Hitler was lief

De Zionisten verklaarde Hitler de Oorlog waarna Hitler zijn anti-Joodse maatregelen nam.Met de Zionisten vergeleken was Adolf Hitler lief voor de Joden. De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust was zoals beschreven op de site die Ronny Naftaniel niet wil dat u leest. De Zionisten hebben de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust -die uiteindelijk gelukkig toch waarachtig minder gruwelijk voor de Joden is afgelopen dan de Zionisten bedoelden- geleverd. De Totaaloplossing en Holocaust komen direct en rechtstreeks uit de fantasie van Asjkenazim. Dat zijn Asjkenazische Joden die ook Europese Joden genoemd worden. Nazi is het Joodse woord voor ‘Europees’. Joden zijn mensen die komen uit Zuid Europa. De Nazi komen uit het Oosten en worden ook Asjkenazim genoemd en zijn de bron van het Zionisme wat het andere gezicht is van de januskop waarachter ook het antisemitisme schuilgaat. Uiteindelijk zijn er tussen de nul en drie miljoen Joden gesneuveld bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarvan er in Auschwitz van géén tot maximaal tweehonderdduizend vergast zijn. Dat van de geïndustrialiseerde vergassing is een verzinsel. Het was niet de opzet van Hitler Joden te vergassen. Wie de geschiedenis van vóór de Tweede Wereldoorlog bestudeert leert dat Hitler respect had voor echte Joden en dat hij een hekel had aan communisten en socialisten en dat hij hen naar de gevangenis wilde omdat het bij meerderheid staatsgevaarlijke vertegenwoordigers waren van Judea die 24 maart 1933 Duitsland de oorlog verklaard had om te vernietigen, nadat de Joodse wereldgemeenschap in 1929 Hitler betaald had om de communisten en socialisten op te sluiten in werkkampen. Israël met diens buitenland politiek manifesteert zich thans reeds sinds augustus 1897 en is er op gericht om antisemitisme te veroorzaken omdat dit in het concept der oprichters zit als middel om Joodse rijkdommen te liquideren en verse emigranten voor de overigens bedrieglijke kolonisatie van Palestina te verkrijgen.

Wie nu naar de buitenland politiek van Israël kijkt ziet dat de Zionisten sinds de oprichting van de bestuurlijke lichamen geen steek veranderd zijn. Ze liegen en bedriegen en belazeren iedereen waar iedereen bijstaat. Iedereen laat hen begaan omdat zij tenslotte nakomelingen zeggen te zijn van de zielige Joden die met miljoenen tegelijk vergast zijn in Auschwitz. Dat zijn ze niet. De Joden in Auschwitz waren daar in een agrarisch modelkamp zoals er meer Zionistische modelkampen waren in Duitsland onder begeleiding van de Nazi. Joden in Auschwitz zouden worden uitgezet in het door de legers van Hitler bezette Rusland, zoals de kolonisten nu bezit nemen van het Midden Oosten. Deels moesten zij ook werken als slaaf voor het bedrijf van de Joodse bankiers familie Rothschild en de familie Bush. Een tyfus epidemieën heeft de meeste slachtoffers gemaakt, daarom aanwezigheid van desinfector Zyclon-B. Joden moesten op elkaar schieten van de Zionisten daarom werden Joden door Joden in dienst van het nazileger van Zionist Hitler, gedood. Alles is anders wat betreft de schuld aan de Tweede Wereldoorlog en de Nazi’s. De Zionisten martelen de mensheid met hun Nazi-politiek. Zij doen zich voor als Joden. Zij wekken indruk Joden te zijn door zich Joden te noemen en bepaalde Joodse tradities schijnbaar te respecteren. In het hart zijn het kwaadaardige opportunisten zonder ziel of moraal. Mensen die er in vereniging op uit zijn te heersen en anderen te verdrukken en alleen de eigen Nazistische behoefte te bevredigen. Ronny Naftaniel bezit een criminele persoonlijkheid en doet in karakter niet onder aan de propaganda Nazi. Dat is een oordeel op basis van feiten. Mede omdat Rony Naftaniel duurzaam zwijgt over de opzichtige sleutelrol betrokkenheid der Zionisten bij het Naziregime van Hitler. De betrokken organisaties waren gek genoeg intiem met elkaar. Ze kwamen bij elkaar op bezoek en sloten (broederlijke) contracten met elkander. Zowel particulier als in politiek ambtelijke hoedanigheid. De SS was een particuliere organisatie. De stichting van Israël was een particulier en overigens aristocratisch initiatief van de Rothschild Bankiers en betrokken Zionistische vrienden die tegen democratie en vrij-meningsuiting en dankbaar voor slavernij waren.

