Archive for the 'Nieuws' Category

Eva Jinek naakt

Elke keer wanneer een foto van Eva Jinek in de media verschijnt al dan niet vergezeld van haar vriend dingetje de advocaat, is er de idee voor een uiting over de kudt van Eva Jinek. Eva Jinek (34) heeft altijd al een kinderwens gehad bekend ze in het AD. Journaliste Eva Jinek gaat al twee jaar (!) met de advocaat die belooft geen oorlogsmisdadigers te verdedigen en oorlogsmisdadiger Geert Wilders verdedigt. Wanneer Eva Jinek haar liefdesbaby baart zit ze eis en weder dienende met haar voorbibs en al in de cel ergens rechtens te tuchten in verband met haar huichelachtig maskeren van de oorlogsmisdaden sinds 2003 (!) van de collega politiek ambtsdragers van de cliënt van haar lovert. Eva Jinek komt over als een intelligente vrouw die weet wat ze wil. Ze is prominent in de media aanwezig. Schuwt de publiciteit niet. Dat haar vriend de advocaat parlementariër Geert Wilders verdedigt, ontslaat haar niet van de zure plicht zich journalistiek en anderszins de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak aan te trekken. Al tijdens haar studie in 2004 besloot ze journalistiek te zwijgen over de evidente oorlogsmisdaden in de politiek en bij te dragen aan het voortgaand verhullen ervan. Had Eva Jinek niet net als haar vriend deelnemer aan oorlogsmisdaden willen wijn, dan had ze huisvrouw moeten worden. Eva Jinek is net als Femke Halsema het levende bewijs dat emancipatie mislukt is.

Foto: Edwin Janssen
Continue reading ‘Eva Jinek naakt’

Op weg naar Armageddon

Bob de Graaff is hoogleraar inlichtingen- en veiligheidsstudies aan zowel de Universiteit van Utrecht als de Nederlandse Defensieacademie in Breda. Hij was tot januari 2010 hoogleraar terrorisme en contraterrorisme en directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Hij was de eerste hoogleraar op dit vakgebied in Nederland. Aan het einde van de middeleeuwen manifesteerde zich op diverse plaatsen in Europa een gewelddadig verlangen het Rijk van God op aarde te vestigen. Sindsdien is dit streven telkens opnieuw opgekomen, overal ter wereld en in alle mogelijke varianten. Bob de Graaff, terrorismedeskundige bij uitstek, laat religieuze en politiek-filosofische stromingen waarin fanatisme een rol speelde of speelt de revue passeren: van het christelijke radicalisme via seculiere vormen als het communisme, het anarchisme en het fascisme tot aan de hedendaagse vormen van islamistisch terrorisme en de theocratie van Iran.

Professor Bob de Graaf heeft het in zijn spraakmakende standaardwerk ‘Op weg naar Armageddon‘ niet over het terrorisme der Zionisten of het feit dat de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 mede door Amerikanen zelf gepleegd zijn. Voorts handelt ‘Op weg naar Armageddon’ niet over de Christelijke Kruisridders die vermomd als Amerikaanse soldaten naief de SS’er uithangen. De Amerikanen zijn de grootste leverancier van oorlog en de financiers van de Nationaal Socialisten en de Holocaust en nu de genocide in Irak. Sinds WOII hebben de Verenigde Staten van Amerika meer dan vijftig landen gebombardeerd gebruikmakend van elke mogelijke kutsmoes die er te bedenken is. Nu hebben de Amerikanen oorlogsbasissen ‘all over the place’ en zijn deze christen fundamentalisten en overige Nazi’s hard op weg de wereld naar de ondergang te brengen.

Geteisem van Jeugdzorg

Onderhavige redactie heeft een dossier onder ogen waar de honden geen brood van lusten. Alles is geweldig bij het gezin. De meest zorgzame ouders, en ze worden al maanden belaagd en bedrogen door medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming omdat ouders het beste wilde en het medisch centrum het niet op heeft met andere producten dan de synthetische van de pharmachemie.

