De perverse Zionisten

Het door de Zionisten gebouwde Auschwitz had een bordeel pal naast de poort met 'Arbeit mach Frei' Het is pervers zoals de Zionisten met hun misdrijven te koop lopen. Iedereen die er wat van zegt krijgt de volle laag van propaganda-Nazi Ronny Naftaniel en zijn vazallen van het Meldpunt Discriminatie Internet. In de wandelgangen smoezend met politie en justitie over hoe erg het antisemitisme is en dat lik op stuk beleid nodig is en met géén woord willen reppen over het eenvoudige feit dat het in de eerste plaats de Zionisten waren die in 1897 reeds veroorzaken van antisemitisme duurzaam op de agenda hadden staan. Dat iedereen de dagboeken van Anne Frank is geleerd en het Achterhuis bezoekt is vanzelfsprekend natuurlijk, daarbij Mein Kampf verbieden is onderwijstechnisch niet te begrijpen en dan ook nog eens niet vertellen dat de Zionisten zelf Hitler betaald hebben is niet te verkroppen. Honderdtienduizend Joden uit Nederland zijn ‘ausgerot’ omdat de Zionisten zo graag antisemitisme wilde als middel om Palestina in bezit te nemen. Het kaddisj mee janken bij en tijden de Auschwitz herdenking en ondertussen verzwijgen dat de Zionisten het bombardement op Rotterdam betaald hebben. De Zionisten werkte op diverse terreinen samen met de Nazi’s om het ‘aurotten’ der Joden te vergemakkelijken. De grootvader van politicus Lodewijk Assher was bijvoorbeeld lid van de door de bezetter ingestelde Joodse Raad die door Zionisten bemand werd. Een handige opstelling van de Zionisten omdat ze daardoor na de Tweede Wereldoorlog als slachtoffers van de holocaust schuil konden gaan in de groepen door de Zionisten gebrandofferde gedupeerden. De Zionisten en niemand anders dan de Zionisten zijn de aanstichters van WOII en de Holocaust.

De Joodse bankiers familie Rothschild is de bevoordeelde partij in het geheel. Theodore Herzl de Zionistische leider is daar helder over in zijn dagboeken. Meer precies hebben de Rothschilds onder andere via de FED en IG-farben Hitler betaald en deelgenomen aan de bouw van Auschwitz. De Zionisten beloofde de Rothschilds verveelvoudiging van vermogens en koninklijke rollen in Israël indien de familie mee zou werken aan het onzalige plan der Zionisten om Europa naar de afgrond te dragen en de Joden het leven zuur te maken opdat zij verse emigranten zijn voor de kolonisatie van Palestina. “Verse emigranten” zijn de woorden van de Zionisten zelf die de Joden ook zagen als vervloekte bedelaars en die Israël het wereld getto noemde. Het plan om de Joden per goedkope treinen te deporteren komt uit het brein van Zionisten. Vrijwel de hele politiek van Hitler ten aanzien van Joden was gebaseerd op Zionistische propaganda en lobby en achterklap. Nu leven de Zionisten zich uit op de Palestijnen die genetisch veelal direct en rechtstreeks nakomelingen zijn van de eerste Joden die 5772 jaar geleden in Irak het licht zagen. Zionisten zijn er in soorten en maten. Ronny Naftaniel is een hypocriete Zionist met een valse lach. @Loorschrijft is Zionist met poep in het hoofd. Uri Rosenthal is Zionist met bloed aan de handen. Feitelijk heeft elke Zionist het bloed van de geholocauste Joden aan de handen. Onder druk van een zelf georganiseerde Tweede Wereldoorlog en Holocaust op de Joden hebben de Zionisten de wereld Israël opdrongen en nu willen zij dat u in koor het Hava Nagila Hava meezingt.

3 Responses to “De perverse Zionisten”


 • Israël is een stukje Europa in het Midden-Oosten. Je weet wel, dat pittoreske Franse kerkje met die aparte ingang voor joden.

 • De in Je Eerste Alinea Besprokenen zijn ook óm dé in tweede Aan Gegevenen hun Misdaden en winsten áf te schermen en in stand te houden.

  Kan Me van die holocaustclaims Nóg Herinneren Dát toén We op dé schoolreisjes alle hoeken van de Hel én zéér vele stijve pikken én vuisten Zagen We op gg moment een voor een een kamer in geleid werden waar een veel boosheid uitstralende jood zát mét zijn blote arm expliciet zó gedraaid op Tafel dát Ik gelijk een nummer Zag.

  Mij wérd gezegd hij ZOÙ in een concentratiekamp hebben gezeten en het dáár van hébben. Ik in Mijn Jeugdige Onschuld Nóg Levende Intuitie en Té Váak Lévensgevaarlijke Spontaniteit Flapte ér Gelijk úit ” Dát Hééft u Toch zélf Gedáán?”

  Zijn verweer Wás > ” Áls Je ér Wát Ván Zégt máák ik Je Àf”!

  Èén Ván dé vele schóólreisjes.
  Schoolreisje John F Kennedyschool te Haarlem Schalkwijk 1967

  Case Closed

Comments are currently closed.