Joden zijn onbetrouwbaar

Verrekt grappig In het arrest van het Gerechtshof Arnhem in de zaak van de Auswitch-cartoon zijn de cartoonisten veroordeeld omdat er volgens het Gerechtshof geen verschil van mening bestaat over “dat de ‘Auswitch-cartoon’, op zichzelf beschouwd, beledigend is over een groep mensen, Joden, wegens hun ras. Zij worden er – minst genomen – van beticht de holocaust te overdrijven en dus op dit punt onbetrouwbaar te zijn.” Geen Jood die klaagt over dit racistische en niet op feiten gebaseerde standpunt van het Gerechtshof. Niet verwonderlijk nu enkel het CIDI van oplichter Ronny Naftaniel aangifte gedaan heeft tegen de club die door het CIDI tot op het bot gehaat wordt: de Arabische Europese Liga Nederland. De twee Joodse mannen die in de cartoon lijken onder het bordje ‘Auschwitz’ bestuderen en waarvan de ene Joodse man zegt “I don’t think they are Jews” en de andere Joodse man zegt “We have to get to the 6.000.000 somehow”, hebben gelijk. De cartoon is een getrouwe weergave van de feiten. Bovendien is het nog heul veul erger omdat de onbetrouwbare Joden Auschwitz zelf betaald en gebouwd hebben in samenwerking met de SS en deze onbetrouwbare Joden ook Hitler met tientallen miljoenen dollars hebben gefinancierd en deze onbetrouwbare Joden in ieder geval sinds 1897 aanzetten tot haatzaaien tegen Joden door uitlokking.

Óók is het aantal vermoorde Joden bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog gelogen. Er zijn geen zes miljoen Joden vermoord. Dat is verzonnen. Wat voorts zeer schandalig is van het CIDI is om te veronderstellen dat Joden tot het Joodse ras behoren. Louter dàt standpunt van het CIDI verraadt de racistische predispositie van het CIDI. Joden kunnen niet tot een Joods ras behoren omdat Jodendom een geloof is wat bekering propageert. Net als het christendom. Het Jodendom bestaat uit tot het Jodendom bekeerde mensen zoals Ronny Naftaniel van het CIDI en zijn voorouders. Wie zich tot het Jodendom bekeert is niet plotsklaps van het Joodse ras. Rastechnisch gezien zijn negentig procent van de Joden van hetzelfde ras als Atilla de Hun. De eerste Joden 5772 jaar geleden kwamen uit Irak en waren bekeerde arabieren, dat waren Semieten net als de arabieren nu. Van die populatie zijn er zeer weinig. De meeste Joden in Europa zijn geen Semieten, behoren niet tot het Joodse ras en zijn van dezelfde genen gemaakt als Adolf Hitler. Het zijn immers bekeerde Euro-Aziaten. Het CIDI, Ronny Naftaniel en de Joden in zijn kielzog liegen dat ze barsten over werkelijk alles wat van belang is voor een beschaafde samenleving. Ze laten rechters anti-recht spreken, roven geld als genoegdoening voor misdaden die niet begaan zijn en/of waar Joden zelf voor zorggedragen hebben en faciliteren Nazi Staat Israël bij de ‘ausrottung’ van de Islam.

In het licht van de feiten is het niet verwonderlijk dat Israël met de regelmaat van de klok aangevallen wordt door Islamieten. De Joden van Israël hebben eerst Europa naar de ondergang gebracht om Palestina in bezit te krijgen en zijn nu bezig met de vernietiging van de Islamitische cultuur die teruggaat tot aartsvader Abraham. De Islamieten weten al te goed dat de Joden in het Bijbelse verleden nóóit de oorspronkelijke bewoners van Israël geweest zijn. Voorts is het bijzonder vreemd dat niemand in Europa begrijpt dat Nazi de afkorting is van het Joodse woord Askenazi waarmee de Europese Joden bedoeld worden die afstammen van Askenaz wat een heidens achterkleinkind van Noach was en geen semiet. Met andere woorden: de Nazi’s zijn Joden. Of beter gezegd: de Nazi’s zijn Zionisten en Israël is een Nazi Staat. Niet voor niks hebben de Moffen de kolonisatie van Palestina door de Zionisten “Ein Nazi Fahrt Nach Palestina” genoemd. Joden zijn onbetrouwbaar. Vooral de Joden van het CIDI en soortgelijke Joden zijn onbetrouwbaar, de Zionisten dus. De enige Joden waarvan u op aan kunt omdat die waarachtig Joods zijn en de Joodse wetten en tradities wèl handhaven zijn de traditionele Thora trouwe Joden die net als wat elk gemiddeld beschaafd mens betaamt, tegen Zionisme zijn. Overigens waren Joden tevens ‘key role players’ bij en tijdens de transatlantische slavenhandel. Ook daar hoort u het CIDI niet over.