Gedwongen winkelnering in de zorg van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat Jeugdzorg überhaupt tot de portefeuille van dat ministerie behoort is bizar. Zorg voor kinderen en veiligheid en justitie hebben ministerieel betrekkelijk weinig met elkaar te maken, anders kan de bejaardenzorg ook naar dat ministerie. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is het aangewezen ministerie om de Jeugdzorg ter hand te nemen. Waarschijnlijk heeft Joris Demmink toch wat te verbergen.

Criminele organisaties doemen op uit de dossiers van Bureau Jeugdzorg; althans in vereniging gepleegd bedrog, belaging en huisvredebreuk bij de Bureaus van Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming. Nachtmerries in de Jeugdzorg. Al die duizenden arme kindertjes die in handen van opportunistische zorgverleners zijn gevallen of dreigen te vallen, waaronder mogelijk handlangers van Joris Demmink die met zijn beleid en strategie als secretaris generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bijgedragen aan kindermisbruik, verhullen van kpnetwerken en verstoren van harmonische gezinsomstandigheden.

Instant update: ronduit gajes.

Vader Ronny Naftaniel Sondercommando

De preoccupatie van Zionisten met Joden is niet gezond. Zionisten zijn géén Joden of althans hebben het Jodendom los gelaten. Aard van het Zionisme is schijt hebben aan Joodse normen en waarden. Dat blijkt alleen al uit het land, de taal en muziek die de Zionisten als Joods labelen. Zionisten zijn als fout gelabeld. Er bestaan géén goede Zionisten. Beter een Islamiet in de keuken dan een Zionist in de tuin. Zelfs duizend Zionisten maken geen zomer. Zionisme is de ideologie van Satan. Alleen Islam is geloof. De rest is ideologie. Ook Joden zijn Islam want het zijn mensen van het schrift. Zionisten zijn overwegend Asjkenazi waarbij JWHW de tekens NAZI reeds in de groepsaanduiding heeft ingebakken. De uitgever van ‘Der Ewige Jude’ is mede betaald door Hollywood. De vader van Ronny Naftaniel was Sondercommando. De veldfunctie was niet van de kampfunctie te onderscheiden. Sondercommando is sondercommando: de Joden die het bijzondere recht bezitten andere Joden te vergassen en buiten het kamp te liegen dat ze gedwongen zijn. Het eufemistische aan de gaskamers is dat er géén voltooide Holocaust geweest is. WOII was de onvoltooide Holocaust. Minder dan helft van de Holocaust is geweest. De rest wordt nu door Zionisten uitgevoerd in Palestina. Palestijnen zijn merendeel Joden die vroeger in de tijd van de Turkse overheersing bekeerd zijn. Dat is beter dan de Honden der Romeinen aan het bestuur in het Midden Oosten, die hebben nooit wat goeds gebracht.

Kutzomer voor Matthijs van Nieuwkerk

Let op: denkt een volwassen man te zijnDe kans dat Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder niet de gedroomde sportzomer krijgen waar zij naar uitkijken is vandaag spoorslags gestegen naar 100%. Eerder van de week op de redactie van De Wereld Draait Door. Gisteren aan de Rozengracht te Asdam, ten overstaan van zijn kennelijke broodjes zaak waar Matthijs van Nieuwkerk zat te doen alsof hij relevant is, zijn hem de terroristen- en klootmongolenbehandelingen aangezegd. Dat hij als een Jack de Vries vervolgd wordt voor zijn ‘bleude’ propaganda ten behoeve van terroristen en de internationale misdrijven van Jack de Vries. De spindoctors. Alsof Matthijs Van Nieuwkerk niet zien kan dat de oorlog in Irak geen adequaat volkenrechtelijk mandaat bezit. Of wat medeplegers en medeplichtigen zijn.

