Oorlog met Zion

Joden zijn altijd tegen Zionisme geweest Dat Ronny Naftaniel en Esther Voet en al die andere schijnjoden, zichzelf in de beerput storten is een ding wat zeker is. Het enige wat zij kunnen is “antisemitisme” kwezelen en anderszins valselijk beschuldigende vingertjes wijzen wanneer de feiten over de diepgaande collaboratie van de Zionisten met de Nazi’s aan het licht wordt gebracht. De feiten blijken allemaal onloochenbaar uit de Zionistische lectuur. Het hele plan om Europa Joden vrij te krijgen, inclusief het inzetten van antisemieten en de hele logistiek met de treinen en concentratiekampen en Auschwitz, komt direct en rechtstreeks uit de koker van de Zionisten. Alles is Zionistisch aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Dat houdt in dat Ronny Naftaniel en Esther Voet ouderwets als de meest gore verraders weggezet worden. Niet alleen dat. Deze criminelen nemen ook nu deel aan oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide. Dit keer in Islamitische landen. Zij steunen in ieder geval het staat gesponsorde terrorisme van Israël en Amerika, en zij likken fascist en antisemiet Geert Wilders de ‘arschloch’.

Ook zwijgen zij over de evidente oorlogsmisdaden van het CDA en de VVD en de overige partijen in de politiek waar CIDI goede banden mee onderhoudt. CIDI wordt gezien als een terroristische organisatie. Ronny Naftaniel en Esther Voet zijn deelnemers aan een terroristische organisatie. Het zijn niet eens Joden, ook al doen zij van wel. Joden hebben niks met Zionisme. Joden zijn per definitie anti-zionistisch. Zionisme is virulent anti-Joods. Zionisme en Jodendom zijn niet verenigbare grootheden. Joden waarschuwen al meer dan honderdvijftien jaar voor het Zionisme, en het antisemitische karakter ervan. De Zionisten willen niet luisteren. De media luistert niet. Niemand luistert naar de Joden. Dus nu worden de Zionisten behandeld naar hun aard: als Nazi’s. Zionisme en de Staat Israël is van de Nazi’s, Joden hebben daar niks mee te maken en zijn het slachtoffer. Net als de Islamieten. Ronny Naftaniel en Esther Voet weten dit allemaal en zeggen daar opzettelijk niks over, dus zij krijgen de volle laag. Rechtens uiteraard, zoals dat hoort bij terroristen. ‘Das Zionismus ist das Jüdische Unglück’.

1 Response to “Oorlog met Zion”


Comments are currently closed.