst of it.
  http://www.3ammagazine.com/litarchives/2002_jun/interview_michael_moorcock.html

 • Alsjeblieft nóg méér joden van het donkerharige askenazijoodse asiatische met zwart haar en mengegyptische type als politie Haarlem GEDÙRENDE dé oorlog.Waar BIJ agema Vást en Zéker een voorouder Ván jodin fleur agema IS om dat die mafiameute BIJ erfopvolging de besturen in Crimineel raciaal monopoliehanden houdt. http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2943880/2011/10/03/Niet-geld-maar-diepe-haat-was-drijfveer-van-jodenjagers.dhtml

  Dán hebben Wéllicht ALLE bestuurs rijke adelige en belangrijke joden aan Dié jodenjachten mee gedáan incluis de loebs de van agts aka rothchilds de ruttes aka volksman de verhagens dé pechtholden etc…én úiteraard hún mafiabuurtbaronnen dé religiouze rabijnen cq rabbi´s Òók ?

  Èén HÈLE klas Vól joodse ambtenaaren Op 0:34
  http://deoorlog.nps.nl/page/mappen/781394/Rol+politie?afl=5&d=780392

  Ook van uit andere regeringen waren de dienders joods Láát Stáán dé leiders ÀL. http://www.go2war2.nl/artikel/1479/6

  Mischién hééft dé suggestie Ván herzl dát de joden zich niét al te veel aan hun identiteit moeten vastklampen cq als zó danig profileren Òók Wèl zijn schadúwzijde en nadelen gehád?

  Er IS ten slotte de issue Ván Dát joden al 65 jaar op even jood hitler aan hét gillen en vloeken zijn en zelfs in Filmpje Hiér…

  http://www.zuidelijkewandelweg.nl/tijdtijn/razzia's.htm

  hééft een jood hét óver de joden in Nederland.
  DÙS één identiteitsprobleempje hebben ze Wèl!
  Wéllicht hééft infiltreren assimileren Identiteitsroven en óver nemen wát nadeeltjes áls cultuur Ván té Dúúr?

  Griezelig Detail IS Dát Ik GÈÈN ENKELE Blonde óf Róodharige Blanke Nederlander Man Vrouw Én Kind Zié!

 • Nog een willem henneicke Ván Colonne Henneicke …Één jodenjager vóor premiés…ÈÈN ZUIVER asiaat een askenazijoods mannetje.Òók ALLE drie Volgende Pagina´s Betreft joden ÁLs dé daders.

  http://www.go2war2.nl/artikel/1937/Colonne-Henneicke.htm

 • Kijk één Dóor de askeNaZijoden ZÈLF méé gebracht wóórd Ván gewicht:

  Het woord ‘Ariër’ komt oorspronkelijk uit India en betekent ‘nobele’ of ‘edele’.

  Zéggen ze ZÈLF

  http://www.joodsmonument.nl/page/274203

 • Hét Zoú Mé Niét Vérbázen ÀLS dé twééde Ván Réchts familie Ván ivo opstelten IS Vánwege Dié Wél Zéér Markante schedelvorm.

  Èn áchter de zittende dé middelste staande Mét Hét zwartste háár familié Ván dries van agt.

  http://onrecht.wordpress.com/2011/10/06/nederlandse-landverraders-niet-geld-maar-diepe-haat-was-drijfveer-van-jodenjagers/

 • Files Note Close C.I.A. Ties to Qaddafi Spy Unit

  Documents found at the abandoned office of Libya’s former spymaster appear to provide new details of the close relations the Central Intelligence Agency shared with the Libyan intelligence service — most notably suggesting that the Americans sent terrorism suspects at least eight times for questioning in Libya despite that country’s reputation for torture.
  http://www.nytimes.com/2011/09/03/world/africa/03libya.html?_r=1

 • Arar was detained during a layover at John F. Kennedy International Airport in September 2002 on his way home to Canada from a family vacation in Tunis. He was held without charges in solitary confinement in the United States for nearly two weeks, questioned, and denied meaningful access to a lawyer. The US government suspected him of being a member of Al Qaeda and deported him, not to Canada, his current home, but to his native Syria, even though its government is known to use torture. He was detained in Syria for almost a year, during which time he was tortured, according to the findings of a commission of inquiry ordered by the Canadian government, until his release to Canada. That commission publicly cleared Arar of any links to terrorism, and the government of Canada later settled out of court with Arar and awarded him a C$10.5 million settlement. The Syrian government now says that Arar is "completely innocent

  Despite the Canadian court ruling, the United States government has not exonerated Arar and, on the contrary, has made public statements to state their belief that Arar is affiliated with members of organizations they describe as terrorist.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maher_Arar

Comments are currently closed.