Waarom anders zit de voorheen krantenjongen prime time voor de VARA in de buis aan de tafel van De Wereld Draait Door? Altijd het heertje, eloquent uitsprekend alsof de studie Nederlands niet afgemaakt is. En steevast met getuite lipjes verveeld alsof hij drie is en een luier draagt. Mathijs van Nieuwkerk wil niet behandeld worden als volwassen man waar de Nederlandse televisie met plezier naar terugkijkt, Matthijs van Nieuwkerk wilt de klootmongolenbehandeling die past bij medeplichtige oorlogsmisdadigers. Of is het medeplegen?’What de fuck’. Deelnemen is deelnemen en dan worden alle moffenhoeren kaalgeschoren, ook de trut van een Matthijs van Nieuwkerk. Overdrachtelijk natuurlijk wat wil zeggen niet in het echt, althans niet zoals dat vroeger in het echt met moffenhoeren ging.

Vandaag zat Jan Mulder aan bij de gelegenheid waar Matthijs van Nieuwkerk voor de derde keer de kans werd geboden zijn deelname aan internationale misdrijven zonder reputatieverlies te stakKan beter gaan voetballenen en gestaakt te houden. Matthijs van Nieuwkerk vluchtte de kleedkamers in en Jan Mulder zette het na wat schampere woorden ook op een lopen. Omstaanders beaamde dat iedereen zien kan dat Jack de Vries een internationale misdadiger is en dat Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder prime time op het hoofd podium de eerst aangewezenen zijn om deze politiek delinquent voortgaand in de bek te schijten. Tans reeds sinds maart 2003 toen het ordinaire wangedrag van Jack de Vries en de Barbaren van het CDA in een oogopslag zichtbaar werd. Nu krijgen Matthijs van Nieuwkerk en Jan Mulder net als Arnold Karskens en dingetje van De Pers die nu de Volkskrant corrumpeert, de Jack de Vries behandeling wat gelijk staat aan plaatsing op de rol voor vervolging in verband met deelname aan internationale misdrijven. Heeft iets van doen met horen en voelen. De volgens is de voltallige redactie van de Dagelijkse Standaard, oh nee, die is al gemeld.

Bram Moszkowicz verstoten

Het gedoe in de rechtszaal liet de raadsman niet koud. Advocaat Bram Moszkowicz is verstoten door zijn vader staat in de media van gisteren te lezen. The ‘old man’ heeft ‘baby boy’ uit huis geplaatst en de leiding van het familiebedrijf overgelaten aan de mindere zonen. Pap moet je iets bekennen, zei de zoom op een dag tegen de vader. Sta toch toch een oorlogsmisdadiger bij. Zo ééntje als waar u, Bram zegt u tegen de ‘old man’, dat telefoonnummer van op de arm heeft. Nu is de familie vennootschap civiel aansprakelijk voor de schade van meneer Wilders. Zie je pap, vervolgt de zoon, het is wel zo dat ik Wilders niet geholpen heb. We zijn dus aansprakelijk voor zijn schade. Want pa, die tweede wraking, gaat junior verder,  had ik eigenlijk niet mogen doen. Daardoor kwamen er andere benadeelde partijen in het spel, bekent de zoon, die op de sloffen de oorlogsmisdadiger waarvoor ik werk politiek strafrechtelijk kielhalen, wanneer ik niet in de weg blijf staan. Het is Bram natuurlijk te vergeven dat hij Wilders politiek strafrechtelijk de vernieling in helpt. Voor de aansprakelijkheid van de raadsman in verband met het niet nakomen van de verplichtingen als raadsman ligt dat vanzelfsprekend anders. In ieder geval maakt Bram goed kans dat Wilders na zijn aanhouding de tanden in Moszkowicz zetten zal als schuldige aan de ondergang van de Führer Met Het Haar Van De Kont Van Een Geit Op Het Hoofd.

