Leuk! Auschwitz slopen

Het nieuwe Auschwitz Vanuit de hoek van directe nakomelingen van de waarachtige slachtoffers van het concentratiekamp Auschwitz is het verzoek het kamp te slopen. Schoorstenen, hekken, barakken, museum, alles weg. Maak er een lusthof van. Er zijn toch lang niet zo veel Joden vergast als de Zionisten propageren, bovendien was er een hoerentent en deden de douches het niet. Dat het bedrijf IG-Auschwitz de eigenaar was van Auschwitz en dat IG-Auschwitz weer eigendom was van IG-Farben wat weer in bezit was van de Joodse bankiers familie Rothschild die ook de Knesset en het Israëlisch Hoger Gerechtshof financiert, staat niet in de geschiedenisboekjes gedrukt en van kleurige plaatjes voorzien met diagrammen en pijltje opdat iedereen het begrijpt. De Joodse bankiers familie Rothschild is ook de familie die samen met Esso en Shell (van Shell helpt weet u wel) en Rockefeller, Adolf Hitler gehoofdsponsord heeft. Met dertig miljoen tegelijk. De grap van dit alles is dat het Centrum Informatie Documentatie Israël bovenstaande allang weet. Het Zionisme staat aan de basis van het Nazisme, daarom dat Ronny Naftaniel daar niks over zegt. Ronny Naftaniel is een échte Nazi en de president van Iran Mahmoud Ahmadinejad zegt het wél goed over de Holocaust.

De Zionisten hebben sinds de oprichting in 1897 gekozen voor beleid en strategie waarmee zij antisemitisme uitlokken konden. In 1897 was het antisemitisme op de retour. Dat was niet voordelig voor de Zionisten want die hadden verse slaven nodig voor de kolonisatie van Palestina. Slavernij was amper voorbij of de slavendrijvers organiseerde zich in de Zionistische beweging als middel tegen de invoering van de algemene mensenrechten voor Joden. In West-Europa is er altijd weinig antisemitisme geweest omdat er weinig tot geen Semitische bewoners waren. De Joden die in Nederland woonde prefereerde het al meer dan zeshonderd jaar om geïntegreerd en/of geassimileerd te zijn. Die hadden geen behoefte aan Zionisme. Dat was niet in overeenstemming met de eeuwen oude joodse wetten en tradities. De haat en/of anderszins weerstand tegen de Ostjuden die vanuit Oekraienen tot Jiddschkeit bekeerd en berooid en opgedreven door Zionistische slavendrijvers Duitsland binnen stroomden na de Eerste Wereldoorlog, wordt nog al eens verward met antisemitisme.

Deze mensen zijn geen Semieten omdat zij geen nakomelingen zijn van Sem. Lees de bijbel. De Ostjuden zijn de Zionisten, zij die de Nazi’s voeden. Ze worden door de Joden niet voor niks Asjkenazim genoemd. De tekens NAZI zit al in het Joodse woord voor Oost Europese Joden wat geen Joden zijn omdat zij geworteld zijn in de Oekraïene en pas in 740 na Christus opportunistisch door de politiek leiders collectief bekeerd zijn. Die mensen zijn geen Joodse normen en waarden bijgebracht. De burgerij daarvan heeft zich in Duitsland gevestigd na de Eerste Wereldoorlog, heeft alle baantjes ingenomen en Duitsland de oorlog verklaard in 1933; dit is de populatie mensen die Hitler ausgerott wilde zien, en die als naïeve Joden op de trein zijn gezet plus al de rest die tevreden waren in de landen waar zij woonde. De Joden van Nederland hebben het niet graag over de schuld van het Zionisme aan de Holocaust. Daarmee valt het fundament onder Israël vandaan en moeten de Joden het bronwater van de Jordaan met de Arabieren delen. Racisme en Zionisme zijn aan elkaar verwant. @Loorschrijft bijvoorbeeld; de wannabe Jood op Twitter heeft een gemeen rascistische toonzetting, ook al gaat dat in algemeen beschaafd Nederlands.