12 Responses to “Joden zijn onbetrouwbaar”


 • Ja de wetgevende machten in heel de westerse wereld zijn geheel in handen van die criminele joden en die verdedigen hun leugens wel onder valse voorwendselen valse aanklachten zo als nu tegen heer Demkanjuk en tegen de heer de Kreek van Website Hetzuur.nl weer en vervalsingen sabotages moorden armoedenzaaien en genociden zelfs.

  De asiatische askenazi nobility die wereldwijd chronisch plundert rooft en raped waarbij hun monopolie van bankenstelsels centraal staan trekt liefst zo veel mogelijk joden en ook mensen van andere rassen mee in hun corruptie zo dat die voor hun leven hebben samen te spannen.Corrumperingen waarbij gezamenlijk Babies Peuters en Kinderen verkrachten misbruiken doden en martelen een vernietigend kernwapen is.

  Ook dát ban ki moon net betrapt is een triljoen Euro ( dat is 1000 miljard Euro)van Ons geroofd te hebben zul je ook niet op pownieuws vernemen.En heel die wetgevende macht zal daar bij staan kijken en niets doen.

 • Al weer een Pagina vol joodse leugen en bedrog joodse haatzaaipartijen en rassenhaatkwekerijen waar van Men duizenden op het Internet kan Vinden vol Feiten die de joodse leugens bedrog fraudes en misdaden Aantonen…echter dé éérste supposed rascismen en discriminatiebestrijder dé éérste justitie dé éérste rechter zál dé éérste joodse dader daar vóor NÓG Moéten Aanklagen…láát stáán dé moord op 1 miljoen nederlanders en de 3 miljoen aangiften tegen joden wegens oorlogsmisdaden tegen nederlanders eens Gaan Behandelen.

  tinyurl.com/cf2tqj9

  ALLES waar ze niet joden en Onschuldigen ván beschuldigen ZIJN ZE ZÉLF.

  Daar náást moét zelfs een jood en jodin opletten zich niet te verzetten tegen dat wurgregime want dan krijgen die er ook ván langs in alle eeuwen al…onder hét motto ” Gij zúlt dienen muntjes voor mij verdienen open die kier daar kom ie weer die klier”!

 • Zó kun je ze ook Vinden…bedenk zelf maar wié in Italie ook dé dienst uitmaken als zeer ongewenste gasten vermomde katoenlords.

  “johan bosman(van klol)
  29 november, 2011 om 20:44

  Terwijl het Italiaanse volk wordt gedwongen de broekriem aan te halen heeft hun regering alvast 19 fijne Maserati’s besteld. Gepantserd, want je weet maar nooit met het ondankbare Italiaanse volk, dus voor twee keer de prijs…”"

  Sja uitvreters en armoedzaaiers zijn het.

 • Hier heel toevalling een stukje van zulk soort corrumperingen.

  Daar OM is het bij straf en rechtzaken ALTIJD prioriteit aan rechters ovjs te vragen of ze wel eens een kind misbruikt hebben anders ligt elke zaak bij voorbaat al aan stukken.
  En die situatie hebben we nu vol op.Mede kunnen partijen dan misbruik van die kennis maken en rechtgangen sturen cq saboteren.

  http://vimeo.com/31807805

 • Anderen zeggen ook al dat het beter is ze een beroepsverbod op te leggen.

  http://www.zonnewind.be/wetenschap/psychologie/psychopatenfilter.shtml

 • Niet alleen over hun lucratieve holocoustfraudufabuleuze touristenatrakties fabulfrauderen en niet alleen over iran libie egypte china etc etc fraudeurlogshitsen ze maar ook over hun dimona wapenreactor waar van ze de radioactieve riolen op Palestijns grondgebied hadden geleidt en meer.

  zaplog.nl/zaplog/article/massale_israelische_manipulatie_van_media_blootgesteld

  zaplog.nl/zaplog/article/iaea_ontmaskerd_als_israelische_dekmantel

  Wel érgens in betrouwbaar…dát ze behoorlijk algemeen Onbetroúwbaar zijn en niet tot IN máár VÁN ÚIT juist de hoogste kringen waar ván ze liefst in dé spieren zitten!

