CIDI zoekt ruzie

Kolonisten zijn fout Het Centrum Informatie Documentatie Israël zoekt overduidelijk ruzie met al de beschuldigingen van antisemitisme. Nu weer de VPRO die antisemitisch is omdat het middels een spel inzicht geeft in het werk der Kolonisten. Ook HetzuurNl is antisemitisch volgens de directeur van het CIDI. De eigenaar beheert een “conglomeraat aan antisemitische websites” aldus het CIDI en diens kontlikkers. Als het om de Palestijnen gaat weet Ronny Naftaniel het allemaal, en hij is de enige die gelijk heeft. Alle feiten die op hetzuurnl staan over de diepgaande betrokkenheid van de Zionisten bij de Nazi’s, en de steutelrollen bij en tijdens het veroorzaken van antisemitisme worden willens en wetens genegeerd door Nathaniel en al die andere ‘Joden’. Dé Joden zoals dé joden écht zijn zeggen al méér dan honderd jaar dat het Zionisme en het Nazisme hetzelfde zijn. Niemand luistert naar dé Joden. Iedereen kijkt weg van dé feiten. Het zijn in de eerste plaats dé Zionisten die dé Joden kapot willen. Om dat te bereiken nemen de Zionisten Joodse vormen aan; betalen zij de Nazi’s; en doen zij alsof alles wat anderen aan onwelgevallig oordeel over hen vellen antisemitisme is. De Zionisten willen Palestina in bezit hebben ten behoeve van de kapitalistische Joden zonder moraal, gevoel of een spatje liefde voor het jodendom. De Zionisten hebben ALLES betaald. Auschwitz was van de Zionisten. Het gas werd geleverd door de Zionisten. De Holocaust begint 29 augustus 1897 wanneer de eerste congresgangers de zaal van het Eerste Zionistische Congres te Bazel betreden. Dus nu kunnen Ronny Nafthaniel en het CIDI en al die andere miesgassers twee dingen doen: 1) inpakken; of 2) de knallende ruzie aangaan. De waarheid kan de ‘Joden’ ook door de strot geduwd worden.

De aanmatigende wijze waarop Ronny Naftaniel het gelijk voor zichzelf opeist is walgelijk. Zijn vader zat in Westerbork. Als Jood gevlucht voor de Nazi’s. Hij is ontkomen ondanks het bezit van een Nederlandse vlag. Na de oorlog heeft de vader de zoon in boosheid opgevoed over de afwezigheid van aandacht voor de Joden in verband met de oorlog. Grappig genoeg blijkt anno 2012 dat er heulemaal geen zes miljoen joden vergast zijn en dat Auschwitz is opgezet als agrarisch modelkamp om Russische strijders te executeren en als tussenstation voor de Joden die het door de Duisters bezette Rusland moesten koloniseren. De Joden hebben al eeuwen te lijden van kapitalisten die in staat zijn de Joden bij bosjes over de aarde heen en weer te deporteren alsof ze in verplaatsbare getto’s verblijven. Die kapitalisten zijn onder ander de familie Rothschild die de financiers zijn van vrijwel alle oorlogen op aarde. Het is deze familie die in het Zionistische ideaalbeeld de nieuwe koning der Joden levert die zal heersen over alle volkeren van heul de aarde. Dan is het Nederlands Koninklijk Huis opgedoekt of een onderkoningrijk van het Joodse Koninkrijk der Rothschildbankiers. De Rothschild, zijn de leidinggevende Nazi’s. Samen met Rockefeller, de leiding van Esso en Shell en de familie Bush. Hitler, Eichmann, Goebbels, Himmler, al die fascisten, waren onderdeurtjes met de bobo’s vergeleken.