Boodschap aan iedereen

De Bijbel heeft meer nieuwswaarde dan de krant van morgen Beste iedereen, het is stront aan de knikker. Vet stront. In de zin van kak. Bepaalde personen horen strafrechtelijk vervolgd te worden in verband met oorlogsmisdaden, misdaden tegen de veiligheid van de Staat, en de mensheid, terwijl deze personen voorts deelnemen aan het kabinet of parlement, of daaraan deelgenomen hebben. Waaronder tevens begrepen Tofik Bidi en al die andere graskutten van Groenlinks, en Joris D. de Secretaris Generaal van Justitie. Ook Jort Kelder en Matthijs van Nieuwkerk horen strafrechtelijk vervolgd te worden, en Arnold Karskens, in verband met opzichtige deelname aan de misdaden van de politiek delinquenten van vandaag. Ook Ronny Naftaniel, Esther Feut de Nazibitch, de lieden van het Meldpunt en de Anne Frank Stichting en NIOD horen vervolgd te worden in verband met deelname aan de voortgaande Holocaust op de Joden. Verrassing voor iedereen natuurlijk, dat de Holocaust niet voorbij is en nu een nieuwe fase ingaat. De Zionisten hebben alles geregeld in verband met WOII en de Holocaust, wie dit niet gelooft is gek en/of medeplichtig zoals Ronny Naftaniel die de feiten weten kan omdat hij nu eenmaal met zijn neus op de Zionistische lectuur zit. De juridische stront die aangekondigd staat op hetzuur nu al enige tijd zal zich ook in het leven van bovengenoemde bepaald personen manifesteren. Ook Joep Lange is de klos want hij is een opzichtige moordenaar die uit eigen gewin liegt dat AIDS door HIV veroorzaakt wordt. Die onwaarheid van de these van Joep Lange blijkt reeds uit de eerste publicaties van Robbert Gallo in Science, voor elke algemeen wetenschapper eenvoudig te zien. De kring van deelnemers aan de aanslagen op Amerikaans grondgebied 11 september 2001 is anders dan officieel gesteld omdat de wijze van instorten van de Twin Towers bewijs is van ‘controled demolition’. De vliegtuigen waren enhanced en aanvullende explosieven op en rond het fundament en de kern en de stalenconstructies van de Twin Towers en Gebouw 7 hebben de uiteindelijke desintegratie van drie gebouwen verzorgd. Gedacht wordt aan twee kleine atoombommen die onder de grond zijn afgegaan, een niet ongebruikelijke techniek voor de sloop van grote constructies. Ook met andere meer of minder gangbare technieken is een dergelijke ‘controled demolition’ te realiseren. De muren om Israël zijn overigens omdat het de nieuwe getto voor de Joden is waar zij uiteindelijk allemaal, waarschijnlijk binnenkort al, zullen creperen bij en tijdens de Hel van Megiddo die net als de Holocaust en de massale huisvesting van alle Joden in Israël, in de huidige tijd als profetie op weg naar de Eind Tijd voorspeld staat in de Bijbel.

Oorlog met Joep Lange

Joeper de poep Toen was het oorlog. Op politieke gronden oorlog zonder volkenrechtelijk mandaat accorderen is een directe en rechtstreekse oorlogsverklaring aan het adres van de mensheid. Het CDA weet dit omdat het CDA de mensheid naar de gallemiezen helpen wil. Het fundament van de Christen Democratie is de wil dat iedereen Kutholiek is. De aanslagen op Amerika 11 september 2001 zijn van terroristen van eigen Amerikaanse bodem. In Irak wordt genocide gepleegd door het excessief gebruik van munitie van verarmd uranium wat niet meer en niet minder dan kernafval is. Diederik Samsom is daarmee bekend want hij is kernfysicus en in Kamerstukken staat dat alle politici bekend zijn met de beruchte dosis -effect-relatie van munitie van verarmd uranium. Dit is niet de enige genocide die door het vrije westen gepleegd wordt. Ook op de negers wordt ouderwets genocide gepleegd door met de smoes van ontwikkelingshulp en aidsbestrijding armoede te cultiveren en dodelijke middelen toe te dienen. Niemand weet het, echt heul belangrijk voor iedereen om wél te weten: AIDS wordt niet door HIV veroorzaakt. Bewijs zit thans reeds in de naamvoering. AIDS is de afkorting voor het verkrijgingssyndroom, terwijl HIV een virus is. Virussen veroorzaken geen syndromen. AIDS is het syndroom wat verkregen wordt wanneer er in het AIDS-bedrog wordt geloofd en HIV-bestrijdingsmedicijnen geslikt worden.

