De Nazi Joden

Ondanks dat de Nazi Joden ongestraft honderdtien duizend Nederlandse Joden hebben kunnen ‘ausrotten’, zijn er vandaag de dag betrekkelijk veel naoorlogse Nazi Joden actief. Een Ronny Naftaniel die zich er druk over maakt dat Wilhelmina tijdens het huwelijk van Bernhard met Juliana het Horst Wessellied liet spelen en propagandistisch vergeet te melden dat de NSB in die tijd opvallend veel Joodse leden en sympathisanten kende. Of de redactie van het Nieuw Israëlitisch Weekblad wat uitgebreid aandacht besteedt aan de terugkeer van de familie Hitler Rothschild en het heeft over “de klassieke nazistische haatcampagnes tegen het Joodse grootkapitaal” van deze familie “binnen de obscuurdere compartimenten van de antiglobalistenbeweging”, en als oude trouwe Nazi Jood niet vermeldt dat Adolf Hitler kleinkind was van de huismeid van deze familie en dat het grootkapitaal van de Rotschilds en andere Joden gebruikt is om Hitler te financieren en Auschwitz te bouwen en anderszins oorlog te voeren. Of dat meisje @Loorschrijft wat er uitziet als een lekker wijf en twittert als een dorpsgek, die zich steevast beroept op de mening van reactionair G.B.J. Hilterman die Palestina een land zonder volk noemde om de terroristische bezitname der Nazi Joden te rechtvaardigen terwijl iedereen weet dat de Palestijnen er sinds mensenheugenis een normale niet gemilitariseerde samenleving op nahielden met steden, dorpen, scholen, rechtbanken, middenstand en dergelijken. Of bijvoorbeeld de minister van buitenlandse zaken Uri Rosenthal die als echte Nazi Jood aan de basis staat van oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Islamitische landen en een hoofd heeft alsof hij Narcissus zelf is. En natuurlijk hoernalist Kustaw Bessems van De Pers die wat blij is met de razzia op hetzuur en niet wil zien wat een hufterige aanslag dat is op de vrije meningsuiting, precies zoals de leider der Nazi Joden -Theodore Herzl- dat graag zag.

De Joden in Nederland hebben er na de Duitse bezetting een probleem bij, dat is dat eindelijk de sleutelrol betrokkenheid publiek wordt van de kapitalistische Joden bij de Tweede Wereldoorlog en de ‘ausrottung’ van de proletarische Joden uit Europa. Deze kapitalistische Joden verenigde zich in het Zionisme en voerde sinds 1897 een actieve campagne om Europa Joden vrij te krijgen. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk noemde zij dat. Omdat de Joden in Europa het nergens beter hadden, bedachten de Zionisten dat zij moesten samenwerken en bondgenootschappen moesten sluiten met anti-Semieten. Ook zette zij aan tot anti-Semitisme omdat zonder Jodenhaat in Europa de gemiddelde klootjesvolk Jood zich niet naar Palestina liet deporteren. De Nazi Joden van nu onderwijzen dat natuurlijk niet, zijn alleen bereid de schuld te leggen bij zij die de Nazi Joden in der tijd geholpen hebben bij hun terrorisme tegen de mensheid en weigeren de eigen sleutelrol betrokkenheid toe te geven terwijl voorts deze betrokkenheid onmiskenbaar blijkt uit de eigen bronnen der Nazi Joden. Ook willen de Nazi Joden dat hun handlangers opdraaien voor de ‘wiedergutmachung’ van zes miljoen industrieel vergaste Joden terwijl er geen betrouwbaar forensisch bewijs bestaat voor de industriële vergassing van Joden en iedereen natellen kan dat in ieder geval de helft van die zes miljoen een Nazi Joodse leugen is. De Nazi Joden hebben door de eeuwen heen altijd al het leven van de proletarische Joden zuur gemaakt. Zij waren immers altijd al de bezitters van het grootkapitaal die hun Joden in getto’s begeleidde alsof het slaven waren. Ook speelde deze Nazi Joden een sleutelrol in de trans-Atlantische slavenhandel, waar zij hun oude geld aan te danken hebben. Nazi Joden zijn te herkennen aan sympathie voor het Zionisme. Hoedt u voor deze mensen, ze zijn levensgevaarlijk en schuldig aan de afschuwelijkste gesels die de mensheid kastijdt.