  Over hun frauduleuze plutoniumhandeltje met japan naar iran en china zullen we het maar niet hébben!

 • Als holocaust ´brandoffer´ betekent is er dan wel ooit een holocaust geweest want die joodse fraudeurs zonder bewijs claimen ´vergaste´ volksleden of beter bendeleden en dat is per definitie géén holocaust dan tóch?!

  De claims zijn in elk geval dan niet bruikbaar voor welke profetie dan ook buiten dat de jaartelling 96 jaar achter loopt op het ware tijdstip van overlijden 96BC 1 April 15:00 ´s middags van Christus en dus alle profetien ´overdue ´zijn aka niet uitgekomen incluis 2012 haha.We zitten in 2107 haha!

 • Een volgend slachtoffer van het joods fascistisch regime dat Ons kwelt weer een bron met feiten van hun leugens en bedrog verdwenen http://www.thy-weapon-of-war.blogspot.com/

 • Als er liefhebbers van bovenstaand blog zijn kunnen ze nog heel wat pagina´s en artikelen redden door ze bij google cache te copieren.Als men geheel bovenstand html adres in google zoek ingeeft komen alle artikelen te voorschijn.

 • Blijkbaar hebben ook niet de Duitsen eniglei joden vergast máár wél joden heel veel Duitsen.

  Another ‘Forgotten’ Communist Genocide

  “The genocide committed against the ethnic Germans of Russia comprised a series of mass murders and genocidal actions that unfolded in the 1910s, 1920s, 1930s, and 1940s. In all, from 1915 to 1945, probably over one million Russian Germans perished from unnatural causes under three successive Russian governments—those of Tsar Nicholas II, Lenin, and Stalin—chiefly by means of mass executions, forced labor, deliberate starvation, and brutal deportations.” [1]

  http://tinyurl.com/cu3gg5u

  Heb ook Oog voor de gelijkloop der data van deze genocides en holocausten gepleegd door joden en de holocaustclaims door joden gedaan in die decennia van voor en na die tweede wereldoorlog.Zie ook Gegevens onder voorgaande Artikelen hier.

  Hun claims zijn enkel om uit te vreten en de schuld aan eigen holocaustmisdrijven af te dekken!

  Uiteraard behoort dit soort Zeer Vindbare Gegevens standaard parate kennis van regeringen overheden en zeker rechtbanken voor hun afwegingen en overwegingen te zijn.
  Hetzij Waarheidsvinding en Integriteit is ook al failliet en in reccesie?

  Uiteraard zal men lang moeten wachten alvorens welke door joden gecontroleerde rascismen en discriminatiebestrijder die raciale joodse terreur zal aanpakken van om de haverklap alle Kennis Woord en Kommunikatie van de onderdrukten van het joodse fascistenregime te vernietigen en kristallnachten.

  De oorlogsmisdaden en misdaden tegen de Mensheid van de joden in Vredestijd elk jaar zijn nog erger dan hitler en poll pot heel hun carriere aan atrocities bij elkaar konden scharrelen!Én ze hébben nóg 3 miljoen aangiften tegen zich liggen om behandeld te worden!

 • http://library.ndsu.edu/grhc/research/scholarly/meetings_conventions/dr_sinner.html

  Dr. Samuel D. Sinner is the author of the book, The Open Wound: The
  Genocide of German Ethnic Minorities in Russia and the Soviet
  Union, 1915-1949 and Beyond

 • I highly recommended this book. Published in 1889 by an American Baptist preacher, based on decades of research, and suppressed for years. It covers the rise and influence of the jewish “London Money Power”, and not only the banking power wielded by these jewish “money kings”, but primarily the control and monopolization of all major spheres of industry and commerce throughout the world in the 1700-1800s by this cabal, via their unlimited reserves of capital — starting with the British East India company, and then expanding to shipping, railroads, mining, crude oil, real estate, farming, etc.

  http://www.biblestudysite.com/reddragon.htm

Comments are currently closed.