HIV is onschuldig. Iedereen kan HIV om niks krijgen. Stress kan HIV veroorzaken. HIV is slechts de graadmeter van de algemene gezondheid van een immuunsysteem. Wie HIV heeft kan het best gezond leven. Drank, drugs, stress, en of pure armoede laten. In Afrika is HIV omdat mensen geen eten hebben en ze vervuild worden door besmet drinkwater en/of anderszins onvoldoende vuilverwerking. De ontdekkers van HIV hebben allang geleden officieel gepubliceerd dat zij geen statistisch bewijs bezitten voor de eigen conclusie dat AIDS door HIV veroorzaakt wordt. Ook hebben de ontdekkers van HIV allang geleden gepubliceerd dat co-factoren de oorzaak van HIV zijn. Freddie Mercury is vermoord door mensen als Joep Lange. Die zich voordoen als deskundige. Kleine Mengele is er niks bij vergeleken. De HIV-leugen is bedacht door dr. Gallo en andere Amerikanen. Amerikanen zijn groothandelaren in genocide. Ook de Holocaust komt van Amerikanen, terwijl iedereen denkt dat de Duitsers de hoofdschuldigen zijn. Dr. Robbert Gallo bezit ook de patenten in verband met de door dr Robbert Gallo voorgeschreven AIDS test. HIV meten en dan AZT toedienen zoals dat vroeger ging, is dermate totaal hufterig voor een deskundige als Joep lange dat hij niet mag gaan denken dat hij vrijuit gaat. Net als zijn collega’s die uitgebreid en diepgaand geïnformeerd zijn over de statistische feiten en de handhaving van bijvoorbeeld Kochs-postulaten, en hoe dat zich verhoudt tot het wetboek van strafrecht. Het bijzondere aan de HIV-AIDS leugen is dat eerst alle aspecten van de algemene wetenschap verkeerd begrepen horen te worden om er in te kunnen geloven. Doctor professor Joep Lange de grote beroemde geprezen Nederlandse AIDS-wetenschapper met politie op last van justitie uit de praktijk verwijderen is minder onlogisch dan het lijkt.

Auschwitz Comité = fout

Een Zionistische Kibbutz Opmerkelijk dat zevenenzestig jaar na dato het Nederlands Auschwitz Comité bestaat uit een stelletje zieke randfiguren wat voortgaand willens en wetens verzwijg dat Adolf Hitler door Zionisten en Amerikanen betaald is. Zo hadden ze het graag bij de SS. De Zionistische bibliotheek staat bol van de anti Joodse uitingen en bewijzen van diepgaande betrokkenheid van de Zionisten bij het Nazi regiem van Hitler en de massamoord op de Joden. Iedereen zwijgt daar voortgaand over en wie er wat over vertelt in het openbaar wordt vervolgd wegens antisemitisme. De geschriften der Zionisten die van zuiver antisemitisme en/of haat jegens Joden getuigen dateren in ieder geval al van 1897 en bestaan onder andere uit de officiële protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel augustus 1897 waar een bende aristocratisch geboefte de mensenrechten en sociaal contract voor alle Joden opgezegd hebben. In zijn dagboeken uit die tijd schrijft de ‘founding father’ van de Zionistische wereldbeweging en stichter van Israël, dat hij het een goed idee vindt om antisemitisme te veroorzaken in Europa zodat Joodse rijkdommen geliquideerd kunnen worden en de Zionistische beweging verse emigranten verkrijgt voor de kolonisatie van Palestina. Dertig miljoen dollar hebben Zionisten en Amerika aan Hitler betaald om een desnoods gewelddadige revolutie in Europa te krijgen. Auschwitz is gebouwd door een conglomeraat van SS en Zionisten. Het kamp was in bezit van de Joodse bankiers familie Rothschild. Het hele conglomeraat aan Zionistische organisaties van CIDI tot en met het Nederlands Auschwitz Comité bestaat kennelijk uit nakomelingen van het gespuis wat ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust verzorgd heeft. Seig Hiel!