Hitler was de onderknuppel van de Zionisten. Zijn grootmoeder was huishoudster bij de rijke Joodse Rothschild Bankiers die blijkens oude teksten van Zionistenleider en journalist Herzl aan het hoofd staan van de keten van strafrechtelijk, civielrechtelijk en anderszins aansprakelijken die sleutelrol schuld hebben aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Ketenaansprakelijkheid wordt dat in strafrechtelijke termen genoemd. Werkt ook moreel na bij burgers en economie van de landen die dat soort gezeik van Zionisten steunen en of gedogen. Daarom de focking crisis. De leiding van Nederland weet dit allemaal tot in detail. De Zionistische betrokkenheid bij Hitler spat uit alle poriën van de geschiedenis. Geen enkele journalist of historicus in Nederland controleert bronnen iedereen praat elkaar nazistisch opportunistisch na terwijl eenvoudig bibliotheekonderzoek bekendheid met de feiten oplevert. De crisis in Nederland is compleet. Iedereen gaat uit van feiten zoals die niet zijn. Het is niet door de Moffen zelf dat ze antisemitisch zijn. Door gedrag van misbaksels als Ronny Naftaniel zijn zij in die omstandigheid geplaatst. Dat heet uitlokken. De Zionisten gedragen zich als klootzakken, beulen, misdadigers, en stralen dat op alle Joden af waardoor de commune Jood die het eerste slachtoffers der Zionisten is, ‘geendlost’ en ‘augerot’ wordt. Ronny Naftaniel en zijn Joodse gemeenschap zijn een probleem in de samenleving. De Cohens, de Asschers, zij die zich liberale Joden noemen of Zionisten. Dat zijn de Asjkenazim die vroeger wanneer het de laffe Nazi’s waren deelnamen aan de Joodsche Raad om het ‘ausrotten’ van de Joden uit Nederland te vergemakkelijken. Politicus Lodewijk Asscher is de nakomeling van zo’n Jood die postuum als verrader dienovereenkomst beoordeeld hoort te worden. De vader van de advocaat die er reclame mee maakt geen oorlogsmisdadigers te verdedigen en het toch doet heeft het in zijn arm gebrande nummer direct en rechtstreeks te danken aan zijn collega Asjkenazim in de Zionistische beweging.

Het pijnlijke gelijk van de site die Ronny Naftaniel niet wil dat u leest zit ‘m ook in de zaken die bij de huidige tijd passen. Er is inmiddels een stapeltje rechtszaken geweest wat geleid heeft tot dossiers waar honden geen brood van lusten. Hele pakketten met processen verbaal en correspondentie met recherche, officieren van justitie, advocaten generaal, en de rechtspraak. De vervolging van de terroristen in de Nederlandse politiek zal linksom of rechtsom of dwars door het midden plaatsvinden. Des te langer dat het duurt des te harder de strafvorderlijke klappen zijn zullen. Er wordt thans reeds geruime tijd gewerkt aan het politiek strafrechtelijke Armageddon in Nederland. Nu 2012 als jaar van de duivel aangebroken is gloort er hoop dat de politiek juridische massaslachting onder de politieke ambtsdragers eindelijk vorm krijgt. Geen van hen zal strafvorderlijk gespaard blijven. Ook die van groen of links niet (help wat een verschrikkelijke mensen). Rechts in Nederland is fascistisch. Het doet liberaal, in het hart wil het liefst hardop het Horst-Wessel-Lied zingen en ‘juden raus’ roepen. Links is net zo corrupt en het midden is niet anders. Katholieken, Zionisten en verder medeplichtige leeghoofden en anderszins zakbeschaafden gedragen zich als politiek ambtelijke hooligans elke burger de les lezend en het leven zuur makend. De jacht op Wilders is niet opgehouden met zijn vrijspraak in de Zaak Wilders. Wilders wordt door zijn manifestatie in die zaak gezien als iemand die zijn vrijspraak afgedreigd heeft.

