‘Deutschland über alles’

Duitsland, Duitsland, wat maak je ons nou. Fijn voor Duitsland dat de Zionisten de intellectueel daders en sponsors van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn, kunnen ze een substantieel deel van de ‘wiedergutmachung’ als voorgeschoten voor de andere schuldigen opeisen. Daders onder elkaar hebben het recht betaalde schadevergoedingen op elkaar te verhalen. Het is zonnen klaar dat Hitler minder kwaadaardig was dan onderwezen wordt in het algemeen onderwijs op aarde. Het was een tiran, die geen opdracht gegeven heeft tot de geïndustrialiseerde moord op Joden. Zijn ‘ausrottung’ van de Joden was dezelfde ‘ausrottung’ als die de Zionisten al sinds 1897 obsessief propageren als dé Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. De door iedereen geprezen professor R.J. Van Pelt maakt het in zijn standaardwerk “Auschwitz” meer dan duidelijk dat de relatie tussen de SS en IG-Farben symbiotisch was. De twee overigens particuliere organisaties zijn van meet af in vereniging bij de bouw van Auschwitz betrokken. Iedereen weet wie voordeeltrekkers van IG-Farben waren en door wie de SS uiteindelijk betaald is. Hitler was het kleinkind van de huismeid van de familie Rothschild. De familie Rothschild kende Hitler natuurlijk al van toen hij nog een baby was. De politieke manifestatie van Hitler is gefinancierd door de FED, Rockefeller, Shell en ook andere (Joodse) partijen. Joden droegen substantieel bij aan de partijkas van Adolf Hitler.

Wat er gepropageerd wordt over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust en de schuld van de Moffen daaraan is voor in ieder geval zes en zestig procent de grootste schandalige lariekoek die onderwezen wordt naast de kruisiging van Jezus Christus. Bij alles wordt de sleutelrol betrokkenheid van Zionisten niet in ogenschouw genomen. De Zionisten beschrijven zelf in hun dagboeken de sfeer in Europa ná de Franse Revolutie en de algemene mensenrechten van Rousseau. Vrijheid, gelijkheid, broederschap had veel verbeterd voor de kleine, de arme Jood die altijd al te lijden had gehad van die aasgieren van een aristocraten die in de internationale verhoudingen ook al ondemocratisch gekozen deden alsof zij namens alle Joden spraken wanneer zij hun nationalisme ten tentoonspreidde. Dat nationalisme van Joden plotseling in Europa sinds 1897, is bizar natuurlijk. Meer dan vijfenhalfduizend jaar Jodendom en dan is daar plotseling in 1897 die Joodse Nazistaat zonder land wat zich in alle opzichten in de internationale verhoudingen als een gemilitariseerde organisatie opstelt gefinancierd door het kapitaal van de rijkste op aarde: de aristocratische Joden die zich ook voor Zionist uitgaven: de familie Rothschild. Apen als Ronny Naftaniel die niet tegen entartete kunst kunnen en een hekel aan vrije meningsuiting hebben. De Zionisten wezen de algemene vrijheden voor alle mensen namens alle Joden af omdat het klinische vrijheden waren die niet uit broederlijkheid voor de Joden waren ingevoerd. Het staat woordelijk in de protocollen van de Zionistische congressen. Dát is de basis waarop de Zionisten hun slaven Joden onder druk van een door de Zionisten gefaciliteerde en overigens mislukte Holocaust, naar Israël gedreven hebben.

1 Response to “‘Deutschland über alles’”


Comments are currently closed.