Aangifte Holocaustfraude CIDI

Holocaust is écht niet gebeurt. Op dinsdag 27 december 2011 is er aangifte gedaan tegen het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) in verband met holocaustfraude. De aangifte is een reactie op eerdere onrechtmatige aangiften van het CIDI in de zaak van de Auswitch-cartoon. Zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek wijst uit dat er bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog géén zes miljoen Joden vermoord zijn en dat er zeker geen grootschalige industriële vergassing van miljoenen Joden heeft plaatsgevonden, en dat het niet anders kan zijn dan dat het CIDI dit weet. Op basis van de officiële statistieken die door ‘The International Auschwitz Council’ geleverd zijn hoort geconstateerd te worden dat het aantal vermoorde Joden bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog op drie miljoen blijft steken. Van de internationaal gepropageerde zes miljoen vergaste Joden in verband met de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk, zouden er -zoals iedereen weet- vier miljoen in Auschwitz zijn gebrandofferd.

De officiële gedenksteen van Auschwitz-Birkenau waarop de moord op vier miljoen mensen (te weten Joden) herdacht werd, is verwijderd in 1990 en in 1995 vervangen met een steen waarop het significant lager aantal doden van anderhalf miljoen mensen waarvan één miljoen Joden herdacht wordt. Desondanks vindt het CIDI het beledigen voor Joden wegens ras of geloof indien de Arabisch Europese Liga Nederland (AELN) in een cartoon de feiten vertelt. Het getal van zes miljoen is rechtstreeks terug te voeren op de Kabbala. De Kabbala of Kabbalah is een Joods religieus filosofisch systeem dat beweert inzicht te geven in de goddelijke natuur. Volgens de Kabbala is zes miljoen het nummer van de perfecte geest maal tien. Tien is het nummer van de ‘Sephoroth‘, de goddelijke oorsprong van Jehova zoals gezien in de Kabbala. Zes miljoen is tien maal het aantal letters van de Thora. Kortom: zes miljoen is numerologisch gepredestineerd in de Kabbala. Zes miljoen is het nummer. Er zijn nooit meer doden er zijn nooit minder doden. Tekst van de aangifte staat hier, de bijpassende bewijselementen staan hier (PDF-allert).

0 Responses to “Aangifte Holocaustfraude CIDI”


Comments are currently closed.