Zijn verhoor van oud-raadsheer Schalken waarover zijn Joodse advocaat die belooft geen oorlogsmisdadigers te verdedigen en het toch doet, zegt dat hij Schalken gefileerd heeft, was a) niet nodig want die wraking sloeg nergens op Wilders was toch wel vrij gesproken en b) was net alsof Wilders ter plekke de gehele oppositie tegen hem een enkeltje Oranje Hotel of Waalsdorpervlakte wenste. Dus Geert Wilders zal het krijgen: zijn verdiende loon. Daar wordt ook zonder dat erover gepubliceerd wordt voortgaand aan gewerkt. Ook op Zondag 22 januari 2012, de dag waarop de strafvervolging van de hier bedoelde politieke ambtsdragers verder ingeleid wordt. Het is vanzelfsprekend vervelend voor domrechts en al die mensen die afgeven op conspiracionisten: voor elke redelijke wetenschapper is het vanzelfsprekend dat vliegtuigen te pletter vliegen tegen Twin Towers. Zelfs als het een grote Boeing is. Amerika is net als Nederland gegijzeld door politieke ambtsdragers die macht misbruiken en bevoegdheden schenden en die de veiligheid van de Staat ondermijnen en die met elkaar in vereniging deelnemen aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide en daarmee de wereldeconomie ruïneren opdat zij en collega politieke ambtsdragers in de internationale verhoudingen heersen over aarde als God in Frankrijk. De opzet van de politiek, in ieder geval sinds maart 2003 toen Nederland besloot middels besluitvorming deel te nemen aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak waarvan elk beginnend jurist alleen aan de vorm al zien kan dat er stront van zal komen, is om bij te dragen aan de vernietiging van het maatschappelijk leven zodat u aan God en de kerk overgeleverd bent.

Jan Peter Balkenende kon begrijpen, ook in maart 2003, dat elk akkoord voor de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak zou leiden tot gelazer. Er was niet eens een oorlogsverklaring van Nederland aan Irak. Ook heeft Balkenende deelgenomen aan de moord op het bevriende staatshoofd van Irak, omdat er geen oorlogsverklaring van Nederland aan Irak was. De politieke steun van politieke ambtsdragers van Nederland aan de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak heeft van Nederland agressor gemaakt die niet te vertrouwen is in Islamitische landen zoals Afghanistan en daarom vanzelfsprekend op de korrel genomen wordt door radicaliserende Moslims die helemaal schijt ziek zijn van de hypocrisie en leugens in het westen over de toestand in het Midden Oosten en gelogen historische rechten van Europese Joden en dan ook nog het gelieg over Irak en de WOMD’s en de leugens in verband met Libië. In Westerse media wordt louter aandacht gegeven aan de eigen ego en wordt alles wat de feiten opdist gekapitteld en/of gekleineerd. Het is schandalig zoals iedereen achter de leugens van het Zionisme en de Christenheid aanloopt en voortgaand wegkijkt van feiten over de schuld van de Zionisten en Katholieken aan de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en de crisis nu in het Midden Oosten.

