Getto Israël

Zie die muren en wachttorens De enige die niet in de Naziscam der Zionisten trapt zijn de echte Joden. Dat miljoen mensen wat echt Joods is en waarachtig wortels bezit met het oude Heilige Land Israël waar de Joden ooit het uitverkoren volk waren. De Joden zijn allang niet uitverkoren meer. De Joods religieuze realiteit is dat Joden gezondigd hebben twee duizend jaar geleden en dat ze door G-d Jehova in de verstrooiing gedumpt zijn. Deze Joden in de diaspora die echt uit het oude Israël uit de tijd van Jezus komen zijn altijd vrije Joden geweest. Ook waren zij liberaal of orthodox. Ze hebben altijd met elkaar gemeen gehad dat zij zich gedragen naar de regels van het land waarin zij wonen en zich obsessief houden aan de voorwaarden met het verbond met G-d Jehova geen staat op wereldlijke grondslag na te streven. Zionisme is een doodzonden gezien vanuit de ogen van het Jodendom. Jodendom is een geloof. Wie zich niet aan de regels van het geloof houdt neemt afstand van het geloof en is geen gelovige meer. Wie in de politiek zegt gelovig te zijn, is dat niet. Voorts leiden de doelstellingen van de christelijke partijen in Nederland tot vervulling van de profetieën uit de Bijbel waaruit géén verlossing is. Christenen in de politiek dragen daarmee bij aan de ondergang van het eigen soort. Hun geloof heet Christenheid. Voor Joden of wannabe Joden geldt dat ook. Indien zij aan politiek deelnemen gaat het eigen soort er aan ten onder en dat is te zien aan de Holocaust die door Zionisten georganiseerd is. Zionisten kwamen met het geld en de ideeën, en Hitler cum suis leverde de uitvoering. In de voorbereidingen bezochten de Zionisten en de SS elkaar en werd er geapplaudisseerd bij elkaars conferenties. De Zionistische organisatie Betar.org was de eerste in Duitsland met het dragen van bruinhemden. De leden van de ‘The World Zionist Youth Movement’ waren de eerste bruinhemden. Nu dragen zij blauw en propageren zij nazistische dat Israël een Joodse Staat is. Dat is het niet. Het is het nieuwe getto van de Joden waar het werk afgemaakt zal worden.

De idee dat de Moffen in een totaal psychose de Joden ‘ausgerot’ en met miljoenen tegelijk vergast hebben is natuurlijk al moeilijk te vatten in het onderwijs. Het buurland waarvan ook nooit gewonnen wordt met voetbal en wat ook al betrokken was bij de Eerste Wereldoorlog rooft zomaar honderdtienduizend Joden uit Nederland om te vergassen in Auschwitz. Als dan blijkt anno 2012 uit authentieke bronnen dat de Zionisten in 1929 eerst vanuit Amerika de Nazi’s betaald hebben, ontstaat vanzelf de gedachte dat die Zionisten radicale Schoften zijn. Van links tot rechts. Esther Voet, Ronny Naftaniel, Uri Rostenthal, Job Cohen, Lodewijk Asscher waarbij de opa Asscher voorzitter was van het Joodse verraad wat er toe heeft bijgedragen dat de honderdtienduizend Joden makkelijk uit Nederland gedeporteerd werden via Boulevard de Misère. En maar janken en zeiken over die holocaust en blijven propageren dat er zes miljoen Joden vergast zijn en dat die Moffen echt de daders zijn, is misselijk. Bijna de hele literatuur aan kamp verleden is verzonnen. Auschwitz was een agrariërs modelkamp ingericht door de Zionisten en de SS, symbiotische in vereniging met elkaar. De Zionisten bewogen zich als vrije spelers door de Tweede Wereldoorlog. Aan het oog van het grote publiek ontrokken, achter de schermen. Personen die de feiten over de collaboratie van de Zionisten met Hitler publiek maakten werden geëxecuteerd. Publicaties werden verboden. Wat er verteld wordt in het Nederlands onderwijs over WOII en de Holocaust is gelogen werkelijkheid. De Zionisten weten dit omdat het hun leugen is, samenspannend met Kutholieken. Er zijn ongeveer drie miljoen vermoord bij en tijdens WOII. De idee voor de Holocaust komt niet van Hitler. De ‘ausrotting’ die Hitler faciliteerde was de ‘ausrottung’ die de Zionisten propageerde. Daartussen is geen verschil. Er is geen sprake van dat de betrokkenheid van de Nazi’s aan de Totaaloplossing wel en die van de Zionisten niet kwaadaardig is.

Het is de kwaadaardigheid van de Zionisten wat tot de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust geleid heeft. De wil van enkele aristocraten die behoren tot de kring van de Joodse Bankiers Familie Rothschild. Grootmoeder Hitler werkte als huishoudster voor deze familie, en Hitler is een exclusieve Joodse naam. De Zionisten worden in het Joods ook Asjkenazim genoemd waarin de woorden Nazi en Asjkenaz verscholen zit. Asjkenaz was een niet Semitisch kind van Noach. De Europese Joden, de Asjkenazim, de Israëli, de Zionisten dus, zijn geen Semieten. Wel stichten zij tegen de regels en traditie van het Jodendom een Joodse staat op politiek bestuurlijke en staatsrechtelijke grondslag daarbij de hele wereld in chaos brengend. Het nieuwe aan de Joden in 1940 was dat zij Nationalistisch waren geworden en Duitsland in 1934 de oorlog verklaard hadden. De Joden zaten overal en waren door die oorlogsverklaring van Judea aan Duitsland vijand van de Staat geworden. De Joden van Judea, de Zionisten dus, manifesteerde zich met geheime diensten en militaire operaties al vanaf 1897. Deze zionisten bekennen zelf in eigen dagboeken uit die tijd dat hun financiers een bedreiging vormde voor de wereld omdat zij elke oorlog financierde die er gevoerd werd. Deze Rothschilds betaalde Hitler en verdiende aan Auschwitz. De keuze van oorlog of vrede op aarde ligt volgens journalist Theodore Herzl in handen van de Joodse bankiers familie Rothschild, zij die altijd al Joden als slaven hielden in hun getto’s in het oosten van Europa. Nu financieren zij regeringsgebouwen van het Getto Israël. En de beroemde Joodse Nobelprijs winnaar Eli Wezel blijkt zijn kamp verleden verzonnen te hebben, het nummer op zijn arm fantaseert hij er zelf bij. Hij is één van de vele Nazi’s die na WOII en de Holocaust de leugens in stand houdt om zijn collega’s in de internationale verhoudingen de kans te geven de Joden compleet van de aardbodem te vegen zodra zij allemaal in het beloofde land Israël gehuisvest zijn. Daarna wordt iedereen Kutholiek gemaakt!

1 Response to “Getto Israël”


Comments are currently closed.