Moeilijk voor Diederik Samson

Moeilijk voor kernfysicus Diederik Samson, de nieuwe leider van de PvdA te zijn nu hij verdacht wordt van deelname aan genocide in Irak. Dat hij nog nooit de woorden “deelname aan genocide in Irak” in de Tweede Kamer in verband met het werk van het kabinet gebezigd heeft, bewijst zijn deelname. Zoals dat ook bij Kony 2012 het geval is duurt het even voordat prominente oorlogsmisdadigers vervolgd worden. Diederik Samson is daar een tot op heden weinig besproken voorbeeld van. Het kaalkopje is een echt kaalkopje. De PvdA is een partij van oorlogsmisdadigers en terroristen en hypocriete genocidale meelopers, in ieder geval sinds Wouter Bos zonder geëxcommuniceerd te worden deel ging nemen aan het oorlogsmisdadige kabinet Balkenende en zelfs zo nu en dan de leiding voor hemzelf opeiste zonder zijn collega Balkenende in verband met deelname aan evidente oorlogsmisdaden finaal in de haren te vliegen. Heul slecht voor de economie: oorlogsmisdadige bewindslieden en deelnemende collega’s politiek ambtsdragers. Dat hoort elke cum laude afgestudeerde econoom in een oogopslag te weten. Het zijn net klootzakjes geworden bij de PVDA.

Ook Job Cohen heeft zich gecorrumpeerd door Kamerlid te worden. Was hij burgemeester van Amsterdam gebleven dan had iedereen over hem als in zijn beste tijd kunnen blijven denken, nu zal hij ervaren dat hij als medeplichtig altijd wijs opperzwijn zijn corrupte collega’s van het CDA en de VVD en PVV en CU en SGP wederrechtelijk gefaciliteerd heeft. Een last die Diederik Samson niet dragen kan, wat thans reeds te zien is aan zijn geldaasuitdrukking die voorgaand meer en meer de vorm van een opgeblazen kikker krijgt. Ooit was de PvdA een partij van mensen met wollessokken en een warm hart. Tegenwoordig zijn het koude zombies zonder gevoel of moraal die de oorlogsmisdadige en genocidale en eeuwig terroristische christenheid voortgaand de kont likken en politiek alle handen boven het hoofd houdt in verband met de evidente oorlogsmisdaden van de Kabinetten Balkenende en nu Rutte. Straks wil oorlogsmisdadiger Diederik Samson van het oorlogsmisdadige PVDA waar ook Jan Mulder fan van is, weer samen regeren met het oorlogsmisdadige CDA zodat ze samen voortgaand oorlogsmisdadig van de feiten kunnen blijven wegkijken. De bieble bonse bergen in het kwadraat. Dat Diederik Samson aan het eind van de lange politieke tunnel de man met de spreekwoordelijke hamer tegenkomt is een ding wat zeker is. Het is niet waarschijnblijk dat zijn deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide, de economische conjunctuur niet negatief beïnvloedt.

3 Responses to “Moeilijk voor Diederik Samson”


 • De laatste tijd blijkt hij samsom te heten ipv samson zo als we tot kort in de waan waren.Kan met dat hij jood is te maken hebben die daar een beruchte geschiedenis mee hebben.Voor al waar het hun fraudes bedrog én wég kómen mét misdaden uitkomt.

  Tot zelfs het bizarre de Namen aan nemen van door hen vermóordde families zo als ze mét en ná ww2 hiér óók deden naast alle eigendommen en bezittingen.

  In de middeleeuwen deden ze dat al met heksenvervolgingen inquisities en vooral veel Valse beschuldigingen en krankzinnige wetten a la nurnbergprocessen ook en via gerechtsvervolgingen wat ze afgelopen decennia hier weer herhaalden en nu ook alles bezitten.En dagelijks pogen nog Onze láátste Centen óók te halen. Èn Dán nóg hooghartige repressailes producéren Áls We ér Wát Ván Zeggen óok nog eens die schooiers!

  De ene elitejood voor de ander maakt voor Land Volk en pvda per saldo geen moer uit joods belang in alle gevallen bóven en vóor élke achterban. Geen verbazing hier als het al weer net als cohen familie van banksters blijkt.

  Ook doet hij Me aan naftaniel denken vanwege de gelijkenis. Kon wel eens familie van elkaar zijn. Denk dat de kiezers bedrogen zullen uitkomen.

  Kan Me Voorstellen dát de hongerwinter 1944 Héél Anders Was dan zij Ons wijs hebben gemaakt daar eeuwen van bedrog hun Geschiedenis Vormt en Anders Niét! Een genocide op Ons Volk. Zo als ze over al deden. irishholocaust.org/home

  Wát Hetzuur Dáár Óp Sómt doén en deden ze al eeuwen met Misbruik van alle Volken die ze onder de duim konden krijgen.Volken mét Volken vermalen Volken mét Volken beroven en verkrachten.

  • Door de eeuwen heen dóór héén heel Europa werden de Bezittingen van om hekserij beschuldigde Mensen verdeeld tussen rechters en aangiftedoeners.

   In al die eeuwen is er niets veranderd mét uitzondering dat ze U nu wetsovertreder of crimineel noemen bij áán Ú opzettelijk aangebrachtte gebrek aan Geld én Vermogen Dát te Verdiénen voor welk Fatsoenlijk En Eerbaár Bestaan.

   Het boetestelsel liet al meermalen Zien dat het al jaren lang een Criminele bedoeling dient.Met Verklaring van Politie 2006 ér Bij.Sindsdién is het aantal Crimineel opgelegde en op laag water gezochte boetes minstens nog eens verdrievoudigd.

   Dé afghanen hébben DU Wij hébben de overheid en hun chronische viliene roofpartijen en Armoedzaaierijen.

   Mét die financiele verdeelterreur én Armoédzaaierijen vindt namelijk wél een raciale Native Bevolkingen in Eigen Landen gijzelende en tegen de muur zettende seperatie plaats. Mét massadrogeringen en verslaafdmakingen van Kinderen op scholen en schoolreisjes ook een chemische minderwaardigmakende gijzeling criminalisátie afhankelijk en gebrekkig maken.

   Nu wáren joden altijd al goed in raciale seperaties aanleggen.Al wás het mét über én untermenschen.Nu verstopt áchter valse diplomas adelheit edelheit Géld schuld en vergunningen.

 • “”maakt voor Land Volk en pvda per saldo geen moer uit joods belang in alle gevallen”"

  Moét Zijn : joods “elite” aka banksterbelang” immers eeuwen van Geschiedenis Vertellen Dat het Belang van de joodse Bevolkingen en lagere klassen ze éven ééns géén flikker uitmaakt waar het dirécte eigenbelang profit en plannen uitkomt.Die hadden naar wens van israel en de loeb aka li clan in 2000 al weer verdampt moéten zijn door ze.

Comments are currently closed.