Jodenprobleem in Nederland

You did not know that, did you Nederland bezit anno 2012 een joekel van een Jodenprobleem: de Zionisten liegen dat ze barsten over de eigen betrokkenheid bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De honderdtienduizend Joden die uit Nederland ‘ausgerottet’ zijn in 1940-1945 en via Boulevard de Misère in Westerbork per veewagens zijn weggevoerd naar Sobibor en Auschwitz wisten niet dat hun deportatie overeenkomstig het plan was wat de Zionisten in 1897 hadden opgesteld om Palestina in bezit te krijgen. Ronny Naftaniel van het Centrum Informatie Documentatie Israël is hiervan vanzelfsprekend wél op de hoogte want hij kent de Zionistische geschiedenis op zijn duim. Hij liegt er over tot hij barst omdat hij er Zionistisch geen belang bij heeft dat iedereen weet dat het deporteren van de Joden uit Nederland een Zionistisch plan was wat nota bene betaald is door de rijkste Joden op aarde. De denazificatie is nog niet voltooid: de Zionisten zijn nog niet afgestraft.

Uiteindelijk zijn er geen zes miljoen Joden vergast. Het hele verhaal over de industriële vergassing is een spijkerharde leugen. Er zijn wel heel veel Joden vermoord, die zijn (normaal) geëxecuteerd. Dat paste in het plan van de Zionisten om zes miljoen Joden te laten lijden als vervulling van Kabbalistische profetieën voorafgaande aan de bezitname van Palestina. Een groot deel van de Joodse slachtoffers is gestorven aan de tyfus-epidemie waartegen desinfector Zyclon-B werd ingezet. De Zionisten hebben alles in touw gezet. Ze hebben de ideeën geleverd, de wetenschappelijke basis voor de rassenwetten, de betrokken partijen tegen elkaar opgehitst en de Nazi’s betaald. Het totaal aantal Joodse slachtoffers zit tussen de één komma zeven en drie miljoen. De exacte berekening met onderbouwing door bewijselementen is op last van de Nazi’s van het CIDI en Meldpunt Dicriminatie Internet in beslag genomen door officier van Justitie Paul Velleman.

De eerste Bruinhemden in Duitsland waren nota bene de Zionisten van Betar. Voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog waren er broederlijke contacten tussen de Zionisten en SS. Eichmann zag zichzelf als een echte Zionist. Dat de Nazi’s met de Totaaloplossing eufemistisch het vergassen van de Joden bedoelde en dat de Totaaloplossing van de Zionisten niet kwaadaardig was, zijn Zionistische leugens van ná de oorlog. De Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk maakte al vanaf 1897 deel uit van de basis van het Zionisme. Gezien de manier waarop, kan dat niet uit broederlijkheid voor de Joden bedoeld zijn. De Zionisten zagen het veroorzaken (veroorzaken!!!!) van antisemitisme als middel om doelstellingen te realiseren. Ook zijn de Zionisten WOII begonnen en hebben deze gewonnen, het was hun oorlog. De Zionisten wilde Duitsland kapot, ook hadden zij plannen om in Rusland tien miljoen Russen te vermoorden. De Joden van voor de Tweede Wereldoorlog, althans een deel van de Asjkenazim, waren echte probleemmakers. Soort PVV’ers die overal stennis schopt en samenlevingen naar de rand van de afgrond droegen.

Hitler verzette zich tegen de terreur van déze Joden, en viel alle Joden aan toen de Zionisten in maart 1933 Duitsland de oorlog verklaarde. Nederland is in onwetendheid geplaatst en wordt zwaar voorgelogen door de Zionistische vrienden van het CIDI. De Moffen hebben het echt niet geweten van de Holocaust en de vergassing van zes miljoen Joden want het is domweg niet gebeurd. Rapportages zijn willens en wetens vervalst om Europa in schok te houden over de vermeende Nazi-misdaden om op die manier de kolonisatie van Palestina af te persen. De Zionisten uit 1897 zullen vast nooit gedacht hebben dat het in 2012 heel makkelijk is om via internet stockpiles met archieven van over de hele wereld vanuit de luie stoel te doorzoeken op sporen waarin de Zionisten de eigen leugens prijsgeven.