Waren alle Joden als de Sefardim geweest, dus echte Joden, dan had Hitler nooit een probleem met de Joden gehad want Hitler rotte mensen uit die plotsklaps Duitsland in kwamen stromen en vanuit het buitenland en in de eigen propaganda Duitsland de oorlog verklaarde en de Duitsers met varkens vergeleken en in Rusland genocide propageerde. Dat waren niet de Joden die al meer dan zes honderd jaar geen enkele nationalistische of anderszins politieke ambities uitleefde. Strikt genomen rotte Hitler zijn eigen mensen uit om de Zionisten te vrede te stellen in de lust naar kolonisatie van Palestina. De Joden van Sem zijn de echte Joden en dat zijn de Sefardische Joden, de waarachtige Israelieten, de mensen die echt de wortels hebben in Israel en komen uit de tijd van de profeet Jezus Christus.

Auschwitz slopen is ook meteen aandacht vragen voor de abjecte Christenheid. De Zionisten vertrouwde er op dat zij bij en tijdens het ausrotten van de Joden hulp zouden krijgen van de Katholieken omdat de (radicale) katholieken geloven dat wanneer de Joden in december 2012 in Israël gehuisvest zijn, zij zullen creperen bij en tijdens de geprofeteerde hel van Megiddo waarna dan één van de Rothschild kinderen ten tonele wordt gevoerd om als verlosser ook de Moslims en alle andere niet blank en rijk met de tong diep in de reet van de familie Rothschild, uit te roeien. In de door Zionisten gedomineerde media wordt dat dan gelijk gesteld aan het redden van de wereld. Auschwitz is opgezet als agrarisch modelkamp om Joden uit te zetten in het door de Duisters bezet Rusland en om Russische strijders te executeren. Er is zeker met vergassen geëxperimenteerd. Ook in Amerika werden mensen veelvuldig en met grote regelmaat vergast. Vooral gehandicapten en zwakzinnigen en ieder ander waar een excuus voor bedacht worden kon. Ná de Joden wilde de Zionisten ook het Negerprobleem en het Egypte probleem oplossen.

Wat is eufemisme nog tegenwoordig wanneer in de autentieke protocollen van de beruchte Wannseeconferentie geen woord staat over het vermoorden van Joden en de Zionisten leider Herzl het in zijn dagboeken expliciet heeft over het veroorzaken van anti-semitisme om Joodse rijkdommen te liquideren? Ronny Naftaniel heeft daar vast een logische Zionistische verklaring voor, of anders journalist, filosoof en media persoonlijkheid Bert Brussen. Het ‘ausrotten’ van de Joden zoals Hitler dat zag was exact hetzelfde als de Zionisten dat begrepen. Hitler en de Zionisten spraken dezelfde taal. Israël nu is een wereld getto voor Joden. Er staat ook een muur om heen zoals dat gaat bij getto’s voor Joden. Met de smoes om de Joden te beschermen tegen aanvallers. Feitelijk om de Joden binnen te houden. Dus die muur moet ook gesloopt. Over de rug van die zogenaamde Joodse Staat stoken de Zionisten van uit de Verenigde Staten van Amerika het vuur in het Midden Oosten op zodat de Arabieren zich preventief in een finale slachting op de Joden afreageren. Nederland kan zich erop voorbereiden dat de Islamitische overheersing die Wilders & co uitlokt, korte metten maakt met de neo-koloniale bullshit van de Christenheid en het Zionisme.

Update: ziet u wel: Israël jaagt Joden de dood in.

4 Responses to “Leuk! Auschwitz slopen”


  • Diaries of Theodor Herzl reveal a Zionist plan to backstab Turkey

    http://radioislam.org/islam/english/jewishp/turkey/herzl_turkey_attack.htm

    Kómt spoorraileigenaar von hirsch familie ván hirsch ballin wéér in Bééld mét Armenie én dié genocide

Comments are currently closed.