Nederlandse Defensie is een gatenkaas door het beleid en strategie wat Nederlandse bewindslieden en Kamerleden in vereniging met elkaar sinds het kabinet Balkenende uitvoeren, het is in een uiterst penibele of in ieder geval moeilijke tot onmogelijke rechtspositie beland. Dat er in de rechtspraak verwarring bestaat omtrent de vervolgingsbevoegdheden van betrokken politiek delinquenten, ontslaat de kritische en niet kritische media niet van de plicht dat geteisem in ieder geval digitaal voortgaand in de bek te schijten! In alle media manifesteren zich zogenaamde deskundigen. Historische, juristen, anderszins wetenschappers, of journalisten, in ieder geval mensen die zeggen het te weten of waarvan gedaan wordt dat ze het weten en die dan met elkaar in de verschillend media elkaar de kont likken, bijvoorbeeld aan tafel van DWDD met die über cultuur arme Matthijs van Nieuwkerk die duur door de Straat betaald opportunistisch aan desinformatie doet. De kranten jonge. Geveinsde verlegenheid en niet relevante nonsens maakt hem tot één van de meest inhoudsloze persoonlijkheden van Nederland, tenenkrommend om naar te kijken. Iemand voor wie het woord ‘goelag’ uitgevonden is. Dat de VARA zich op die manier manifesteert doet bang vermoeden omtrent de waarachtige poepkleur van de omroep. Kort en goed is de denazificatie niet afgerond. Geert Wilders krijgt ook van Bert Brussen de ruimte en volgens deze man die zich ook uitgeeft als journalist en soms zelfs als deskundige, mag er op zijn site De Jaap niet over genocide van de terroristen in de Nederlandse politiek bericht worden. Wel maakt hij dankbaar gebruik van de diensten van het advocatenkantoor wat mede opgericht is door Eberhard van der Laan, de terrorist namens de PVDA die Balkenende en de Christenheid en Zionisten geholpen heeft bij en tijdens die immense misdrijven van de politiek die maar door niemand behandeld worden.

5 Responses to “Hitler was lief”


 • Ja Inderdaad en ook GOD´s Uitverkoren Schatje.

  http://newdemocracyworld.org/old/Einstein.htm
  http://tinyurl.com/6rlh9u6
  Voor Adolf Hitler:

  • trek mijn bovenstaande bevreemding in.Het is een pr opzetje van naftaniel om in een Vals homoheldenlichtje te komen en een samenspan van relbek en zijn horde. Die sionisten lopen steeds met Homofielen en Pedofielen manipulaties te rommelen en mennen.Trouwens Homos? Dan de verkeerde versie als rabijnen.Ze vragen hoe veel Kinder kanalen ze ONGEVRAAGD ONGEWENST doorboord hebben is altijd lachen.

 • http://www.youtube.com/watch?v=e2_oVexQk7I

  Hier in zegt mullins dat Hitler en zion 1923 samen gingen en rothschild land in palestina opkocht wat ook weer streamed met de teksten op de munt die je hebt.Nazi is dus inderdaad en samenvoeging van nationaal en zion en volkomen joods enkel en alleen immers het duitse volk had er niets nationaals of sociaals aan dan kommer en kwel.Nu zeggen ook je munt en mullins dat.

  De rothschilds die om rusland in bezit te krijgen enkel al 500 verenigingen en organisaties hadden opgericht in dat land om het te ontwrichten en over te nemen op alle machts bezits en bestuursfuncties waren met organisaties zo als de mdi cidi jdl dat ook zijn ook in duitsland al helemaal aanwezig met oa. jabotinksi betar en menorahmovements rond die tijd al en in mijn ogen hadden ze in werkelijkheid met de eerste wereldoorlog al duitsland in handen.

  En was onderdeel van hun communistisch plan verovering van de wereld dat in china begon via rusland duitsland europa en de wereld waar van de communisten even als hun rabinaten vast ook niet wisten dat ze de bankenelite dienden en dienen. Het joodse volk weet niet vast niet dat ze zo al millenia misbruikt werden als monarchsoldaten voor de weelde en macht van enkele kasten adel of elite.Die hadden langs de Nijl al allemaal hun Bethlehems.Ze worden ook wel eens het ambtenarenvolk genoemd.Teken van enorme Zieleschaden.

  Een activist van hen sobelson met bril en duivelse grijnz is zo wel te vinden op fotos van het trotskikamp in rusland als in de fotos van joodse arrestanten vanwege de kristallnachtrellen die ze in duitsland hadden aan gericht.
  Dan waren de joodse ss en joodse bruinhemden nazijeugdfotos ook al gevonden op de israelische site en bleek de hitlerjugend joodse gezonde jeugd te zijn.Zaakje is ondertussen wel duidelijker dan hun holocaustclaims ooit mochten dromen nog eens te worden.

 • “De vrijheid van meningsuiting en godsdienst zijn in de Verenigde Staten en Israël volgens het comité ‘heilig’.”
  WHAHAHAHAHAHA Joehoe ronny….?

  http://www.depers.nl/binnenland/625412/Schorsing-op-grens-van-fascisme.html

Comments are currently closed.