Advocaat BREIN = meesteroplichter

In opdracht van HollywoodWie dinsdag 24 april 2012 aanwezig was in de zaal van de rechtbank te Den Haag in de zaak tussen de Piratenpartij en BREIN hebben gezien dat a) BREIN een ‘dream team’ van meester oplichters achter zich heeft en dat b) Tim Kuik hand geschud heeft met hij die Tim in de cel wil in verband met oplichting en deelnemen aan een criminele organisatie die het (kennelijke) oogmerk bezit auteursrechtfraude te plegen en dat c) Tim Kuik gezegd heeft “jou wil ik niet spreken”, of woorden van gelijke strekking, en dat d) de Piratenpartij bestaat uit lullen met vingers die in de eigen voet schieten. De president van de rechtbank zat er in het eentje te neuspeuteren omdat er gekort wordt op de griffie, bezuinigingen. Advocaat Joris van Manen was opdreef. Dat hij Wasserij de Zon niet spellen kan bevreemdt. Het standaard arrest als het om openbaarmaking gaat. Televisie in een hotel vergelijken met the Pirate Bay gaat iets te ver. De uren dat het duurt voordat een bestand van formaat gedownload is via TPB. Probeer eens wat te downloaden via zo’n magneetlink. Niet te doen. Elk bestand op internet wat is gedownload of gedownload wordt, wordt bovendien in welhaast alle gevallen in huiselijke sfeer vertoond. Zeker niet alles wat van de Pirate Bay gedownload wordt komt op televisie. Dat is standaard. Dat is niet-commercieel privé gebruik wat altijd is toegestaan geweest in het auteursrecht en waarin het digitaal tijdperk geen verandering brengt omdat het auteursrecht techniek neutraal geformuleerd is.

Het voordeel voor makers en artiesten van The Piraten Bay is dat ze niet afhankelijk zijn van producers of managers en contacten in de distributie die lid zijn van BREIN en dat het hele maken en verkopen van auteursrechtelijk beschermde werken in eigen hand gehouden wordt. Dat wil BREIN niet. BREIN wil dat u alleen bij de leden van BREIN koopt. BREIN wil de hele markt van maken en distributie en verkoop in handen van de leden van BREIN alleen. Dat internet alleen nog legaal is wanneer iedereen een abonnement heeft bij Hollywood. Het verdienmodel van Spotify is niet anders dan van the Pirate Bay. Het verschil is dat Spotify voor de eigen organisatie verveelvoudigt en the Pirate Bay met verveelvoudigen en/of openbaar maken van bestanden op zichzelf geen enkele betrokkenheid heeft. Wat aan entertainmentbestanden (gratis) is te downloaden bij de commerciële organisatie Spotify is door Spotify zelf online gezet, daarom is Spotify wettelijk gebonden aan nadere toestemming van auteursrechthebbenden. Bij TPB is daar geen sprake van. Dat iedereen alles downloaden kan is een zegen voor makers van entertainmentbestanden in het algemeen en die niet lid zijn van BREIN in het bijzonder. Dat is de vrije Europese markt die BREIN wederrechtelijk beconcurreert voor de leden van BREIN door Joris van Manen voor cliënt te laten liegen bij de Haase rechtbankpresident dat de openbaarmakingen via TPB die het dreamteam van BREIN fijnst, niet in huiselijke sfeer zijn. Wanneer er geen ononderbroken mededelingsketen is, is er geen openbaarmaking in het algemeen. Wanneer het publiek bepaald is, is er geen openbaarmaking in auteursrechtelijke zin. Misschien dat Joris van Manen beter eerst een cursus auteursrecht afneemt bij mr. J.L. De Kreek voordat hij zijn cliënt BREIN verder in strafrechtelijke problemen helpt.

