Nieuwe anti-Joodse maatregelen

Jüden viertel Nederland heeft op aangifte van het Meldpunt Discriminatie Internet op 08 december 2011 via de rechtspraak nieuwe anti-Joodse maatregelen opgelegd gekregen. De maatregelen tegen de Semitische lotgenoten, de Islamieten, waren al door Geert Wilders en zijn gedoogpartners gelegaliseerd. De bijpassende oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide op Semitische mensen met behulp van uitzonderlijk giftige middelen, zijn ook al waargenomen. Er zijn thans reeds drie Blitzkriegen geslaagd in tien jaar. Afghanstan. Irak. Libie. Op basis van leugens. En wéér zijn Zionisten ‘key role’ spelers. Onbekendheid met het feit dat de Zionisten de Nazi’s zijn en dat Joden dus door Joden vergast zijn in Auschwitz maakt het begrijpen van de internationale verhoudingen niet mogelijk. De veroordeling van hetzuur is uitvoering van racistisch beleid wat door de Zionisten in 1897 is ingevoerd in Europa.

Het waren de Zionisten die Hitler groot en sterk gemaakt hebben. Zionisten en Amerikanen. Hitler was een mislukte kunstenaar toen hij door een kongsi van Zionisten en Amerikanen ontdekt werd. Hitler komt van kindsaf uit de directe kring van de Joodse bankiersfamilie Rotschild die ook de Knesset en het Israëlisch Hogergerechtshof financiert. Die familie heeft Hitler ook gesponsord toen hij volwassen zijn politieke ambities uitleefde. Die familie was ook in het bezit van het bedrijf wat symbiotisch met de SS Auschwitz bouwde en daarvan het profijt trok en die het beruchte Zyclon-B leverde. De toen ingevoerde Rassenwetten van Neurenberg, ook wel anti-Joodse rassenwetten genoemd, zijn mede gebaseerd op de heilige Zionistische zaak en worden tot op de dag van vandaag nageleefd omdat zij feitelijk internationaal rechtelijk in verdragen gecodificeerd staan en in de Israelische wet zijn opgenomen. Wie Joden een ras noemt is racist.

Toch is het iedereen op vordering van Sille Jansen van het MDI verboden Zionisten te bashen tot ze groen en geel zien omdat alsdan alle Joden beledigd worden om hun ras. Een Jood is niet erger te belediging dan wanneer het Zionist genoemd wordt omdat Zionisten geen relevante letter van de heilige Thora handhaven. Zionisten zijn de producers van de Holocaust. In ‘real time history’. In het echt dus. Als zoals het waarachtig gegaan is allemaal met de Joden en de Nazi’s. Alle Zionisten weten dit omdat het te opzichtig uit de niet verboden geschriften der Zionisten blijkt allemaal hoe zij vanaf oprichting van de eigen bestuurlijke lichamen afsteven op gewelddadige conflicten met alles en iedereen. Tweehonderd man goed georganiseerde rijken der rijken die te aristocratisch zijn om aan te pakken en die met elkaar bepalen dat zij hun getto’s Joden op aarde verzamelen in Palestina en dat de Joodse Staat Israel noemen.

“Een wereld getto, zo u wil” melden ze er zelf schuldbewust bij. Nu noemen zij Palestina een land van een volk wat niet bestond terwijl de Zionisten zelf in de eigen geschiften in ieder geval vanaf 1897 het over Palestina hadden als staat wat in ieder geval toen aan anderen (te weten Palestijnen) toebehoorde. De hele idee van getto’s en de manier om (Askenazizche) Joden daarin te houden is bedacht en in stand gehouden door Zionisten, aristocraten. Het oude geld wat door de Fanse Revolutie en de filosofie van Rousseau macht zag verdampen en greep op slaven verloor. De Nazi’s die altijd net als hun Joodse slachtoffers in de gaskamers voluit Askenazi genoemd zijn. Dat zijn de mensen die nog altijd de dienst uitmaken en via onderkruipers als Ronny Nathaniel van het CIDI en Jansen van het MDI de wereld verplichten de Joden als ras te zien. Dan zijn ze óók daarom te onderscheiden.