12 Responses to “Jodenprobleem in Nederland”


 • @ Stier.

  Je bent goed bezig. Houd je echter zoveel mogelijk bij de feiten
  en verwijs naar literatuur voor jouw feiten/stellingen.

  Doe je werk als een geschiedschrijver.

  Ga niet in discussie met joden/zionisten die op jou worden afgestuurd om je uitspraken te ontlokken die zij tegen jou zullen gebruiken.

  @ gogologo betreft. Reageer alleen als je serieus bent en niet met stompzinnige uitspraken als Geert Wilders kaalscheren.

  @ Stier Keep going with the facts/the good work.

 • Through the use of media deception and political bribery, you have amassed the sympathies of many. You claim to be democratic, yet in reality this is far from the truth. In fact, your only goal is to better the lives of a select few while carelessly trampling the liberties of the masses.
  http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/anonymous-hacker-group-threatens-reign-of-terror-against-israel-1.412118?localLinksEnabled=false

 • Mensenrechten zijn een groot goed en behoren beschermd te worden.

  Het is in dat kader misschien een goed idee om de ministers (staatsterroristen) van Israel voor oorlogsmisdaden en schending van de mensenrechten te vervolgen. Verjaren namelijk nooit.

  Toch gebeurt dat niet. Reden omdat Europa bestuurd wordt door een ZOG, zionistic occupied government. Bijna 100% van alle ministers van de respectievelijke europese landen zijn joods Zionistisch. Ze zijn wel zo slim om dat niet openbaar te maken.

  Van de zogenaamde mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch hoef je ook niets te verwachten. Het bestuur van deze organisatie is bijna voor 100 % in handen van de joden Zionisten welke uiteraard alleen beleid voeren wat in het belang is van de joden Zionisten en Israel.

  De niet-joden joden en niet-joden zijn/worden de (toekomstige) slaven van de joden zionisten.

  WAKE UP CALL

 • Wens niet gecensureerd te worden op deze site.

  Als ik schrijf joden bedoel ik ook joden. Het onderscheid maken maken tussen joden en zionisten is onzin omdat ook zionisten joden zijn al dan niet askenazi zoals jij dat noemt.

  Het gaat erom dat een jood zichzelf als jood ziet/beschouwt en vanuit dat idee met de buitenwereld omgaat.

  Het blijven joden. Dat weten zij zelf drommels goed.

 • @geenjood Dan ben jij niet welkom op deze site, dus ban.

 • Lees en huiver, hieronder volgen enkele citaten uit de Talmoed, waaruit wij een helder beeld krijgen hoe joden ons (niet-joden) zien:
  - “De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” (Talmoed: Baba mezia, 114b)
  - “De akum (niet-jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-jood.” (Ereget Raschi Erod. 22 30.)
  - “Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. ” (Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855.)
  - “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” (Coschen hamischpat 405.)
  - “De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” (Jalkut Rubeni gadol 12b.)
  - “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.” (Schene luchoth haberith, p. 250 b.)
  - “Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” (Tosapoth, Jebamoth 94b.)
  - “Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.” (Jore dea 377, 1.)
  - “Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” (Talmud Sanhedrin 74b.)
  - “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.” (Sepher ikkarim III c 25.)
  - “Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. ” (Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5.)
  - “Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ” (Talmud, Abodah Zara, 4b.)
  - “Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offerande aan God.” (Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772.)
  - Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. (Sanhedrin 57a.)
  - De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël ter beschikking gesteld.” (Baba Kamma 37b.)
  - Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. (Yebamoth 98a.
  - Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament. (Shabbath 116a.)
  - Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog (“Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood”).

Comments are currently closed.