Joden nakomelingen apen

Apen en varkens zijn ook mensen De Islamhaters van het Centrum Informatie Documentatie Israël en ook die intolerante verslaggever Kustaw Bessems van De Pers krijgen er het schuim van op de kaken wanneer de shariageleerde sjeik Haitham al-Haddad onderwijst dat Joden nakomelingen van apen zijn. Het is een wetenschappelijk feit dat Joden nakomelingen van apen zijn. Dat heet evolutie. Ook de ras Islamhaters van het CIDI en die uber hypocriete Kustaw Bessems van De Pers stammen van apen. In zekere zin zijn Joden nog altijd apen. Net als de Islamhaters van het CIDI en Kustaw Bessems de Nazi-propagandist van De Pers. Desmond Morris de grote wetenschapper op dit terrein noemt de mens: de naakte aap. Dat is de mens ook, een aap. Elk mens is een aap. Ook Joden zijn apen. Dat is geen belediging van Joden, dat is een feitelijke constatering. Honden stammen van wolven. Mensen stammen van apen. Joden zijn niet anders dan andere apen. Of Joden ook van varkens afstammen zoals de shariageleerde sjeik Haitham al-Haddad onderwijst blijkt niet uit de evolutietheorie. Niet iedereen erkent de evolutietheorie van Darwin. De Koran is een buitengewoon en bijzonder wetenschappelijk boek. De Islam gelooft bijvoorbeeld dat mensen van humanoïde afstammen en dat één van die humanoïden zich als mens kon en mocht voortplanten in het paradijs. Die mens is Adam genoemd. De evolutietheorie vertelt een soortgelijk verhaal. Of Joden ook afstammen van varkens is evolutionair wetenschappelijk minder helder. Mensen en varkens hebben veel gemeen. Sommige varkens zijn meer gelijk dan andere varkens. In de mensenwereld worden die varkens Zionisten genoemd, ook wel verward met Joden.

8 Responses to “Joden nakomelingen apen”


Comments are currently closed.