Zionisten Jodenmoordenaars Toulouse

Geboren om te moorden In verschillende opzichten horen de Zionisten gezien te worden als dé moordenaars van de Joden bij de school in de Franse plaats Toulouse. Als eerste zijn de Zionisten de moordenaars van deze Joden omdat de Zionisten het aanzetten tot haat tegen Joden tot het fundament gemaakt hebben van de Heilige Zionistische Zaak ter kolonisatie van Palestina. Dat blijkt allemaal zeer éxpliciet uit de Zionistische bibliotheek waarin een en ander woordelijk zo genoteerd staat. De grote Zionistische leider zegt het allemaal zelf in zijn dagboeken. Daar is voor Ronny Naftaniel en zij collega Zionisten géén speld tussen te krijgen. Voorts is het aller minst onwaarschijnlijk en zelfs reëel te veronderstellen dat de moord in Toulouse ook gezien hoort te worden als Zionistische valse vlag operatie. Het zal niet de eerste keer zijn dat Zionisten aanslagen plegen op Joodse doelen om angst onder Joden te zaaien zodat de stroom van Joodse immigranten naar Palestina opgang komt of niet opdroogt. De Zionisten zijn ook al dé bedenkers van de Totaaloplossing van het Jodenvraagstuk geweest; en ze hebben Hitler betaald; en ze waren eigenaar van Auschwitz. Het is logisch gedacht nu het veroorzaken van Jodenhaat de basis is van de Zionistische wereldbeweging te veronderstellen dat álle Jodenhaat voor rekening van de Zionisten komt. Voor de beveiliging van Joodse doelen in Nederland, waar ruim acht ton aan besteed wordt, is het ook van belang bewust te zijn dat het Zionisme een zuiver anti-Joodse ideologie is, ook al ontkennen de Zionisten. Omdat mede door het voortgaand knalharde liegen van Ronny Naftaniel en het CIDI en het Meldpunt, vrijwel niemand bekend is met het virulent anti-Joodse karakter van het Zionisme, ziet ook niemand dat de kogel voor de Joden zeer zeker ook uit Zionistische hoek komen kan. De verhalen van Joden uit Irak dat zij met de dood bedreigd zijn door Zionisten indien zij niet naar Palestina emigreerden wordt niemand verteld in Nederland. Bovendien wilde de oprichters van de Zionistische wereldbeweging dat Joden op elkaar schoten.

15 Responses to “Zionisten Jodenmoordenaars Toulouse”


Comments are currently closed.