Joden onderscheidingstekens aanbrengen zoals het label ras of die gele vlek van de Zionisten is Nazistisch. Heeft niks te maken met Jodendom en is op zichzelf de ergste vorm van onderscheid van Joden die het CID en MDI en Naftaniel en Jansen persoonlijk verdedigen kunnen. De veroordeling van hetzuur om niet gerepspecteerd onderscheid van Joden in verband met ras, is niet de eerste concrete anti-Joodse maatregel in de moderne tijd die zij in vereniging gehandhaafd krijgen. Ook eerdere verboden zoals de veroordeling in verband met de Auswiztch-cartoon, is opzichzlef beschoud een anti-Joodse actie van het CIDI. De politieke voorhoede van deze Nazi’s, de vertegenwoordigers van de PVV en gedoogpartners, hebben de Islamieten al vergast op genocide zonder dat de Joden er wat van zeggen. Dat doet vermoeden dat de voorspellingen die spreken uit het boekje van PVV ideoloog Martin Bosma ‘De Schijn-elite van de Vals Munters’ waarin geel, gas en Joden waar geld te halen valt op één lijn gezet worden, ook uit zullen komen. De negers, commuisten, socialisten en anders devianten komen vanzelf aan de buurt. Er is van meet af serieus gewaarschuwd voor de kwaadaardigheid van het Zionisme. Het negervraagstuk en het egyptevraagstuk stond ook op de agenda. Haat tegen Joden was grotendeels verdwenen in West Europa toen de Zionisten in 1897 hun opwagting deden en haat campagnes tegen Joden faciliteerde en de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk uitvonden.

Het zijn steeds dezelfden die op Joden jagen. Niet altijd in dezelfde vorm. Het zijn veelal aristocraten. Blanken. Bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog noemde zij zich de vertegenwoordigers van alle Joden op aarde terwijl zij feitelijk de verdelgers zijn. Vandaag de dag zijn die vertegendwoordigers die feitelijk verdelgers zijn terug te vinden bij het CIDI, ADL, Witte Huis, Nederlands kabinet, Knesset en het MDI. Toen de Zionistische organisatie eenmaal officieel was augustus 1897 met formele rechtspersonen, bank, financiering en geheime diensten wist oprichter Herzl dat hij alleen hoefde te wachten op realisatie van het Zionistische Ideaal van een Joodse Staat op Goddeloze grondslag. Hij wist dat de door hem uitgevonden Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk zou leiden tot ontwrichting van het algemeen Joods maatschappelijk leven in Europa, daar was hij ook op uit. Ook wist hij dat zijn plan een jaar of veertig nodig had om tot concreet resultaat te komen.

Nergens hadden Joden het zo goed als in Europa eind negentiende eeuw. De Zionisten erkennen het in 1897, zij zeggen zelfs dat de Joden die zij dienen (de aristocraten) het in Israël nog beter zullen hebben dan ze het toen in 1897 al in Europa hadden. De enige Joden die om een aalmoes verlegen zaten waren de Joden die door de Zionisten dom en arm gehouden werden als afhankelijke slaven in getto’s die de aristocraten eufemistisch kolonies noemde. Het is niet iedereen te verwijten dat de Joodse geschiedenis van Europa niet iedereen bekend is. De leugens van de Holocaust en de zes miljoen zijn hardnekkig en met professionele psychologische oorlogsvoering onderdeel van de algemeen bekende feiten gemaakt, en de Zionisten van nu zijn niet voornemens het verraad van de voorouders waar zij op teren aan de maandelijkse tegemoetkomingen te ontrekken.

Veel handelingen ná de Tweede Wereldoorlog zijn er op gericht geweest de betrokkenheid van Zionisten en Amerikanen bij de opkomst van Adolf Hitler en verdere uitvoering van beleid en strategie door de SS en anderszins Nazi’s aan het oog van het grote publiek ontrokken te houden. Onder andere propaganda en overdrijving van de overigens gruwelijke misdrijven van de Duitsers zijn daarbij als middel gebruikt. Uit de geschriften van de Zionisten waaronder de dagboeken van hun ‘foundig father’ blijk onlochenbaar dat in ieder geval Jood, Zionist en journalist Theodore Herzl in 1897 bekend was met het feit dat de Joodse bankiers familie Rothschild het financieel commando voerde over de legers van de vijf grote machten in Europa waaronder Duitsland, en dat zij een serieuze bedreiging voor de wereld vormde. Herzl beloofde de Rothschilds verveelvoudiging van vermogens indien zij hem in zijn heilige zionistische zaak zouden steunen. Het staat allemaal opschrift omdat Herzl zo aardig is geweest zich in zijn dagboeken van al zijn schizofrene kanten te laten zien als hard core antisemiet die het Jodendom van binnenuit kapot maakt.

