Zionisten existentiële bedreiging

HET WAREN DE ZIONISTEN DIE BIJ EN TIJDENS HET ZIONISTISCHE OPRICHTINGSCONGRES TE BASEL 29-31 AUGUSTUS 1897 DE ALGEMENE MENSENRECHTEN VOOR ALLE JODEN ONDEMOCRATISCH EN ONRECHTSSTATELIJK ÁFWEZEN.

Wolf in schaapskleren Het waren de Zionisten die na de Franse Revolutie en het Contract Social van Rousseau en afschaffing van slavernij in Europa (intreding van cultuur en beschaving) een eind zagen komen aan het ouderwetse door de kerk aangezette antisemitisme in verband met de vermeende moord van de Joden op Jezus Christus (tevens profeet van de Islam), waardoor zij geen excuus meer hadden om hun kolonies Joden te exploiteren, en daarom veroorzakers van het moderne anti-Semitisme werden, onder andere door in Duitsland, plotseling, als Joden, massaal emigrerend vanuit het Oosten, nationalistische gevoelens in Duitsland, en tegen Duitsland, te ontwikkelen.

De Joden uit Polen en in Duitsland, of althans de Asjkenazim, vormde na de Eerste Wereldoorlog een existentiële bedreiging voor Duitsland omdat zij in strijd met de ouderwetse Joodse tradities Nationalistische en racistische gevoelens ontwikkelde en vanuit de Verenigd Staten van Amerika, Duitsland de oorlog verklaarde terwijl zij voorts steun kregen van de familie Rothschild die gezien worden als rijkste onder de rijken en de Joodste Joden onder de Joden. Rijk zijn ze, Joden zijn het niet. Het zijn de Nazistischte Nazi’s onder de Nazi’s. Daarom ook dat de Oost Europese Joden in het Joods Asjkenazim en de échte Joden Sefardim genoemd worden. Joden komen uit Zuid Europa, Nazi’s komen uit het Oosten.

De dagboeken en overige geschriften van Zionistenleider Theodore Herzl zijn het buskruit onder het Zionisme. Daarin legt Herzl zijn ziel bloot en laat hij zien dat het de (particuliere en/of commerciële) belangen van de Rothschild bankieren en andere kapitalisten zijn die het Zionisme dient. Rothschild als Prins van wereld getto Israël. Het zijn de woorden van Herzl zelf. Herzl, de Einstein onder de Zionisten, is dé uitvinder van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk. Die uitvinding heeft hij al in 1895 gedaan. Daarna heeft hij via zijn werk de wereld ingeleid in iets waarvan hij voorzag dat dit ongeveer in 1940-1945 vorm zou krijgen.

Herzl nam alle negatieve reactie op zijn werk voor Joden, voor lief. Joden die het Zionisme niet volgde keek hij met de nek aan. Ook maakte hij zijn dedain voor de arme Joden meer dan duidelijk. Het gaat Herzl en het Zionisme om de rijke ‘Joden’ die een leven als een vorst in het zogenaamde beloofde land in het vooruitzicht gesteld worden, een leven nóg beter dan in Europa. Het zijn de letterlijke woorden van Zionist Herzl.

Herzl beschrijft in zijn dagboeken de afwezigheid van antisemitisme in West-Europa en de (relatieve) rust voor Joden, en dat de Zionisten in verband met eigen doelstellingen daarbij geen belang hebben. Herzl levert zijn collega Zionisten een katholiek geïnspireerde voorzet voor de alles vernietigende slag bij Megiddo die Bijbels profetisch in het Midden Oosten in onze tijd geagendeerd staat. Herzl kende zijn klassiekers. Nu voeren terroristen van Amerikaanse bodem en Christelijk en Zionistisch geïnspireerde milities, in Islamitische landen daarin militaristisch de boventoon.

Joden zoals die echt zijn, hebben niks met Zionisme. Nooit gehad ook. Voor Joden bestaat er geen Joodse staat. Joden zien een Zionistische staat die de eeuwenoude band tussen Arabieren en Joden willens en wetens frustreert. Zionisme en Nazisme zijn gezichten van dezelfde Januskop. De Zionisten zijn de Nazi’s achter de schermen. De betalende Nazi’s, de profiterende Nazi’s. Eichmann zag zichzelf als een echte Zionist, in hart en nieren. Hitler voerde de Zionistische agenda uit, het is één en al Zionisme en de familie Rothschild wat de klok slaat in verband met de hoofdschuld aan WOII en de Holocaust.

1 Response to “Zionisten existentiële bedreiging”


Comments are currently closed.