Wilders vlucht vooruit

Hysterisch joch Wilders is natuurlijk verrast door de stampij die mr. J.L. De Kreek in de politiek strafrechtelijke wandelgangen van Wilders en de zijnen maakt. Wilders breekt nu met CDA en VVD, en hoopt de verkiezingen te winnen zodat CDA en VVD naar hem moeten luisteren voor een akkoord. Maxime Verhagen wil dat ook want Maxime Verhagen is tegen buitenlanders. Het hele CDA is tegen buitenlanders, daarom is het CDA akkoord gegaan met Wilders. Wilders neemt het risico van het verkondigen van het woord, met FITNA en nu zijn Mein Kampf in mei. Maxime Verhagen neemt zijn ‘responibility tot protect’ en doet hypocriet alsof Wilders de schuld heeft terwijl hij weet dat hij daarmee Wilders relevanter maakt. Het CDA en de VDD willen dat Wilders wint zodat ze van zijn akkoord afhankelijk zijn opdat de buitenlanders ‘ausgerottet’ worden zoals de Joden in der tijd ‘augerottet’ zijn. Het zijn soortgelijke partijen die Wilders steunen als die de Nazi’s betaald hebben: de Zionisten. Zieke gasten zijn het die corrupt zijn tot in de genen en al sinds mensenheugenis ontaarding en oorlog nastreven om er zelf beter van te worden. Wilders vlucht vooruit omdat hij politiek strafrechtelijk bij de ballen genomen is, alleen het winnen van verkiezingen houdt hem langer uit de ijzeren greep van vrouwe Justitia. Akkoord gaan met Rutte en Verhagen levert dat Wilders niet het akkoord dicteert, dat heeft hij nodig om zijn plan te vervolmaken: deportatie van alle buitenlanders. Enge wat hij nodig heeft is mensen die het doen, wanneer hij de verkiezingen wint kan hij alles bepalen. Om uit de strafrechtelijke wind te blijven sluiten de VVD en het CDA een akkoord met hem. Iedereen sluit een contract met de duivel die het politiek strafrechtelijke werk van mr. J.L. De Kreek te duchten heeft.

Update mr. J.L. de Kreek zwartepiet.

Nazifeestje Amsterdam Arena

PARTY!Woensdagavond 25 april aanstaande vieren de Nazi’s een feetje: de Collectieve Israël Actie en de zionistische organisaties organiseren dan Jom Ha’atsmaoet in Hotel Arena in Amsterdam! Op deze dag vieren de Nazi’s dat Nazi David Ben-Gurion de onafhankelijkheidsverklaring van het wereld getto heeft voorgelezen. Het bedrog der Nazi’s begon te Basel, augustus 1897, bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres, toen zij ondemocratisch gekozen namens alle Joden het Contract Social en de mensenrechten opzegde voor alle Joden. Daarna hebben zij stemming gemaakt in Europa in verband met de Joden; het antisemitisme veroorzaakt; Hitler betaald; symbiotisch samengewerkt met de SS; Auschwitz gebouwd en met terroristische aanslagen het bezit van Palestina afgedreigd. Op 25 april 2012 vieren zij hun feestje in Hotel Arena in Amsterdam. Dat dit allemaal kan en dat niemand daar kritiek op leveren mag omdat dit antisemitisme is, is mede te danken aan het Vrije Westen.

