Hel van Balkenende

Vande Barbaren Van Het CDA Vroeger waren de CDA’ers ook Nazi’s. Aantjes bijvoorbeeld die na de oorlog liegt dat hij een goed hart heeft. De Katholieken en de Zionisten stonden aan de basis van de Holocaust die uiteindelijk -gelukkig- aanzienlijk minder Joodse slachtoffers heeft geleverd dan gepropageerd. Scheelt op de ‘wiedergutmachung’ en de vermeende rechten van nazi-staat Israël op het zogenaamde beloofde land. Het land is niet aan Katholieken, Zionisten of Asjkenazim beloofd. Alleen Thora-trouwe Joden verkrijgen ooit weer misschien wellicht na eeuwige onderworpenheid aan G-d Jehova, de rol van uitverkoren volk toegewezen. Vroeger waren Joden uitverkoren, dat is allang niet meer. Daarom ook dat Joden in de verstrooiing leven. Dat is sinds zij beschuldigd worden door de Kerk van de moord op profeet Jezus Christus. De Islamieten -vande ideologie die Wilders bestreden wil zien- getuigen dat de vermeende moord van de Joden op Jezus Christus een schijnvertoning is; dus de Joden is in dat verband geen verwijt te maken, hoewel het vonnis tegen Jezus Christus onmiskenbaar een feit is. Kennelijk is Jezus Christus niet geëxecuteerd, en de Joden bevinden zich in verband met afgoderij in de Diaspora.

CDA’ers zijn heul erg goed in liegen, bedreigen en hypocriet zijn. Dat is van oudsher. Doende alsof zij cultuur brengen, terwijl het niet vreet wat het niet kent, en wetten, waar het CDA aan bijgedragen heeft, niet handhaaft. Vroeger deed de Kerk aan inquisitie om mensen te kerstenen. Tegenwoordig helpen de volgelingen in de politiek de samenleving naar de afgrond. Het klagen over de puinhopen van Paars wat het CDA bij en tijdens het aantreden van Balkenende deed is niks vergeleken met het klagen over de Hel van Balkenende wat gedaan kan worden. Balkenende zal gedacht kunnen hebben dat het verbond met zijn voortgaande strijdmakkers in de Kruistocht tegen de Islam, hem immuniteit tegen strafvervolging zou leveren. Hoewel het wetenschappelijk bureau van het CDA ook het fameuze boek Burgers en Barbaren gemaakt heeft waarin Maxime Verhagen uitgebreid aan het woord komt, lijkt er van enig gezond verstand bij het CDA niks over te zijn. Vroeger met Van Agt leken CDA’ers te vertrouwen mensen te zijn geworden die, hoewel conservatief en reactionair, te billijken waren. Tegenwoordig zijn CDA’ers mensen om vierkant uit te schijten als ordinaire kruisvaarders die democratische verkregen bevoegdheden misbruiken om de Islamieten in de thuislanden de Hel te leveren.

Het rapport van de Commissie Davids levert spijkerharde conclusies en bijlagen waaruit onloochenbaar blijkt dat het illegaal en excessief bombarderen van Irak met munitie van verarmd uranium bewust door Nederlandse politiek ambtsdragers georganiseerd en/of gefaciliteerd en/of anderszins verzorgd wordt, waaronder tevens begrepen politiek ambtsdragers van de SP, PvdA en D66. Ook de Dieren Partij neemt deel aan de oorlogsmisdaden in Irak omdat het niet 24/7 blaft tegen de collega terroristen in de Nederlandse politiek. Het rapport van de Commissie Davids hoort leidend te zijn voor de politiek. Politici horen daar de conclusie aan te verbinden dat zij zichzelf bij Koninklijk Besluit hebben aan te geven bij het parket van de Hoge Raad. Nu zij dat niet doen wordt alles in het werk gezet anderszins het fundament rechtens onder het voortbestaan van het CDA vandaan te halen. Jan Peter Balkenende zal vanzelfsprekend nog de nodige betekeningen te verwerken krijgen in verband met zijn deelname aan de besluitvorming over het Nederlands beleid inzake Irak in de periode van 2002 tot heden of althans de zomer van 2003.

1 Response to “Hel van Balkenende”


Comments are currently closed.