Celebrate prophet Joseph Kony

JODEN INDE POLITIEK * ZIJN * GÉÉN HÁÁR BÉTÉR * DÁN * JOSEPH KONY * KRIJGSHEER DER KINDSOLDATEN * ÉN * CHRISTEN * IN UGANDA * VIER NEGERDAG * MAKE JOSEPH KONY FAMOUS *

Fuck Joseph Kony Joseph Kony en de Christenen inde Politiek zijn zoals iedereen weet Kinderen van Satan. Joden inde Politiek zijn Satan zelf. De fameuze Joseph Kony die in contact staat met G-d, is profeet van het Verzetsleger van de Heer met een lust naar moorden. In het Engels heet zijn groep ‘the United Democratic Christian Army’, hij kidnapt kinderen en maakt ze tot soldaten van zijn leger. Vervolgens laat Kony zijn kindsoldaten andere negers bloederig afslachten. Niet minder gruwelijk dan Joden inde Politiek gedaan hebben met de mensheid. Joden inde Politiek leveren soortgelijk werk als Joseph Kony. Merendeels Joodse kinderen, vrouwen, mannen zijn op veewagons naar Auschwitz gezet; tot slaaf gemaakt in het slavenkamp van de rijkste en Joodste Jood op aarde; en als insecten vergast; opdat voldaan is aan kabbalistische voorwaarden die gesteld zijn in oude geschriften aan de wederkomst van de Messias. Heerschappij van de Heer houdt uiteraard iets anders in dan de Joden inde Politiek of Joseph Kony denken. Ook Joseph Kony is een Jood inde Politiek. Hij is neger. De eerste Joden waren negers. Zwart als roet. Komende uit Irak, de eerste beschaving. Joden die niet aan Politiek doen gedragen zich niet als Nazi’s, of althans significant minder. Echte Christenen bijvoorbeeld, zij die in Christus geloven en niet aan politiek doen, zijn in tegen stelling tot christen Joseph Kony geen klootzakken bijvoorbeeld. Het Paradijs wordt verziekt door Joden én Christenen in de Politiek. Vooral Joden ende Christenen in de Politiek zijn probleemmakers. Opportunistische staatsrechtelijke kankergezwellen die het best ASAP zonder verdoving rechtens uit bestuurlijke lichamen gesneden kunnen worden. Ze hoeven vanzelfsprekend niet aan de Zyclon-B want er is geen luizen plaag. Wie de geschiedenis begrijp zoals deze waarachtig geweest is, weet dat het ook voor Eichmann te veel zal zijn geweest, het gas, wat de Joden inde Politiek en middels hun bedrijven aan Auschwitz leverde, tevens voor mensen te gebruiken.

Joseph Kony is een product van de Christenheid; en de Joden inde Politiek zijn laffe huichelachtige wezens die al het negatieve van de hel afstralen op het Jodendom in het algemeen en de niet-Zionistische of Diaspora Joden in het bijzonder. Joseph Kony is de beul van Uganda, en Zion is van de Nazi’s. Zion is een niet-Joods project van Gewillige Beulen van Hitler; Joseph Kony is Satans eigen dienstknecht; Ronny Naftaniel is verrader van de Heilige Joodse Zaak. Al die Joden inde Politiek zijn verraden van de Heilige Zaak Van De Heer, net als Joseph Kony. De honderdtien duizend Joden die eenvoudig uit Nederland zijn weggevoerd 1940-1945 hebben hun Via Dolorosa te danken aan de Joden in de Politiek; de Zionisten. Kindslaven is niet door Joseph Kony bedacht. Al in 1897 komen de Joden in de Politiek met de fantasie om antisemitisme te veroorzaken zodat Joodse rijkdommen in Europa geëxecuteerd zouden worden; en om met de anti-semieten samen te werken om het leed der Joden in het algemeen in Europa naar een diepte punt te brengen, zodat emigratie naar Palestina het enige redelijke alternatief lijkt voor Joden. Joseph Kony heeft het niet van een vreemde. Het waren de Joden in de Politiek die reeds in 1900 over Holocaust op Zes miljoen Joden begonnen waren. Joseph Kony is niks daarmee vergeleken. Auschwitz is opgezet als agrarisch modelkamp om Joden het door de Duitsers bezette Rusland te laten koloniseren, en te werken als slaven voor de Joodse Rothschild Bankiers die eigenaar van het kamp waren. Joseph Kony is neger en de eerste Bruinhemden waren Joden in de Politiek. Voorts valt Ronny Naftaniel iedereen lastig die daar concrete bewijselementen over inbrengt, en doen de Christenen in de politiek opzettelijk niks tegen Joshep Kony. Dus Ronny Naftaniel is een Nazi en Joseph Kony niet minder een boef. Misschien dat Auschwitz als gevangenen kamp voor deze oorlogsmisdadigers heringericht kan worden. Er zal arbeid, sport en bad zijn; en ook de poort met het bord ‘Arbeit Macht Frei’, waar geselecteerde Joden en Joseph Kony doorheen moeten om de rechtmatig geëxecuteerde gevangenisstraf in ontvangst te nemen.

Update: het kost 2,5 miljoen Euro als opstartkosten om in Nederland democratisch gekozen iets relevants aan Joseph Kony te doen.

2 Responses to “Celebrate prophet Joseph Kony”


 • Die worden gewóon door de wetgevers en staat bekostigd en geholpen hoor.

  https://www.youtube.com/watch?v=ke27LtD0BJc

  Zelfs Dat joodse EU geeft 20.000 euro pér geronselde afrikaan die ze hiér héén kunnen/kondén jagen om door de joodse politiék industrié en sexindustrie té Misbruiken en hebben al geheel afrika mede ook met niet Vermeldde > Zó Wél NIÈT – ZÈLFS NÒÒIT- Vermeldt Door nieuws dóór hulporgs dóór nato navo vn even áls EU – oorlogen om Land en olie totáál ontwricht.Ván DÀÀR NU Die somaliers in nood.Wáár ónder veel nigeriaanse vluchtelingen weer omdat dáar de oorlog ook weer is los gebarsten om dat zelfde.

  Òók importéért EU en lidstaten veroordeelde voortvluchtige Misdadigers oorlogsmisdadigers en Corrupte politici Zo Als een Kindér Móordende veroordéélde voodookiller één hutsi veilligheidschef die Mensen met klauwhamers terminéérde én werden de gevangenissen richting EU geléégd.Indién uitgeprocedéérd worden die hiér óp Straat gegooid.

  Btw ÀLLÈ raciáál politiéke boégbéélden wáren Criminelen en raciáál politiéke Terreurwapens van de global bankster&politiéke joodse mafia

  http://www.petersiebelt.nl/index.php/archief/10-activisten-met-geheime-agenda-infiltreren-raad.html
  http://www.petersiebelt.nl/index.php/archief/32-de-financiering-van-terreur.html

 • Een Tweet Ván Je “”De domme Joden Misschien is het omdat het geloof Jodendom heet dat er zo veel domme Joden in Nederland zijn. Zo iemand als @loorschrijft bijvoorbeeld.

  http://tinyurl.com/8xxsz4o

Comments are currently closed.