Sywert van Lieden slopen

Sywert Van Lienden slopenMensen die oorlogsmisdadigers, terroristen of genocidale moordenaars helpen bij en tijdens het begaand van misdrijven, worden juridisch gesloopt. Dat is traditie. Ook voor Sywert van Lieden. Niet alleen het Nederlands Strafrecht verbiedt deelname aan oorlogsmisdaden, terrorisme of genocide; ook de internationale verplichtingen legt mensen dit verbod op. Sywert van Lieden weet dit want Sywert van Lieden heeft rechten gestudeerd. Dat het volgen van deze studie geen garanties biedt, leert de oorlogsmisdadige Jan Peter Balkenende die ook ooit een meesters titel in de wacht gesleept heeft. Sywert van Lieden doet de laatste tijd stoer met G500. Een project van hem en nog wat egoïstische twintigers en dertigers die door de oorlogsmisdaden en het terrorisme en de genocide van de VVD, CDA en PVDA, belangen zien verdampen. In plaats VVD, CDA, PVDA in verband met die misdaden vierkant de bek vol te schijten, maakt Sywert van Lieden met zijn G500 mensen lid van die terroristische bende om het door de G500 vastgestelde egocentrische klein burgerlijke tienpuntenplan als uitgangspunten van deze generatie prutsers uit te dragen. Niks over de oorlog zonder adequaat volkenrechtelijk mandaat in Irak. Of die in Afghanistan of Libië waar negers door de bevrijders gelyncht zijn, en de negatieve gevolgen daarvan voor de wereldeconomie en de algemene belangen van de leden van de G500. Volgens de C.V. weet Sywert van Lieden ook alles van economie. Sywert van Lieden behartigt kortzichtig eigen belang van mensen die zijn opgevoed geen kritiek te leveren op de leugens, bedrog en het evidente internationaal terrorisme van de generatie die het voortgebracht heeft. Omdat Sywert van Lieden begint met uitlachen wanneer hij op de feiten gewezen wordt, zal, net als bij CDA, VVD, PVDA, juridisch slopen zijn deel zijn. In de voet sporen van Jort Kelder, Joshua Livestro, Matthijs van Nieuwkerk, Bas Paternotte, Esther Feut de Nazibitch en Jeanine Hennis Plasgaatje.

Zaak-Wilders naar Hoge Raad

Lachen met zo'n advocaat Tot grote vreugde van de benadeelde partij(en) wordt de zaak Wilders alsnog aan de Hoge Raad voorgelegd. Ondanks dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad recent het verzoek tot speciale-cassatie in het belang van de wet van benadeelde partijen, afgewezen heeft. Via een achterdeur zoals dat heet, een legale achterduur omdat het Gerechtshof te Amsterdam zelf de gronden voor cassatie geleverd heeft. In casu gaat het om de vraag of benadeelde partijen het recht hebben in hoger beroep te gaan tegen een negatieve beschikking van de rechtbank in verband met het toevoegen van stukken aan het dossier in het belang van de strafzaak tegen de verdachte en de (privaat rechtelijke) vordering van de benadeelde partij op de verdachte. De rechtbank stelde dat hoger beroep niet mogelijk is. Het gerechtshof oordeelt ongemotiveerd dat daarvoor geen ruimte is terwijl de wettelijke basis aan dat oordeel ontbreekt. Gecombineerde lezing van de artikelen 445 en 446 van het Wetboek van Strafvordering levert onloochenbaar het recht voor verdachten in hoger beroep te gaan tegen negatieve beslissingen van de rechtbank om als benadeelde partij in het strafproces stukken aan het dossier toe te mogen voegen. In het onderhavige geval gaat het om niet de minste stukken, namelijk de geschriften waaruit helder blijkt dat Geert Wilders een laffe antisemiet is die met zijn flut film FITNA willens en wetens de veiligheid van de Staat in gevaar brengt.

Update: proost Wilders; daar ga je