16 Responses to “Nieuwe anti-Joodse maatregelen”


 • Riep Iemand Anti joodse maatregelen?
  Real Time as You Speak…in action

  RonnyNaftaniel Ronny Naftaniel
  Daar gaan we wat tegen doen! @MarcvRdCh: AFSCHUWELIJK: #Nuon en #Ditzo maken reclame op antisemitische site! moby.to/1va2ok
  3 hours ago Favorite Retweet Reply
  Retweeted by @MartijnvdKooij

  Die antisemiet brengt met antisemitismestalkingen zelfs bedrijven in zionistenhanden.

  Nóg maar dé vráág wié wérkélijk zulks foto uploadde want in gebruikelijk geval net als de supposed antisemitismengevallen in amsterdám záten ér mooi tóch steeds wéér JODEN ZÉLFS áchter en dat is in andere Landen tót Amerika Óók ÁL vóórgevallen en dan waarschijnlijk een joods of zionistisch collectiéf bevel van uit hoger hand als de rabiaten of andere raciale verenigingen van ze!
  Áchtér dé emailscam mét herman van veen zaten óok de joden zelf als excuus om Geert Wilders én Achterbán te kunnen belagen én Vals beschuldigen en associeren mét nsb geweld hitler ss en wéét Ik wát er in de commentsecties en op tv vóor bij vloog Óm dé Óren!

  Besef dát mét valse gegevens publiceren met valse werken – Óóit wél eens ván een herzl Vernomen? – waar aan ze excuus tot raciale belagingen ontlenen ÓNS stéévást bedreigen en intimidéren zo slim áls ze zijn!
  En zó spelen die joodse handlangers van justitie en rechtbanken dán dát spelletje MÉÉ!

  ÚITÉRÁÁRD vloeién úit wát naftaniel en bendeleden steeds maar doén afschuw haat en anderzijds Angst en DÚS raciale vijandigheden en polarisaties vóórt!

  http://www.mobypicture.com/user/MarcvRdCh/view/11472160
  Marc van Rossum Utrecht Bedrijfseconoom, journalist, presentator, fotograaf, camjo, verslaggever, Europareiziger, fan van Le Mans, vrachtwagenchauffeur, liefhebber.

  Geachte heer van rossum

  Verifieerbaar Verhaal gaat dat anne frank nooit bestaan heeft zo als u als journalist zou moeten weten en de foto van audry hepburn is uit haar jeugd en even eens als journalist weet en kan u weten dat de door de joden als zodanig geclaimde holocoust mét de door joden áls zodanig geclaimde slachtoffers NOOIT bestaan HÉÉFT meneer rossum !

  Mede gezien hét internationale daderschapprofiel van leden en groepenn joodse gemeenschap is het mogelijk door eigen joods metier weer eens gedaan om rassenhaat en terreur te kweken en een zogenoemde joodse dalse flagactie ter shockering van zo wél joden als niet joden!

  Indién er antisemitismemélk ér van gebakken wil worden belangrijkst de naftaniels en mdi ´s er niet bij te laten daar indién dader jóóds Wé DÁT NÓÓIT zullen Vernemen even als in zake tristan van der vlis breivik kim de wilde joran van der sloot etc etc – indién ze wél er bij gelaten worden is dat gelijk DÚBBÉL sabotage van onderzoek en strafwetgeving DÁÁR sabotages en vernietigingen van Bewijzen Getuigenissen en Geschiedkundige Databankwebsites hun hoofdbezigheden ZIJN!

 • Wát Ik Éigenlijk Wilde Zeggen voór naftaniél ér tussen kwam …

  Dé Súblimátié ván Herzl´s levenswérk antisemitisme – zijn dagboeken schrijven én ná gedane arbeid publiek maken wát ze er mee uit spooktén!

