Zionisten zijn dé Nazi’s

U denkt natuurlijk dat de Nazi de Nazi zijn en de Joden de Joden en dat de Nazi zes miljoen Joden hebben vergast bij en tijdens de Holocaust. Misschien kent u iemand of een familie met Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en zult u elke andere beschrijving van de feiten afdoen als een belediging van Joden. Het diep zieke feit is evenwel dat Joden en Nazi’s letterlijk één zijn. De Joden hebben de Joden vergast als middel om Palestina in bezit te nemen, of de Nazi hebben de Nazi vergast om Palestina in bezit te nemen. Mensen als Ronny Naftaniel en @Loorschrijft en Job Cohen en Gustaw Bessems en Uri Rosenthal en zo verder die beweren Joods te zijn stammen af van de stam der Asheknazi. De aristocraten onder hen en zij die daarbij willen horen, hebben de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verzorgd en zijn nu schuldig aan de onrust in het Midden Oosten. Israël is géén Joods staat.

Het Joodse geloof en de Joodse tradities staat het Joden niet toe een eigen staat te onderhouden. Volgens de Joodse tradities en het Joodse geloof horen Joden in de verstrooiing te verblijven. De zogenaamde terugkeer van de Joden naar Israël is een trucje van de aristocratische Nazi’s. Waarschijnlijk om bij en tijdens de in de bijbel geprofeteerde Armageddon alle Joden te laten verbranden in de hel. De oplopende spanningen tussen Nazi-staat Israël en Iran zijn de voorbode daarvan. Het zijn allemaal goed gedocumenteerde feiten die het bovenstaande bewijzen. Alleen niemand heeft het er over omdat Ronny Naftaniel als een moderne SSer iedereen strafrechtelijk opjaagt die de leugens van de ‘so called’ Joden aan het licht brengt.

Het concentratiekamp Auschwitz is gebouwd door de beruchte SS en het bedrijf van de Joodse bankiers familie Rothschild. Adolf Eichmann was een echte Zionist. Het dodelijke Zyclon-B is geleverd door het bedrijf van de Joodse bankiers familie Rothschild. Net als het voor de Duitse oorlogsindustrie noodzakelijke buna. Hitler heeft in 1929 en later tientallen miljoenen Dollars betaald gekregen van de Joodse bankiers familie Rothschild en Rockefeller en Shelll. Het financiële commando over de legers van de vijf grote machten inclusief Duitsland in die tijd was in handen van de Joodse bankiers familie Rothschild. De Zionistische vrienden van de Joodse bankiers familie Rothschild wilde al in 1897 dat er meer antisemitisme kwam in Europa omdat zonder antisemitisme geen massa immigratie van Joden naar Palestina op gang zou komen. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk is een Zionistische vinding.

De Zionistische vrienden van de Joodse bankiers familie beloofde dat de Joodse bankiers familie Rothschild de eerste prins van Israël mocht leveren. De Zionistische vrienden van de Joodse bankiers familie Rothschild waren tegen democratie, dankbaar voor slavernij en moesten niks hebben van vrije meningsuiting, ongeveer zoals Ronny Naftaniel zijn opvattingen opdringt aan iedereen. Ook wilde de Zionistische vrienden van de Joodse bankiers familie dat Joden op elkaar schoten. Joden voerde al oorlog tegen de Duitsers en wilde de Duitsers kapot vóórdat Hitler anti Joodse maatregelen doorvoerde. De hele Holocaust en de Tweede Wereldoorlog is een Joods-Amerikaans project. Joden en Amerikanen, Amerikanen en Joden. Zij zijn de Nazi’s, aangevuld met de Duitse Nationaal Socialisten.

Meer dan honderdvijftigduizend Joden maakte onderdeel uit van de Duitse legers der Nazi’s. De orde diensten die het meeste geweld toepaste waren Joods. Joden waren ook schuldig aan de miljoenen doden van de Russchische Goelag, de grooste moordenaars daar in die tijd waren Joden! Nu in Irak plegen deze Joden weer genocide en terrorisme en oorlogsmisdaden. Om u voortgaand in de Holocaust-psychose te houden wordt u voortgaand voorgelogen dat er zes miljoen Joden vergast zijn. Er zijn géén zes miljoen Joden vergast. Er zijn ook géén zes miljoen Joden anderszins vermoord. Er zijn tussen de één komma zeven en drie miljoen Ashekanzi vermoord. Een deel daarvan is vergast. Het grote industriele vergassen stond gepland voor de zomer van 1946. De Zionisten hebben de onderklasse van het eigen soort gebrandofferd als holocaust-excuus om Palestina in bezit te nemen.

0 Responses to “Zionisten zijn dé Nazi’s”


Comments are currently closed.