  Edit Bjurk, hou het kort! Aub.

 • Mede blijkt het dat naftaniel met zijn No Dought Óp Kosten Slachtofferbevolking gesubsidieerde discriminatie en terreurcél cidi óók nóg ééns dé rascistische bewaker én lijfwácht ván dé VVD én háár leden te zijn en voor ze te werken … http://publitiek.nl/!0qK

  “Uri Rosenthal (VVD)
  Ook MDI doet aangifte tegen hetzuur.nl

  Het CIDI deed eerder deze week ook al aangifte tegen De K. wegens zijn uitingen jegens minister Uri Rosenthal op hetzuur.nl.”

  Ér zijn Politiék Partijen ÉN Politici Dié géén ééns beveiliging Krijgen áls Ze op dé nominatie stáán om zeep gebracht te worden! IS DÁT Noú ÁL WÉÉR RASCISTISCH?

  Sjá ZÓ kán een VVD DÚS óok ván kritiék en protest áf komen! MÁG DÁT Vóór Andere Betere Partijen DÁN ÓOK Gélden?

 • Nog meer antijoodse maatregelen waar bij Getuigenis om joods rascismen met Crimineel raciaal politiek oogmerk zo als naftaniel die signatuur ook hélemáál vertegenwoordigd.

  Het blijkt steeds meer dát joden elite en dienaren niet willen dát ooit joden en anderen simperlweg in Vrede Kunnen Vóórtbestaan uit eigen belang van het spaarvarken en macht?
  tinyurl.com/3etqnh5

 • Een geniepige en zeer wrede anti joodse maatregel is ook de door de elite bedachte holocoustclaims die insinueren niet joden zoúden joden geextermineerd hebben en zo een heuze chronische doodsangst zaaien en ze misbruikbaar maakt voor allerlei schóne ideologische plannetjes ván dé heersers van hét moment.

  De enorm agressieve massaalste intrusieve indoctrinerende propaganda van uit allerlei kanalen is natuurlijk enorm Crimineelste Leugen daar immers Alle Wetenschappers en Onderzoekers van die claims Dé Ónwáárheid Aantonen en nóg eens dáár juist óm vervolgd gevangengezet en Monddood gemaakt worden ook. Zo als Men ook aan Dé mét régelmaat dé Mond gesnoerde Eigenaar van Deze Website Real Time Life Kán Áanschoúwen terwijl dáár náást óók nog eens alle contra indicerende informatie Die Website eigenaar Gelijk Geeft en Onder steund óm dé hoék op Internet Vrij Vindbaar IS.

  De joodse bevolking wordt mét dit soort trucks tót haat en angst aangezet en al vele vele eeuwen zó over Aarde gejaagd uit winstoogmerk van diverse kleine incest elitegroepen.Óver Aarde en helaas Óók óver Andere Volken en Volkjes héén! Meer te typeren áls leger dán áls volk.

  #

  ÀLLE Krantenarchieven ÒP HÈÈL Dè Wèreld….Àlsmede Dé Biografieen Ván Enkele Warveterans Zó Als De Gaulle Berichtén NIÈT ÈÈN WÒORD ÒF LÈTTER Óvér Wélke vergassing holocoust Óf massa Moord Àán Wélke jood Dán Òók.

  Wáár Náást Àl Méér Dàn Tién duizend joodse oorlogsuitkeringsfraudeurs Zijn Geklist Inclúsiéf de heer eli wiesel Àls Gewétenlóze Leugenáárs….ÉN Fraudeúrs.

  “I’ve checked out the six volumes of Churchill’s Second World War and the statement is quite correct – not a single mention of Nazi ‘gas chambers,’ a ‘genocide’ of the Jews, or of ’six million’ Jewish victims of the war.

  Eisenhower’s Crusade in Europe is a book of 559 pages; Churchill’s Second World War totals 4,448 pages; and De Gaulle’s three-volume Mémoires de guerre is 2,054 pages.
  In this mass of writing, which altogether totals 7,061 pages (not including the introductory parts), published from 1948 to 1959, one will find no mention either of Nazi ‘gas chambers,’ a ‘genocide’ of the Jews, or of ’six million’ Jewish victims of the war.”

  — Richard Lynn, Professor Emeritus
  University of Ulster, December 5, 2005

  ÈN ZÒ ZÀL Hét Jé BIJ ALLE Krantenarchieven Tér Wéreld Òok Vergáán.

  #

 • Herzl von hirsch naftaniel mdi ook van die medewerkers aan anti joodse maatregelen waarvan Men geen eens leugen Én Waarheid mag Aangeven.Groothandelaren in Volksverhuizingen wát hun Woningbouw én Grondspeculatie industrie géén windeieren heeft gelegd alleen de afgelopen 30 jaar ál wéér divérse enkelingen miljárdair én multimiljárdair van geworden. Én Alle niét-elitejoden ér een krantenwijk om moesten BIJ nemen Wilde Men Blijven Kunnen Wónen wáár bij gratis dé Gevolgen ván die plunderingen voor het gemak hún té “bétálen schulden worden genoemd wáár dóor dát dús hárd dóorfietsen wordt wánt ze willen méér … altijd méér! Antijoodse maatregelen!

 • Netanyahu backs law to ban loudspeakers at mosques
  ‘There’s no need to be more liberal than Europe,’ PM says of move that would ban loudspeakers in calls to prayer.
  http://www.haaretz.com/print-edition/news/netanyahu-backs-law-to-ban-loudspeakers-at-mosques-1.400875?localLinksEnabled=false

  Israël is niet blij. Via via zijn hen uitspraken ter ore gekomen over de problemen van democratie en vrouwenrechten in het land. Uitspraken die worden toegeschreven aan niemand minder dan Hillary Clinton, minister van Buitenlandse Zaken van ‘bondgenoot’ de Verenigde Staten. Dat Israëlische mensenrechtenorganisaties onafhankelijk dezelfde bedenkingen maken, maakt de irritatie nog wat groter.
  http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1357875/2011/12/04/Israel-geirriteerd-na-zogezegde-kritiek-van-Clinton-over-democratie.dhtml

 • Bjurkje
  December 12, 2011 at 10:16 am

  WÉÉRZINWÉKKEND!

  #
  “RonnyNaftaniel Ronny Naftaniel
  Reactie woordvoerder #Nuon over advertentie op antisemitische site @tonboon: Het is bekend. Onderzoek oorzaak en aanpak volgen zsm.
  11 uur geleden
  »
  Ronny Naftaniel
  RonnyNaftaniel Ronny Naftaniel
  Daar gaan we wat tegen doen! @MarcvRdCh: AFSCHUWELIJK: #Nuon en #Ditzo maken reclame op antisemitische site! moby.to/1va2ok
  19 uur geleden

  edit niet meer zo veel woorden Bjurkje.

 • Nog meer anti joodse maatregelen en nog meer naftanielkalibertjes http://www.steunhuisartsinproces.nl

 • IS DIT AL Iemand DÓÓR Gedróngen?

  “DÁT holocoust brandoffer betekent en alleen betekenis heeft in de jiddische religie cq mythologie…”

  holocoust – JIDDSCH – JOODS : geloof en gebruik

  holocoust – joods

  Daders – JOODS

 • Holocaust betekent brandoffer in de zin van Genesis 8 vers 20 http://www.watchtower.org/o/bijbel/ge/chapter_008.htm

  • Dank Je …

   Edit de rest zijn te veel woorden

   • Óók hebben ze het zelf enkel óver holocoust én religious 6.000.000 offers én dat zijn GÉÉN Diéren!

    TÓT Jé Beseft DÁT ze HET WÉL in hun torah hebben over Mensen óf Goyim áls vee als dieren als veestapel!

    Én Ván MENSEN ETER afkomst ZIJN!

 • Gezien hoe véél er mee binnen gehaald wordt en wié dat slinks doén is volgende mischién dan Óók een uitvoering van het plan van 1912 israel cohen en enkel daar bij al dé pro industrie behandeling van bovenstaande Arts in voorgaand Comment Bedacht heel reeel.

  visionair.nl/ideeen/wereld/video-de-aarde-van-19-000-vc-tot-het-jaar-3000/comment-page-1/#comment-10986
  Bubbeltje
  12 december 2011 bij 16:13 · Reageren

  Het geeft wel een eenparig voortgaande beweging aan die al wat jaren als global warming mét niet eenparig exponentieel gepaard gaande belastinggelden duur aan ons verkocht wordt een natuurlijk process is?

  Klopt dat?

  En wellicht een uitvoering van dit plan tinyurl.com/cobo9t3 met de mensheid

 • katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/1325-hirsch-ballin-drong-bij-om-aan-wilders-te-vervolgen.html

 • Tweet : Je zal wel moeten @TimKuik want er is een omvangrijke strafzaak tegen jou en BREIN in voorbereiding http://t.co/zieKDHxYop7

  MÁG IK één filmpjé DÓWNLOADEN VÁN MIJN 900.000 MILJOÉN kijk en luistergeld pér jáár en dé mediatax dat boven op de kosten van aangekochte cds dvds en media komen?

  Hád de filmindustrie niét ál óók compensaties genoten omtrent dé rimpeltjes in hún géldzee?
  Hoe staat het daar mee dan heden?

  Herinner Me hoé ze mét die rechten en auteursjuristen Landen dérmatig terroriseren dát ze als terreurwapen misbruikt worden om Volken en Politiek te manipuleren en zó jood medvedev met behulp van microsoft verkiezingen won óm dát tegenstanders dé Computers en Communicatie in beslag genomen was op basis van softwarerechten.

  Je corrumperen – gigantische databases aanleggen van je internetgedrag én áls je politiek actief bént getuige óf een otherwise pain in the ass even in je doopceel bij justitie en die Internetscavengers kijken wáár méé ze jé úit kunnen schakelen.Zó wérkt dé dóor hén nota bene zélf geproduceérde Kindér porno en porno Oók! Óók dé simpele huis tuin en keukenporno en bijbehorende prostituties en misbruiken wáár één héél smerig psychologische truck achter zit ter corruptié én méde schuldig maken aan het Schenden Ván Mensen én Kindér Levens ! Kan Men áán hirsch ballin en donner en bolkestein rutte en verhagen rosenthal pechthold cohen lubbers kok van agt buruma dé Kinder pornoproducenten Óók Vragen dié deden niét enkel máár juridisch criminele truckjes óm tegenstanders andere partijen en Stemrechten te vernietigen náást stemmachines manipuléren en Politici dag en nacht belasteren en associeren mét schúld óm ÉIGEN Gepleegde misdaden met hitler en holocousten – zélf ENIG óórlogsmisdadigers! Zelfs op academien werden Mensen Bevolking ZÓ gecorrumpeert en afgeperst tegen eindexamentijd!Was men gelijk misdadiger én béndelid óf men wilde óf niét mét diploma!

  Áls dé gezichtvergelijkingssoftware ter vondst van Kinder porno cq porno aan dé Databases Gekoppeld worden Ván Kinderen Ingeschreven bij Creches Peuterschooltjes Lagere schólen en ziekenhuizen – INTÉRNÁTIONÁÁL – KÓN MÉN nóg Wél ÉÉNS Zich Één GIGÁHOEDJE SCHRIKKEN wát Jé KIND zo al door de weeks DOÉT!

  Dáár BÓVEN ÓP uploaden ze ZÉLF AL die Kinder pornos óók nóg ééns dié koloniale klanten mét nog eens één heuZe cocainefabriek in Rotterdam en hun papaver en heroinemiljardenhandeltjes. ALLES Wát Wél Pást BIJ Één NAZI!

  Zijn bij Mijn Weten ÓOK dé enig óver ÓNS onderzoékenden vervolgenden én récht sprekenden véróórdélendén in hún kolonie der Nederlanden … kláar bén jé … bukken máár weer! Én ze hebben nóg altijd gelijk óók WÁNT WIJ Hébben dóor hun chronische plunder én kostenwurgingen GÉÉN CÉNT te makken vóor WÉLKE FATSOENLIJKE VERDEDIGING DÁN ÓÓK – HÚN RASCISME ÉN SEPERATISME ÉN PLUNDÉR zga onzichtbaar ÓP ZIJN GENIEPIGST! anti joodse maatregelen!

Comments are currently closed.